Українська English

Випуск 11(27)'2019

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника. — Вип. 11(27). — 2019

Титул

Зміст


Ільницька Л. Перше видання «Енеїди» (1798) Івана Котляревського у Бібліотеці Національного музею у Празі (з особистої бібліотеки Павла Йозефа Шафарика)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 3-18


Жеваженко І. Видавнича промоція на сторінках книгознавчої періодики Галичини 20–30-х років ХХ ст

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 19-40


Рибчинська Н. Бібліографічні посібники 1930-х рр. в репертуарі західноукраїнської та української еміґраційної книги: жанрово-тематичний діапазон, особливості методики укладання

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 41-65


Мовна М. Краєзнавча продукція українських видавництв Галичини в 1930-х рр.: репертуар, видавничі серії, фактологічне наповнення

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 66-79


Когут С. Видавничі проекти Михайла Рудницького у міжвоєнний період

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 80-98


Кужель Л. Західноукраїнська книга міжвоєнної доби у бібліотеках Канади: онлайн-каталоги і друковані джерела

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 99-126


Мельник Ю. Світоглядне підґрунтя української держави у публіцистиці Євгена Онацького (за текстом «Української малої енциклопедії»)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 127-141


Кравець Д. Інформаційна діяльність українського бюро у Вашингтоні (березень 1939 – травень 1940)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 142-157


Ertanowska Delfina. The influence of Lemkos and Boykos legends and myths on the development of mass communication of eastern Slavs (frontier territories of Poland, Ukraine and Slovakia)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 158-168


Стахів М.  Е-підручники для української школи: проблеми підготовки

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 169-180


Береза О., Мельник-Хоха Г. Видання іншомовної літератури ХІХ — середини ХХ ст. з фонду Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: характеристика та попередній аналіз

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 181-194


Льода Любов, Пігель Ірина, Дзендзелюк Леся. Дослідження стану збереження фотодокументів з фондів Львівської національної наукової  бібліотеки України імені В. Стефаника 

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 195-208


Олексів І. Міжкультурний діалог слов’янських академій наук із Науковим товариством імені Шевченка у Львові (кінець ХІХ — перша третина ХХ ст.)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С.  209-231


Литвин Т. Іван Крип’якевич як колекціонер і дослідник книжкових знаків

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 232-270


Горак Я. Листи Володимири Божейко та її родини до Станіслава Людкевича

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 271-311


Дзюбан Р. Питання української бібліографії у листуванні Юра Меженка з Федором Максименком (1944–1969)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 312-366


Кусий Л. Міжбібліотечний книгообмін Львівської академічної бібліотеки у 60–80-х рр. XX ст.: набутки та втрати

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 367-386


Сеник Я. «Високоповажаний майстре!»: листування Якова Гніздовського з Романом Ференцевичем. 1977–1985 (за матеріалами відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 387-457


Купчинська Л. Греко-католицька духовна семінарія у Львові та Юрій Ґлоґовський

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 458-480


Осадця О. Нотні видання в Галичині ХІХ — поч. ХХ ст.: розповсюдження, реклама, ціноутворення

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 481-499


Косаняк Н. Вокальна творчість Василя Безкоровайного в контексті української музики першої половини ХХ ст.

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 500-515


Голій Р. Фалеристичні пам’ятки 1919–1939 рр. (із фонду Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 516-530


Рибчинська Н. Наша ювілярка Луїза Ільницька

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 531-536


Райківський І. «Часопис “Діло” (Львів, 1880–1939 рр.): матеріали до біобібліографістики» Костянтина Курилишина: з нагоди виходу п’яти томів

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 536-538


Житарюк М. «Драгоманівські студії» (2006–2015, Софія) як історіографічне, бібліографічне й інформаційне джерело

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 539-550


Клименко О., Сокур О. Розбудова системи підвищення кваліфікації  бібліотекарів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: від традицій до інновацій

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2019. Вип. 11(27). С. 550–558


Вимоги до статей

Члени редколегії

Рецензування

Архіви номерів

2022:   вип. 14(30)

2021:   вип. 13(29)

2020:   вип. 12(28)

2019:    вип. 11(27)

2018:    вип. 10(26)

2017:       вип. 9(25)

2016:       вип. 8(24)

2015:       вип. 7(23)

2014:       вип. 6(22)

2013:       вип. 5(21)

2012:       вип. 4(20)