Українська English

Мар’ян Житарюк, професор кафедри зарубіжної преси та інформації ЛНУ ім. І. Франка, д-р наук із соціальних комунікацій

Мова статті — українська

«Драгоманівські студії» (2006–2015, Софія) як історіографічне, бібліографічне й інформаційне джерело

Повний текст статті