Українська English

Луїза Ільницька, завідувач відділу наукової бібліографії ЛННБ України ім. В. Стефаника

Мова статті — українська

Перше видання «Енеїди» (1798) Івана Котляревського у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)

Анотація: Здійснено історико-книгознавче дослідження п’яти примірників рідкісного видання — «Енеїди» (1798) І. П. Котляревського, які в минулому належали українському письменнику і громадсько-культурному діячеві Б. Д. Грінченку, українському історику, сходознавцю, письменникові А. Ю. Кримському, бібліотеці Київської духовної академії та двом невідомим власникам, особи яких не вдалося ідентифікувати.

Ключові слова: Національна бібліотека України, 1918–2018, «Енеїда» (1798), І. П. Котляревський, Б. Д. Грінченко, А. Ю. Кримський, Київська духовна академія.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. А. Ю. Кримський : бібліогр. покажчик / [упоряд.: О. Д. Василюк, Ю. М. Кочубей] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. — Київ, 2016. — 275 с.
 2. Агатангел Кримський : нариси життя і творчості / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. — Київ, 2006. — 564 с. — (Серія «Наукова спадщина сходознавців»).
 3. Академік Кримський і Всенародна бібліотека : за матеріалами пресслужби Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://chornomorka.com/archive/a-6939.html. — Назва з екрана.
 4. Академіки на могилі Франка : [виклад промови А. Кримського від АН УРСР 11 червня 1940 р. у Львові] // Вільна Україна. — 1940. — 12 черв.
 5. Арендар Г. До історії надходження реліквій Леоніда Глібова в Чернігівський історичний музей. Листи Олександра Глібова до Марка Вайнштейна / Г. Арендар // Скарбниця української культури : зб. наук. праць / Чернігів. іст. музей ім. В. В. Тарновського та ін. — Чернігів, 2005. — Вип. 6. — С. 90-101.
 6. Всенародня бібліотека України при УАН // Бібліологічні вісті. — 1923. — № 4. — С. 123.
 7. Горох М. Чернігів і чернігівці на сторінках «Щоденників С. О. Єфремова (1923–1929 рр.)» / Микола Горох // Скарбниця української культури : зб. наук. праць / Чернігів. іст. музей ім. В. В. Тарновського та ін. — Чернігів, 2013. — Вип. 15. — С. 71-78.
 8. Дениско Л. Бібліотека Київської духовної академії (1819–1919) /Людмила Дениско ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2006. — 223 с.
 9. Дениско Л. М. Автографи на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Л. М. Дениско ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2007. — 131 c. : факс.
 10. Дорошенко В. Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові (1873–1892–1912) / Володимир Дорошенко. — Київ ; Львів, 1914. — 88 с.
 11. Дубровіна Л. А. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1918–1941 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. — Київ, 1998. — 336 с.
 12. Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890–1941) : у 2 т. Т. 2 : 1918–1941 / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. — Київ, 2005. — 358 с.
 13. Зубкова Н. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б. Д. Грінченка (з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) / Наталія Зубкова ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2008. — 177 с.
 14. Зубкова Н. М. Грінченки : [родинний фонд] / Зубкова Н. М. // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2002. — С.110-123.
 15. Зубкова Н. М. Плевако Микола / Зубкова Н. М. // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник // НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2002. — С. 424-429.
 16. Історія Чернігівщини [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http// www.gorod.cn.ua/print/city_1085.html. — Назва з екрана.
 17. Каталог фондів. 1. Бібліотечні колекції. Вип. 1 : Б. Д. Грінченко / підгот. до друку: І. Г. Шовкопляс, М. А. Воробей, Г. Г. Дідківська ; Бібліотека АН УРСР. — Київ, 1988. — 958 с.
 18. Лазаревський Г. Чернігів за часів Михайла Коцюбинського / Гліб Лазаревський // Спогади про Михайла Коцюбинського. — Вид. 2-ге, допов. — Київ : Дніпро, 1989. — C. 133–141.
 19. Махіна Л. Портрет Кобзаря / Лариса Махіна // Світ-інфо. — 2015. — 5 лют. (№ 48). — С. 10. — Інтернет-версія.
 20. Постернак С. Всенародня бібліотека України при Всеукраїнській Академії наук у Київі / С. Постернак. — Київ, 1923. — 63 c.
 21. Пріцак О. Про Агатангела Кримського у 120-і роковини народження / Омелян Пріцак // Агатангел Кримський : нариси життя і творчості / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. — Київ, 2006. — С. 10-38.
 22. Реліквії Леоніда Глібова в Чернігівському історичному музеї імені В. В. Тарновського : каталог / підгот. до друку: Арендар Г. П., Ситий І. М. // Скарбниця української культури : зб. наук. праць / Чернігів. іст. Музей ім. В. В. Тарновського та ін. — Чернігів, 2006. — Вип. 7. — С. 129-151.
 23. Русанов Ю. До історії Чернігівської Громади / Ю. Русанов // Сіверянський літопис. — 1995. — № 6. — С. 7–10.
 24. Семчишин-Гузнер Л. Історія формування збірки мистецької Шевченкіани музею НТШ у Львові й збереження її цілості після 1939 р. / Леся Семчишин-Гузнер // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — 2014. — Вип. 25. — С. 194-210.
 25. Систематическій каталогъ книгъ библіотеки Кіевской духовной академіи, составленный библіотекаремъ Академіи А. С. Крыловскимъ… Том 2 : Словесность. Вып. 5-й. — Кіевъ. Тип. И. И. Горбунова, 1901. — 358 с.
 26. Спогади про Михайла Коцюбинського / [упорядкув., післямова та приміт. М. Потупейка]. — 2-ге вид., допов. — Київ : Дніпро, 1989. — 278 с.
 27. Циганкова Е. Неодмінний секретар ВУАН / Елла Циганкова // Агатангел Кримський : нариси життя і творчості / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. — Київ, 2006. — С. 45-63.
 28. [Шевелів Борис]. Соті роковини народження Л. І. Глібова / Ш. Б. // Україна (Київ). — 1927. — Кн. 3. — С. 195-197.
 29. Щербатюк О. Нащадок кримського мулли в українській вишиванці [Електронний ресурс] / Олександр Щербатюк. — Режим доступу: http://pres-centr.ck.ua/print/news-5957.html. — Назва з екрана.
 30. Юр М. Автопортрет 1860 (у шапці та кожусі) [Т. Г. Шевченка] / Марина Юр // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. — Київ, 2012. — Т. 1.— C. 103-104.