Відділ європейської книги ХІХ–ХХ ст.

Координати відділу


м. Львів, 79014, вул. Личаківська, 131
телефон (032) 236-80-19
e-mail: [email protected]
м. Львів, 79008, вул. Лисенка, 14
телефон (032) 297-56-83
e-mail: [email protected]
завідувач відділу – кандидат історичних наук Кривенко Маргарита Олександрівна

Функції відділу


Відділ європейської книги ХІХ–ХХ ст., як самостійний структурний підрозділ-фондоутримувач ЛННБ України ім. В. Стефаника, був створений 2 січня 2020 р. у рік Європи в Україні. Працівники відділу здійснюють формування, організацію, збереження, наукове опрацювання та представлення полімовного документного фонду європейської книги ХІХ–ХХІ ст. в електронних базах даних ЛННБ України ім. В. Стефаника; ефективне та якісне обслуговування користувачів Бібліотеки.

Структура відділу


  • сектор формування і каталогізації іншомовних видань ХІХ–середини ХХ ст.
  • сектор нової німецькомовної книги

Опис фонду та колекцій


Фонд відділу європейської книги ХІХ–ХХ ст. формується іншомовними виданнями ХІХ–середини ХХ ст. з фонду відділу обмінно-резервних фондів та ретроспективного комплектування; новими надходженнями – від австрійських та німецьких партнерів (Федеральне міністерство Європи, інтеграції і зовнішніх зв’язків Австрії, м. Відень; Ґете-Інститут, м. Мюнхен) та з відділу формування інформаційних ресурсів Бібліотеки. Фонд відділу розміщено у двох приміщеннях (вул. Личаківська, 131; вул. Лисенка, 14).

Детальний опис


Універсальний фонд відділу містить видання німецькою, польською, французькою, англійською, латинською, італійською, чеською та іншими європейськими мовами. Вагомим і цінним сегментом фонду відділу (сектор формування і каталогізації іншомовних видань ХІХ–середини ХХ ст., який налічує близько 105 тис. примірників станом на листопад 2022 р.) є прижиттєві видання творів видатних діячів науки та класиків світової літератури окресленого періоду, які й досі залишаються важливим джерелом для вивчення суспільної, релігійної, наукової думки: Йоганн-Ґотфрід Гердер (1744–1803), Леопольд фон Ранке (1795–1886), Карл Ріттер (1779–1859), Джеймс Паркінсон (1755–1824), Франтішек Йозеф Герстнер (1756–1832), Йозеф Юнгман (1773–1847), Павел Йозеф Шафарик (1795–1861), Карло Маттеуччі (1811–1868), Іоаникій Базилович (1742–1821), Михайло Лучкай (1789–1843), Юзеф Оссолінський (1748–1826), Адам Міцкевич (1798–1855), Юліуш Словацький (1809–1849), Генрик Сенкевич (1846–1916), Фрідріх Шіллер (1759–1805), Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749–1832), Фрідріх Хальм (1806–1871), Чарльз Діккенс (1812–1870), Вальтер Скотт (1771–1832), Еміль Золя (1840–1902), Луїджі Піранделло (1867–1936), Б’єрнстьєрне Б’єрнсон (1832–1910) та багато ін.

Окрасою фонду відділу слугує чисельна добірка різномовних видань ХІХ–середини ХХ ст., які є цінними зразками художнього оформлення (ілюстровані знаними художниками і граверами (Поль Гюстав Доре (1832–1883), Стенлі Ллевеллін Вуд (1866–1928), Карл Олаф Петерсен (1880–1939), Ріхард Кнетель (1857–1914), Вальтер Каспарі (1869–1913), Франсуа-Жорж Левро (1722–1798), Ежен Семюель Ґрассе (1845–1917), Семюель Спрінсґут (1769–1844), Юліуш Коссак (1824–1899) та ін.) й поліграфічного виконання. Репрезентуючи широкий репертуар видавничих фірм та видавців свого часу (Ф. А. Брокгауз, Й. Мейєр, А. Ф. Реклам, Б. Г. Тойбнер, К. Б. Таухніц, А. Піхлер, Л. Ашетт, П. Ларусс, Ж. Шарпантьє, Кальман Леві, В. Нойберт, С. Оргельбранд, у т. ч. відомих львівських (Піллерів, Губринович і Шмідт, А. Альтенберг, друкарні Ставропігійського Інституту та ін.), вони розкривають європейську книжкову культуру та тогочасний видавничий процес, мають значну наукову і мистецьку вартість.

Особливу історико-культурну, меморіальну цінність має ретроспективна частина фонду відділу з огляду на її генеалогію: тут сконцентровано великий масив іноземної літератури, яка походить з приватних та інституційних зібрань, колекцій, бібліотек, що успішно функціонували до 1939 р. на західноукраїнських землях і є спільною культурною спадщиною: найбільшої української бібліотеки Наукового товариства імені Шевченка (НТШ), польської – львівського Оссолінеуму; книгозбірень, сформованих «Народним Домом», «Просвітою», «Студіоном», єврейською віросповідною громадою у Львові, освітніми закладами та монастирями; знаними польськими родинами (Дідушицьких, Баворовських, Любомирських, Павліковських, Вибрановських, Хжановських та ін.); власниками різних професій і сфер діяльності: Освальдом Бальцером, Константи Бруніцьким, Остапом Ортвіном, Євгеніушем Баревічем, Марилею Вольською, вірменським архиєпископом Йосифом Теодоровичем та ін. Про значний внесок у європейську науку і культуру засвідчують власницькі знаки на іншомовних виданнях з приватних книгозбірень відомих українців: митрополитів Михайла Левицького та Андрея Шептицького, архієпископа Йосифа Сліпого, а також Михайла Грушевського, Івана Крип’якевича, Михайла Рудницького, Василя Щурата, Володимира Старосольського, Володимира Дорошенка, Дмитра Донцова, Степана Томашівського, Осипа Назарука, Володимира Домета-Садовського, Софії Парфанович, Наталії Кобринської, Євстахії Тишинської, Олександра Барвінського, Івана Кревецького, Ярослава Дашкевича та багатьох-багатьох ін.

Фонд сектору нової німецькомовної книги відділу європейської книги ХІХ–ХХ ст. станом на листопад 2022 р. налічує близько 18 тис. примірників книжкових та періодичних видань і складається з: довідкових, інформаційних, бібліографічних, мистецьких документів, художніх творів, зокрема, повних збірок Й. В. Ґете, Й. Рота, А. Шніцлера, А. Цвейга, Ф. Кафки, Р. Музіля, Г. Додерера, Р. Рільке, П. Целяна, І. Бахман тощо, праць з філософії – З. Фрейда, А. Адлера, Л. Вітґенштайна, К. Поппера, В. Франкля. Цікавою є добірка українських перекладів німецькомовних авторів сучасної художньої, дитячої, а також класичної літератури, важливих наукових й науково-популярних видань.

Всі документи, що зберігаються у фонді сектору, відображені в електронному каталозі ЛННБ України ім. В. Стефаника і є доступними для всіх категорій читачів. У секторі працює Німецький читальний зал та читальний зал австрійської книги (вул. Лисенка, 14). Також читачі мають можливість користуватися абонементом сектору.

Науково-методична діяльність


У співпраці з відділом бібліотекознавства працівники відділу розробляють й впроваджують у діяльність науково-методичні, нормативні, інструктивні та технологічні документи, які регламентують основні процеси, пов’язані з формуванням, організацією та збереженням європейської книги ХІХ–ХХI ст.

Науково-інформаційна діяльність


З метою розкриття та популяризації фонду у Відділі систематично проводяться тематичні та персональні книжкові виставки з опублікуванням бібліографічних оглядів на сторінці Facebook та сайті ЛННБ України ім. В. Стефаника. В Інтернет-ресурсах Бібліотеки представлені:

Публікації про відділ:

  • Кривенко М., Гіссовський В. База даних “Life of Books” відділу європейської книги ХІХ–ХХ ст. як інструмент вивчення «генеалогічного дерева» Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія, джерела, постаті : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 26 лют. 2021 р. Львів. 2021. С. 60-66.
  • Береза О., Мельник-Хоха Г. Видання іншомовної літератури ХІХ–середини ХХ ст. з фонду Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: характеристика та попередній аналіз // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. пр. Львів, 2019. Вип. 11 (27). С. 181-194.
  • Ясінська Н., Тимняк П., Біда О. Кабінет нової німецькомовної книги // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. пр. Львів, 2010. Вип. 2 (18). С. 549-565.