Брайлян Надія, науковий співробітник наукового відділу національної бібліографії української преси Науково-дослідного інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

Періодичні видання української еміграції у Брно (1920—1930-ті рр.): історія функціонування, основна тематика та особливості публікацій

Анотація:

Висвітлено основні аспекти функціонування часописів української еміграції у Брно у міжвоєнне двадцятиліття, проаналізовано їх змістове наповнення.

Ключові слова: українські емігранти, українські періодичні видання, Брно, «Журавлі», «Гуртом», «Єдність».

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Бібліографія нових українських видань в ЧСР // Український Тиждень. — Прага, 1938. — Ч. 6. — С. 4.
 2. Бібліографія нових українських видань в ЧСР // Український Тиждень. — 1938. — Ч. 22. — С. 4.
 3. Відкриття філії Т-ва Просвіта в Брні // Український Тиждень. — 1938. — Ч. 24. — С. 3.
 4. Габор В. Українські часописи Ужгорода (1867—1944 рр.) : іст.-бібліогр. дослідж. / Василь Габор. — Львів, 2003. — 564 с.
 5. Ґренджа-Донський В. С. Щастя і горе Карпатської України : Щоденник. Мої спогади [Електронний ресурс] / В. С. Ґренджа-Донський; упорядкув. та прим. Д. М. Фе даки ; вступ. ст. В. І. Ільницького, Д. М. Федаки. — Ужгород : Закарпаття, 2002. — 516 с., іл. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/grendzha/grendzh13.htm.
 6. З життя українського студенства // Студентський Вістник. — Прага, 1926. — Ч. 3. — С. 25—26.
 7. З життя українського студенства // Студентський Вістник. — 1928. — Ч. 4/6. — С. 31—32.
 8. Наріжний С. Українська еміґрація. Культурна праця української еміґрації між двома світовими війнами / Симон Наріжний. — Прага, 1942. — Част. 1. — 372 с. + ССХХХІІ.
 9. Народня поезія села Калини на Прикарпаттю // Український Тиждень. — 1938. — Ч. 22. — С. 2.
 10. Пагіря О. Карпатська Січ: військове формування Карпатської України / Олександр Пагіря. — Київ, 2010. — 152 с.
 11. Савка М. Українська еміграційна преса у Чехословацькій Республіці (20—30-ті рр. ХХ ст.) : іст.-бібліогр. дослідж. / Мар’яна Савка. — Львів, 2002. — 308 с.
 12. Сватослав. Українські «стоїки» або укр. «армада Спаса» в Брні / Сватослав // Вартовий. — Прага, 1927. — Січ. — С. 7—12.