Українська English 

Відомості про членів редакційної колегії «Записок Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника» 


Романюк Мирослав Миколайович Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника, головний науковий співробітник, член-кореспондент НАН України (зі спеціальності «соціальні комунікації»), доктор історичних наук, професор (головний редактор).

Сніцарчук Лідія Віталіївна Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника, заступник генерального директора з наукової роботи, доктор наук із соціальних комунікацій, професор (заступник головного редактора).

Антонюк Наталія Володимирівна Львівський національний університет імені І. Франка, завідувач кафедри країнознавства та міжнародного туризму; доктор історичних наук, професор.

Гнатюк Михайло Іванович Львівський національний університет імені І. Франка, професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства, доктор філологічних наук, професор.

Зашкільняк Леонід Опанасович Львівський національний університет імені І. Франка, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи, доктор історичних наук, професор.

Зелінська Надія Віталіївна Українська академія друкарства, завідувач кафедри медіакомунікацій, доктор філологічних наук, професор.

Колосовська Ольга Михайлівна Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника, заступник генерального директора з наукової роботи, кандидат історичних наук, доцент.

Комариця Мар’яна Миколаївна Львівська національна наукова бібліотека України імені. В.Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства, завідувач відділу наукових досліджень української періодики, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник (спеціальність — «соціальні комунікації»).

Кондратюк Костянтин Костянтинович Львівський національний університет ім. Івана Франка, професор кафедри новітньої історії України імені М. Грушевського, доктор історичних наук, професор.

Литвин Микола Романович Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, завідувач Центру дослідження українсько-польських відносин, доктор історичних наук, професор.

Сербенська Олександра Антонівна Львівський національний університет імені І.Франка, професор кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики, доктор філологічних наук, професор.

 Вимоги до статей

Рецензування

Архів номерів