Українська English
ISSN 2524-0315  (Print)

ЗАПИСКИ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.СТЕФАНИКА


Збірник наукових праць «Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника» (до 2009 р. — «Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника») засновано у 1992 р.

Виходить щороку.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1714 від 28.12.2017 р. збірник уведено до переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з соціальних комунікацій.

У збірнику публікуються оригінальні статті з теорії, методології книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, джерелознавства, архівознавства, біографістики, історії видавничої справи, культурології, мистецтвознавства, музикознавства, проблем впровадження сучасних бібліотечних технологій, збереження та реставрації друкованих та рукописних пам’яток, розкривається зміст унікальних фондів бібліотеки. У збірнику друкуються рецензії на нові видання, галузева хроніка.

Згідно із вимогами законодавства щорічник зареєстровано у Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 15575-4047ПР).

Статті публікуються українською, англійською та польською мовами.

Публікація щорічника здійснюється за рекомендацією вченої ради ЛННБ України ім. В. Стефаника.Вимоги до статей

Члени редколегії

Рецензування

Архів номерів