Українська English

Ярослав Сеник, науковий співробітник відділу рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника

Епістолярій в архіві Омеляна і Тетяни Антоновичів (за матеріалами відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

Анотація: Подано короткий огляд листування відомих меценатів — подружжя Омеляна і Тетяни Антоновичів, яке зберігається в їх архіві у відділі рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника (фонд 282, опис І): сімейне листування, листування громадського і політичного діяча Омеляна Миколовича, службове і приватне листування професора медицини Тетяни Михайлівни, а також колекційне листування.

Проаналізовано невідомі оригінальні документи, які висвітлюють діяльність громадських і політичних інституцій в Європі і США в роки холодної війни (НТШ, УККА, УНС, ЗП УГВР, Дослідницько-видавниче об’єднання «Пролог», «Об’єднання українців Вашинґтону» й ін.), а також діяльність політичних, культурно-освітніх, церковних діячів, науковців, митців.

Ключові слова: архів Омеляна і Тетяни Антоновичів, ЗП УГВР, НТШ, УККА, УНС, Дослідницько-видавниче об’єднання «Пролог», «Об’єднання українців Вашинґтону».

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 • Антонович О. Спогади / Антонович Омелян. — Київ ; Вашінгтон : АО «Август», 1999. — 392 с. : іл.
 • Антонович О. Спогади / Антонович Омелян. — Кн. 2-га. — Київ ; Вашинґтон : Місіонер, 2003. — 568 с. : іл.
 • Антонович О. Чи буде американське посольство в Києві? Справа нав’язання дипломатичних взаємин між США і Українською та Білоруською ССР на розгляді підкомісії закордонних справ Палати репрезентантів / А. О-вич // Сучасна Україна (Мюнхен). — 1953. — 9 серп. (чис. 16 (67)). — С. 1-2.
 • Гординський С. Петро Холодний, мол. — традиціоніст і новатор. 1902–1990 / Гординський Святослав // Нотатки з мистецтва. — 1990. — Листоп. (чис. 30). — С. 9-13.
 • Дражевська Л. Увічнимо мистецьку спадщину Петра Холодного, мол. / Дражевська Любов // Український Православний Календар. — 1992. — С. 110-116.
 • Друга українська мистецька виставка. Львів, май 1923 : катальоґ / Гурток діячів українського мистецтва у Львові. — Львів : З друк. спілки «Діло», [1923]. — 16 с.
 • З протоколів американського конґресу. Чому США повинні вислати послів до Києва і Мєнську // Сучасна Україна (Мюнхен). — 1954. — 9 трав. (чис. 9 (86)). — С. 2.
 • Лисенко Н. І. Архів Олега Ольжича в Україні / Н. І. Лисенко // Український історик : Журнал Українського Історичного Товариства. — 2004–2005. — № 3-4. — С. 162-171.
 • Мазоха Г. С. Епістолярна спадщина і парадигми наукового дослідження [Електронний ресурс] / Г. С. Мазоха. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/2599/1/05mgspnd.pdf. — Назва з екрана. — Дата перегляду: 20 верес. 2018 р.
 • Сеник Я. «Дякую моєму суспільству за прихильне відношення до мене …» / Сеник Ярослав // З історії Долини : зб. іст.-краєзн. статей / Долинська міська рада, Долинський краєзнавчий музей «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів ; редкол.: М. М. Романюк (голова) та ін. — Долина, 2017. — Вип. VIІ. — С. 4-20.
 • Сеник Я. Листування д-ра Володимира Горбового з діаспорою (на матеріалах відділу рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника) / Сеник Ярослав // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доп. VIII Міжнар. наук. конф., 27-28 верес. 2016 р., м. Острог. — Острог, 2016. — С. 292-294.
 • Українська мистецька виставка. Львів, червень 1922 : катальоґ / Гурток діячів українського мистецтва у Львові. — Львів : З друк. Наук. тов. ім. Шевченка, [1922]. — 15 с.
 • УПА в світлі німецьких документів. Книга третя: червень 1941 — травень 1943. З англ. й укр. резюме / ред. Петро Й. Потічний. — Торонто : Літопис УПА, 1991. — 271 с. — (Літопис Української Повстанської Армії ; т. 21).
 • Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів : штрихи до історії Фундації, виступи і лекції лавреатів нагород Антоновичів (1982–1998). — Київ ; Вінніпег, 1999. — 197 с. : іл.
 • Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів : матеріали до історії Фундації : листування, грамоти, виступи та лекції лауреатів нагород Антоновичів (1998–2011) / [упоряд.: Мирослав Романюк, Ярослав Сеник ; наук. ред. Лідія Сніцарчук ; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника]. — Львів ; Вашинґтон : Афіша, 2012. — Кн. 2. — 262 с., [20] арк. кол. фотоіл., факс. : портр.
 • Шерех Ю. Третя сторожа: Література, мистецтво, ідеологія / Юрій Шерех. — Київ : Дніпро, 1993. — 347 с.
 • Goldstein G. J. Colgate — where citizen and stateman meet / George J. Goldstein // The Rotarian. An International magazine. — 1959. — May. — P. 36-37.