Українська English 

Рецензування «Записок Львівської національної наукової бібліотеки України 


 

     Матеріали, надіслані до редакційної колегії «Записок Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника», проходять процедуру рецензування з метою об'єктивного відбору актуальних і унікальних за результатами праць. Неодмінною умовою прийняття матеріалів до друку є їхня відповідність до правил підготовки та оформлення публікацій до видання у цьому збірнику.

   Редакційна колегія «Записок Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника» виконує внутрішнє рецензування поданих до друку матеріалів бібліотекознавчого, книгознавчого,  бібліографічного, пресознавчого, джерелознавчого, біобібліографічного, мистецтвознавчого, консерваційно-реставраційного напрямів. Зовнішнє рецензування відбувається за участі запрошених незалежних експертів – фахівців з царини окресленої наукової проблематики. Рецензенти у письмовому вигляді подають свій відгук про поданий матеріал, оцінюючи його теоретико-методологічний рівень, коректність наукових завдань,  наукову новизну, важливість отриманих результатів, їх практичне застосування. Оцінюється також дотримання вимог редколегії авторам, відповідність етичним принципам. Окреслюється, за необхідності, рекомендації щодо усунення певних авторських недоліків. При цьому рецензенти усвідомлюють, що подані матеріали є інтелектуальною власністю авторів, а отже, їх зміст не може оголошуватися до публікації.  Вимоги до статей

Члени редколегії

Архів номерів