Бліхарський Роман, молодший науковий співробітник відділу наукових досліджень української періодики Науково-дослідного інституту
пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

Критерії християнської соціології (За матеріалами журналу “Вестник русского христианского движения” та газети “Нова Зоря”)

Анотація:

Розглянуто підходи С. Булгакова та А. Ушенічніка до формування концепції, засад, завдань, понятійного апарату християнської соціології як наукової дисципліни. Проілюстровано погляди до слідників щодо соціальної, політичної, правової, економічної проблематики. Окреслено напрями прикладного застосування ідей та напрацювань християнської соціології.
Ключові слова: журнал «Вестник русского христианского движения», газета «Нова Зоря», соціологія, християнство, влада, право, економіка, теологія, секуляризм, релігійна преса.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

  1. Булгаков С. Христианская социология / Прот. Сергий Булгаков // Вестник русского христианского движения. — 1991. — № 161.
  2. Вестник русского христианского движения [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Вестник_русского_христианского_движения.
  3. Енциклопедія Українознавства : слов. частина : перевид. в Україні. — Львів, 2000. — Т. 9. — С. 3518.
  4. Проблемы христианской социологии [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://christsocio.info/content/view/760/1/.
  5. Українські часописи Львова 1848—1939 рр. : іст.-бібліогр. дослідж. : у 3 т. — Львів, 2003. — Т. 3, кн. 1: 1920—1928 рр. — 912 с.
  6. Ушенічнік А. Етика а соціольоґія / Др. Алеш Ушенічнік // Нова Зоря. — 1926. — Ч. 30.
  7. Ушенічнік А. Етичні ідеї в соціольоґії / Др. Алеш Ушенічнік // Нова Зоря. — 1926. — Ч. 38, 39.
  8. Ушенічнік А. Ідеї в соціольоґії / Др. Алеш Ушенічнік // Нова Зоря. — 1926. — Ч. 29.
  9. Ушенічнік А. Основи соціольоґії / Др. Алеш Ушенічнік // Бібліотека Української Христіянської Орґанізації. — 1927. — Ч. 1.
  10. Ушенічнік А. Христіянська соціольоґія / Др. Алеш Ушенічнік // Нова Зоря. — 1926. — Ч. 31—33.