Українська 

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2019-11(27)-16

Роман Дзюбан, науковий співробітник відділу рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника, канд. іст. наук

Мова статті — українська

Питання української бібліографії у листуванні Юра Меженка з Федором Максименком (1944–1969)

Анотація:

На підставі листування зроблено спробу висвітлити взаємні зацікавлення Ю. Меженка і Ф. Максименка в контексті української бібліографії та її історії.

Ключові слова: українська бібліографія, бібліограф, історія, Ф. Максименко, Ю. Меженко, лист, листування, покажчик, видання, каталог.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Білокінь С. Повсякденні турботи повоєнних книгознавців. Книгозбірня Ф. Максименка. URL: https://www.s-bilokin.name/Culture/Bookmans/BookCollection.html#Anchor188 (дата звернення: 22.02.2019).
 2. Гуменюк М. П. Бібліографічна діяльність І. З. Бойка // Гуменюк М. П. Біля джерел української радянської бібліографії. Київ: Наук. думка, 1991. С. 25-34.
 3. Гуменюк М. П. Бібліографія в геолого-географічних дослідженнях академіка П. А. Тутковського // Гуменюк М. П. Біля джерел української радянської бібліографії. Київ: Наук. думка, 1991. С. 53-58.
 4. Гуменюк М. П. Біля джерел української радянської бібліографії (з архівних матеріалів про Ю. О. Меженка) // Гуменюк М. П. Біля джерел української радянської бібліографії. Київ: Наук. думка, 1991. С. 5-17.
 5. Гуменюк М. П. К. О. Копержинський — бібліограф і книгознавець // Гуменюк М. П. Біля джерел української радянської бібліографії. Київ: Наук. думка, 1991. С. 18-25.
 6. Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. — 1941 р.): матеріали до біобібліогр. словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар. Київ, 2017. 616 с.
 7. Кметь В. Ф. Лист до міського голови м. Артемівська О. О. Реви, № 67 від 23 липня 2015 р. 2 с. URL: http://lviv.samopomich.ua/wp-content/uploads/2015/10/67-Maksymenko.pdf (дата звернення: 28.01.2019).
 8. Кобленц И. Н. Н. Н. Бантыш-Каменский и его материалы по русской библиографии // Теория и история библиографии: сб. статей в память К. Р. Симона. Москва, 1969. 244 с.
 9. Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії: дожовтневий період (нариси). Київ: Ред.-вид. відділ Кн. Палати УРСР, 1971. 376 с.
 10. Королевич Н. Ф. Бібліограф Федір Пилипович Максименко (1897–1983): бібліогр. нарис. Київ, 1996. 48 с.
 11. Королевич Н. Ф., Геращенко М. В. Бібліограф М. І. Ясинський (1889–1967): бібліогр. нарис. Київ, 1995. 32 с.
 12. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 11 травня 1944, [Київ] // Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Відділ рукописних фондів та текстології. Архів Ю. О. Меженка (далі — ІЛ. ВР). Ф. 191. Спр. 1721 (1945 р.). Арк. 1-5 зв.
 13. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка з [першої половини липня 1945, Київ] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1721 (1945 р.). Арк. 6-6 зв.
 14. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 20 квітня 1947, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1722 (1947 р.). Арк. 1-3 зв.
 15. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 9 травня 1947, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1722 (1947 р.). Арк. 5-7 зв.
 16. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 9 червня 1947, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1722 (1947 р.). Арк. 8-9.
 17. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 15 січня 1949, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1723 (1949 р.). Арк. 1-6 зв.
 18. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 26 березня 1949, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1723 (1949 р.). Арк. 7-8 зв.
 19. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 18 квітня 1949, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1723 (1949 р.). Арк. 9-12 зв.
 20. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 23 серпня 1949, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1723 (1949 р.). Арк. 13-15 зв.
 21. Лист від Ф. Максименка до Ю. Меженка від 8 березня 1950, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1724 (1950 р.). Арк. 1-3 зв.
 22. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 18 березня – 4 квітня 1950, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1724 (1950 р.). Арк. 4-5 зв.
 23. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 30 квітня 1950, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1724 (1950 р.). Арк. 6-11 зв.
 24. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 26 червня 1950, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1724 (1950 р.). Арк. 12-15 зв.
 25. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 22 січня 1951, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1725 (1951 р.). Арк. 1-2 зв.
 26. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 10 березня 1951, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1725 (1951 р.). Арк. 3-5 зв.
 27. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 26 квітня 1951, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1725 (1951 р.). Арк. 6-11 зв.
 28. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 29 серпня 1954 // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1728 (1954 р.). Арк. 1-2 зв.
 29. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 4 вересня 1954, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1728 (1954 р.). Арк. 3-9.
 30. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 26 вересня – 20 листопада 1954, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1728 (1954 р.). Арк. 10-14.
 31. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 31 грудня 1954, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1728 (1954 р.). Арк. 15-18.
 32. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 29 жовтня 1955, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1729 (1955 р.). Арк. 5-8 зв.
 33. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 30 грудня 1955, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1729 (1955 р.). Арк. 9-10 зв.
 34. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 15 січня 1956, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1727 (1956 р.). Арк. 1-2 зв.
 35. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 30 квітня 1956, [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1727 (1956 р.). Арк. 3-7 зв.
 36. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 27 грудня 1957‚ [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1730 (1957 р.). Арк. 2-4
 37. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 22 січня 1958‚ [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1731 (1958 р.). Арк. 1-2 зв.
 38. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 11 лютого 1958‚ [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1731 (1958 р.). Арк. 4-6.
 39. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 11 березня 1958‚ [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1731 (1958 р.). Арк. 4-6.
 40. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 27 квітня 1958‚ [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1731 (1958 р.). Арк. 7-8.
 41. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 17 жовтня 1958‚ [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1731 (1958 р.). Арк. 9-10 зв.
 42. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 3 січня 1959‚ [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1732 (1959 р.). Арк. 1-2 зв.
 43. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 15 квітня 1960‚ [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1732 (1960 р.). Арк. 3-4 зв.
 44. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 18 травня 1960‚ [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1732 (1960 р.). Арк. 6-7 зв.
 45. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 17 жовтня 1961‚ [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1734 (1961 р.). Арк. 1-1 зв.
 46. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 31 жовтня 1961‚ [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1734 (1961 р.). Арк. 3-4.
 47. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 29 червня 1963‚ [Львів] // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1736 (1963 р.). Арк. 6-7 зв.
 48. Лист Ф. Максименка до Ю. Меженка від 26 березня 1967‚ Львів // ІЛ. ВР. Ф. 191. Спр. 1740 (1967 р.). Арк. 2-2 зв.
 49. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 4 травня 1947, [Київ] // Приватний архів С. Білоконя. Листи Ю. Меженка до Ф. Максименка (1944–1969) (далі — Архів С. Білоконя). Арк. 5-5 зв.
 50. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 28 травня 1947, [Київ] // Архів С. Білоконя. Арк. 6-6 зв.
 51. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 1 жовтня 1947, Київ // Архів С. Білоконя. Арк. 7.
 52. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 25 грудня 1948, [Ленінград] // Архів С. Білоконя. Арк. 9-9 зв.
 53. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 12 лютого 1949, [Ленінград] // Архів С. Білоконя. Арк. 10-11 зв.
 54. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 10 квітня 1949, [Ленінград] // Архів С. Білоконя. Арк. 12-13 зв.
 55. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 2 травня 1949 р., [Ленінград] // Архів С. Білоконя. Арк. 14-16.
 56. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 16 серпня 1949, [Ленінград] // Архів С. Білоконя. Арк. 17-18 зв.
 57. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 13 квітня 1950, [Ленінград] // Архів С. Білоконя. Арк. 22-23 зв.
 58. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 21 травня 1950, [Ленінград] // Архів С. Білоконя. Арк. 24-26 зв.
 59. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 13 січня 1951, [Ленінград] // Архів С. Білоконя. Арк. 29-30.
 60. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 25 березня 1951, [Ленінград] // Архів С. Білоконя. Арк. 31-32 зв.
 61. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 20 вересня 1954, Ленінград // Архів С. Білоконя. Арк. 44-46.
 62. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 23 грудня 1954, [Ленінград] // Архів С. Білоконя. Арк. 48-49 зв.
 63. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 14 січня 1955, [Ленінград] // Архів С. Білоконя. Арк. 50-51 зв.
 64. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 24 березня 1955, [Ленінград] // Архів С. Білоконя. Арк. 54-54 зв.
 65. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 10 червня 1955, [Ленінград] // Архів С. Білоконя. Арк. 55-56.
 66. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 25 листопада 1955, [Ленінград] // Архів С. Білоконя. Арк. 57-58 зв.
 67. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 8 січня 1956, [Ленінград] // Архів С. Білоконя. Арк. 60-61.
 68. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 24 квітня 1956, [Ленінград] // Архів С. Білоконя. Арк. 62-62 зв.
 69. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 29 жовтня 1956, [Ленінград] // Архів С. Білоконя. Арк. 63-63 зв.
 70. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 17 січня 1958, Ленінград // Архів С. Білоконя. Арк. 68-69.
 71. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 27 січня 1958, Ленінград // Архів С. Білоконя. Арк. 70-71 зв.
 72. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 19 березня 1958, Ленінград // Архів С. Білоконя. Арк. 73-73 зв.
 73. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 20 жовтня 1958, Ленінград // Архів С. Білоконя. Арк. 75-75 зв.
 74. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 30 листопада 1958, [Ленінград] // Архів С. Білоконя. Арк. 65-66.
 75. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 15 січня 1959, Ленінград // Архів С. Білоконя. Арк. 77-78.
 76. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 3 листопада 1961, Київ // Архів С. Білоконя. Арк. 82.
 77. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 25 червня 1963, Київ // Архів С. Білоконя. Арк. 126-126 зв.
 78. Лист Ю. Меженка до Ф. Максименка від 3 липня 1963, Київ // Архів С. Білоконя. Арк. 127-127 зв.
 79. Ляшко С. М. Біобібліографічний покажчик «Десять років української літератури. 1917–1927» А. Лейтеса і М. Яшека: предметна галузь і можливості використання в гуманітарних дослідженнях. С. 393-403. URL: http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/19/19/lyashko.pdf (дата звернення: 20.03.2019).
 80. Передирій В. Отець Р.-С. Лукань — історик та бібліограф: до проблеми вивчення наукової спадщини // Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повідомл. восьмої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 24-26 жовт. 2003 р.; за ред. М. М. Романюка. Львів, 2003. С. 881-888.
 81. Рибчинська Н. Розвиток бібліографознавства в Україні // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: [зб. наук. праць]. Львів, 2013. Вип. 5 (21). С. 16-42.
 82. Соколинский Е. К. Ю. А. Меженко: библиограф на ветрах истории. Санкт-Петербург, 1998. 247 с.
 83. Стрішенець Н. Бібліографічна спадщина Юрія Меженка. Київ, 1997. 144 с.