Українська English

Випуск 10(26)'2018

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника. — Вип. 10(26). — 2018

Титул

Зміст


Качур І. Колекція інкунабул Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: провенієнційний огляд

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 3-31


Ільницька Л. Перше видання «Енеїди» (1798) Івана Котляревського у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 32-47


Мовна М. Західноукраїнські видання історико-краєзнавчого сегмента початку XX ст.

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 48-60


Кужель Л. Друковані видання 1914–1939 рр. про державні символи України

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 61-83


Рибчинська Н. Зарубіжні іншомовні бібліографічні видання як джерело до репертуару західноукраїнської та української еміграційної книги1914–1939 рр.

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 84-97


Юркевич О. Видавнича діяльність українських і єврейських громадських організацій Галичини 20–30-х років XX ст. у контексті поліетнічності культур

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 98-132


Кравець Д. Оцінка української книги Наддніпрянщини в галицьких публікаціях міжвоєнного періоду: рецензії та огляди

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 133-153


Морозова І. Ретроспектива державотворчих змагань Західноукраїнської Народної Республіки у західноукраїнських та українських еміграційних виданнях 1930-х рр.

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 154-169


Жеваженко І. Від Мазепи до Скоропадського: дискурс гетьманства в історичних студіях і художній літературі 1930-х рр.

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 170-194


Когут С. Українсько-польський літературний діалог міжвоєнного періоду: тенденції, контексти, «механізми» контактів

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 195-212


Головата Л. Табір і його видавничий ресурс: «Орлик» (Берхтесґаден, 1946–1948)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 213-253


Береза О., Мельник-Хоха Г. Корпус франкомовних видань ХІХ — першої половини ХХ ст. у відділі обмінно-резервних фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 254-261


Стахів М. Видавання нових ілюстрованих підручників з мистецтва: правові аспекти

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018 Вип. 10(26). С. 262-268


Галаджун З. Преса України: між минулим та майбутнім

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С.  269-282


Льода Л., Пігель І., Дзендзелюк Л. Моніторинг умов зберігання приватних зібрань Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника як вагомий аспект їх збереження

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 283-300


Дзюбан Р. Грамота князя Данила Романовича: проблема автентичності (на матеріалах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 301-332


Олексів І. Історична колекція бібліофіла Івана-Яна Нарґелевича у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 333-351


Греськів О. Особиста бібліотека Юліана Медвецького у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 352-369


Кривенко М. Бібліофільсько-меценатська діяльність Василя Щурата (на основі науково-довідкового апарату відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 370-400


Кусий Л. «Для службового користування»: нововиявлені документи до історії відділу спецфондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 401-418


Сеник Я. Епістолярій в архіві Омеляна і Тетяни Антоновичів (за матеріалами відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 419-477


Купчинська Л. Юрій Ґлоґовський і львівська ратуша

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 478-497


Стець С. Франц Ксавер Моцарт — Антон Лянґе (Біографічна довідка)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 498-518


Осадця О. Музична творчість Матвія Рудковського (1819–1868) (на матеріалах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 519-532


Романюк С. Збірка світлин фотохудожника Яна Булгака (із фондів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 533-548


Ільницька А. Кооперативні діячі Галичини кінця XIX — першої половини XX ст. (на матеріалах фонду фотографій Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 549-570


Косаняк Н. Колекція нот Інституту церковної музики у Львові (із фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 571-596


Нестайко М. Автографи на книгах відділу наукових досліджень спеціальних видів документів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 597-607


Голій Р. Цивільні фалеристичні пам’ятки 1914–1918 рр. (із фонду Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2018. Вип. 10(26). С. 608-629Вимоги до статей

Члени редколегії

Рецензування

Архів номерів

2020:    вип. 12(28)

2019:    вип. 11(27)

2018:    вип. 10(26)

2017:      вип. 9(25)

2016:       вип. 8(24)

2015:       вип. 7(23)

2014:       вип. 6(22)

2013:       вип. 5(21)

2012:       вип. 4(20)