Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2019-11(27)-10

Марія Стахів, аспірантка, Українська академія друкарства

Мова статті — українська

Е-підручники для української школи: проблеми підготовки

Анотація:

Роз’яснено проблему розрізняння термінів у сфері електронних видань, зокрема електронних підручників. Визначено вимоги до електронних навчальних видань. Проаналізовано розміщені на платформах «Bristar», «Розумники» та «MozaWeb» мультимедійні навчальні видання, створені в межах експерименту впровадження електронного підручника й електронної платформи, а також їхню відповідність до «Положення про електронний підручник». Виявлено такі розбіжності: недостатнє забезпечення відтворення продуктів на різних операційних системах, неуніфікований дизайн між частинами видання, що є інтерактивними, та вмістом друкованого видання, на основі якого створено електронне.

Ключові слова: електронне навчальне видання, е-підручник, НУШ, електронний підручник, інтерактивний підручник, мультимедійний контент.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Антохова А. О. Електронні підручники: аналіз пропозицій та досвіду впровадження в освітню практику // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. Київ, 2018. Вип. 5. С. 10-22.
 2. Бевз В., Васильєва Д. Електронний засіб навчального призначення (електронний підручник) «Математика» для 1 класу закладів загальної середньої освіти. Розумники. URL: http://е-підручники.укр/catalog/29608/1329265/ (дата звернення: 01.10.2019).
 3. Бібік Н., Бондарчук Г. Електронний засіб навчального призначення (електронний підручник) з інтегрованого курсу «Я досліджую світ. Частини 1 та 2» для 2 класу закладів загальної середньої освіти. MozaWeb. URL: https://www.mozaweb.com/uk/course.php?cmd=single_book&bid=UA-RNK-51946 (дата звернення: 01.10.2019).
 4. Большакова І., Пристінська М. Електронний засіб навчального призначення (електронний підручник) з інтегрованого курсу «Я досліджую світ. Частини 1 та 2» для 1 класу закладів загальної середньої освіти MozaWeb. URL: https://www.mozaweb.com/uk/course.php?cmd=single_book&bid=UA-RNK-44238 (дата звернення: 01.10.2019).
 5. Вашуленко М., Вашуленко О. Електронний засіб навчального призначення (електронний підручник) «Українська мова. Буквар. Частини 1 та 2» для 1 класу закладів загальної середньої освіти. Розумники. URL:http://е-підручники.укр/catalog/29608/1329263/%20%20 (дата звернення: 01.10.2019).
 6. Водолазька С. А. Технологічні інновації як мотиватор радикальних змін у видавничій галузі // Наукові записки Інституту журналістики: наук. збірник. Київ, 2014. Т. 55. С. 76-79.
 7. Гісь О., Філяк І. Електронний засіб навчального призначення (електронний підручник) «Математика» для 1 класу закладів загальної середньої освіти. URL: https://www.mozaweb.com/uk/course.php?cmd=single_book&bid=UA-RNK-27200&from=subject&from_value=AMT&subject=AMT&grade=&t=mozaweb (дата звернення: 01.10.2019).
 8. ДСТУ 7157:2010. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості. URL: https://ntb.pstu.edu/images/N-rabotniku/DSTU_7157_2010.pdf (дата звернення: 01.10.2019).
 9. ДСТУ 3017:2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. Київ, 2016. 38 с.
 10. Експеримент з впровадження електронного підручника і електронної платформи. Проект плану реалізації URL: https://mon.gov.ua/storage/ app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D 0%B8/2018/04/18/experiment_project_paper_19032018.pdf (дата звернення: 01.10.2019).
 11. Електронний засіб навчального призначення (електронний підручник) з інтегрованого курсу «Я досліджую світ. Частина 1» для 1 класу закладів загальної середньої освіти. Розумники / Воронцова Т. та ін. URL: http://е-підручники.укр/catalog/29608/1329225/ (дата звернення: 01.10.2019).
 12. Женченко М. Типологічна класифікація електронних видань як науково-практична проблема // Вісник Книжкової палати. 2016. № 8. С. 17-20.
 13. Затверджено порядок забезпечення підручниками здобувачів повної загальної середньої освіти. URL: https://www.yurfact.com.ua/fakty/zatverdzheno-poriadok-zabezpechennia-pidruchnykamy-zdobuvachivpovnoi-zahalnoi-serednoi-osvity (дата звернення: 01.10.2019).
 14. Калініченко О., Аристова Л. Електронний засіб навчального призначення (електронний підручник) з інтегрованого курсу «Мистецтво. Частина 1» для 1 класу закладів загальної середньої освіти. Розумники. URL: http://е-підручники.укр/catalog/29608/1329228/ (дата звернення: 01.10.2019).
 15. Киричок Т., Ю., Фіголь Н. М. Термінологія електронного навчального дискурсу // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. Запоріжжя, 2016. № 3 (27). С. 143-147.
 16. Конкурс електронних підручників. URL: https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/943 (дата звернення: 01.10.2019).
 17. Купріянова Т. Друковані та електронні видання на етапі інформаційної революції // Поліграфія і видавнича справа. Львів, 2012. № 2. С. 32-38.
 18. Масол Л., Гайдамака О., Колотило О. Електронний засіб навчального призначення (електронний підручник) «Мистецтво 1 клас». Bristar. URL: https://bristarstudio.com/uk/games/textbook_uk (дата звернення: 01.10.2019).
 19. Наказ МОН від 31.08.2018 № 957 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Електронний підручник для загальної середньої освіти» (Е-book for secondary education (EBSE)), серпень 2018 року – серпень 2021 року. URL: https://imzo.gov.ua/2018/09/04/nakaz-mon-vid-31-08-2018-957-pro-provedennya-eksperymentuvseukrajinskoho-rivnya-za-temoyu-elektronnyj-pidruchnyk-dlya-zahalnojiserednoji-osvity-e-book-for-secondary-education-ebse-serpen/ (дата звернення: 01.10.2019).
 20. Національна освітня електронна платформа. URL: https://imzo.gov.ua/natsionalna-osvitnya-elektronna-platforma/ (дата звернення: 01.10.2019).
 21. Національний проект «Відкритий світ» // Комп’ютер у школі та сім’ї. Київ, 2011. № 7. С. 53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2011_7_18 (дата звернення: 01.10.2019).
 22. Огар Е. Типологічні особливості українських цифрових медіа для дітей та підлітків // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2015. Вип. 5 (23). С. 241-251.
 23. Петяк Ю. Ф. Визначення терміну «електронні видання» // Поліграфія і видавнича справа. Львів, 2011. № 2. С. 184-187.
 24. Положення про електронний підручник. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18 (дата звернення: 01.10.2019).
 25. Рубля Т., Щеглова Т., Мед І. Електронний засіб навчального призначення (електронний підручник) з інтегрованого курсу «Мистецтво» для 1 класу закладів загальної середньої освіти. MozaWeb. URL: https://www.mozaweb.com/uk/course.php?cmd=single_book&bid=UA-RNK44290&from=subject&from_value=VIZ&subject=VIZ&grade=&t=mozaweb (дата звернення: 01.10.2019).
 26. Тагліна О., Іванова Г. Електронний засіб навчального призначення (електронний підручник) з інтегрованого курсу «Я досліджую світ. Частини 1 та 2» для 1 класу закладів загальної середньої освіти. MozaWeb. URL: https://www.mozaweb.com/uk/course.php?cmd=single_book&bid=UA-RNK-44375 (дата звернення: 01.10.2019).
 27. Фіголь Н. М. Поняття та складники електронного навчального дискурсу // Обрії друкарства. Київ, 2019. № 1 (7). С. 175-191.