Місяць: Вересень 2018

30 вересня 2018 книжкова виставка «Бібліотека ХХІ століття»

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек у виставковій залі книгозбірні представлено книжкову виставку «Бібліотека ХХІ століття», на якій читач може ознайомитись з виданнями, що окреслюють широкий спектр питань трансформацій функцій сучасних бібліотек. Зокрема, це монографії провідних фахівців у галузі новітніх інформаційних технологій та соціальних комунікацій. Також до уваги користувачів запропоновано збірники наукових праць, матеріали міжнародних та міжвідомчих науково-практичних конференцій, автореферати дисертацій, навчальні видання. У цих виданнях висвітлено загальні тенденції процесів виробництва, комплектування, організації зберігання, введення в суспільний обіг та шляхи ефективного використання інформаційних ресурсів.

 
Опубліковано Admistration в Без рубрики

21 вересня 2018 р. У рамках 25 Book Forum Презентація унікального видання «Донбас і Мирні»

У рамках 25 Book Forum Львівська національна наукова бібліотека України імені В Стефаника, видавництво «Саміт – Книга»  та Фонд Ріната Ахметова  запрошують на презентацію унікального видання «Донбас і Мирні» , що відбудеться 21 вересня у читальному залі імені Тетяни та Омеляна Антоновичів (вул. Стефаника, 2).


«Донбас і Мирні» – книга про те, як виживають мирні люди в умовах збройного конфлікту. Вона – для всіх небайдужих людей, які не можуть спокійно реагувати на чужий біль.

Це 11 історій про мужність, віру, милосердя, які не можуть залишити нікого байдужим.

Герої книги – важко поранені діти, які бачили на власні очі вибухи снарядів і загибель близьких людей. Це люди похилого віку, що втратили рідних і залишилися жити в напівзруйнованих будинках. Усі вони – герої, які всупереч обставинам зберегли силу духу та будують плани на майбутнє.

Бойові дії на Донбасі тривають п’ятий рік. Постраждалих у цій війні, за даними ООН,   4.4 мільйона. Це кожен десятий житель країни.

Але не тільки у світі, а навіть у самій Україні багато хто живе, забувши про те, що поруч страждають їхні земляки. Ті, хто позбувся рідної домівки. Ті, хто змушений був виїхати та починати все спочатку на новому місці. Ті, хто дістав поранення, втратив рідних і близьких.

Мета унікального видання  – щоби голоси Мирних зазвучали та були почуті.

Під час презентації фотокниги «Донбас і Мирні» відбудеться зустріч з представниками видавництва «Саміт-Книга» та Фонду Ріната Ахметова.. Серед гостей заходу – українські письменники, які проведуть публічні читання  глав з книги «Донбас і Мирні».

Запрошуємо. Початок о 12:00. 

Опубліковано Admistration в Без рубрики

21 вересня 2018 р. Фантастичний Грабінський // Fantastyczny Grabiński

Запрошуємо 21 вересня 2018 р. о 18:00 в Львівську національну наукову бібліотеку України ім. В. Стефаника (читальний зал № 1 ) на презентацію книги Йоанни Маєвської “Демон руху, дух часу, привиди місць. Фантастичний Грабінський і його світ” (“Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiński i jego świat”, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2018).

Сто тридцять років тому в Кам’янці-Струмиловій народився письменник, долею якого було життя в тіні і на межі: в тіні загрози і смерті, на межі яви і сну; в тіні літературних зірок, на межі епох, течій і стилів; в тіні Великої війни, яка показала грізне обличчя сучасності, і на межі занепаду Австро-Угорщини, а потім відродженої Речі Посполитої.

Стефан Грабінський, а йдеться саме про нього, назавжди залишився другорядним письменником, хоча завжди прагнув бути першим. Цей класик польської фантастики надихав інших митців цього жанру, приміром Станіслава Лема. Перебуваючи в пастці стереотипних формул (“польський По”, “польський Лавкрафт”, “польський Майрінк”), сьогодні він відкривається як унікальний письменник, вартий чогось більшого, аніж пересічні згадки в історико-літературних синтезах.

Йоанна Маєвська намагається передати його світ, центром якого був Львів. Називає місця, людей, події, що формували уяву і талант письменника. Підтвердження своїх гіпотез і інтуїції вона шукає в його творчості. Творчість Грабінського представляє як оригінальне явище, сформоване особистим досвідом і провінційним мікрокосмом, яке водночас вписується – свідомо чи несвідомо – у трансформації, що відбуваються в макрокосмі європейської літератури та культури.

Зустріч модеруватиме Тарас Назарук, координатор проекту “Інтерактивний Львів”.

Др. Йоанна Маєвська – літературознавиця, випускниця Варшавського університету та Університету Сорбонни. Викладає в Театральній академії імені Александра Зельверовича. Авторка текстів про Гюїсманса, де Мопассана, Пруса, Реймонта, Жеромського та вікторіанську літературу жахів.

Мова події – польська.

***
Zaproszamy na promocja książki Joanny Majewskiej “Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiński i jego świat” (Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2018).

Sto trzydzieści lat temu w Kamionce Strumiłowej urodził się pisarz, którego przeznaczeniem była egzystencja w cieniu i na pograniczach: w cieniu grozy i śmierci, na pograniczu jawy i snu; w cieniu gwiazd literackich, na pograniczu epok, prądów i stylów; w cieniu Wielkiej Wojny, która ujawniła groźne oblicze nowoczesności, i na pograniczu upadających Austro-Węgier, potem zaś odrodzonej
Rzeczypospolitej. Stefan Grabiński, bo o nim tu mowa, nigdy nie przestał być pisarzem drugorzędnym, choć wciąż aspirował do pierwszorzędności. Ów klasyk polskiej fantastyki inspirował innych twórców tego obszaru, choćby Stanisława Lema. Uwięziony w stereotypowych formułach („polski Poe”, „polski Lovecraft”, „polski Meyrink”), dziś okazuje się pisarzem wyjątkowym, wartym czegoś więcej niż konwencjonalne wzmianki w historycznoliterackich syntezach.

Joanna Majewska próbuje odtworzyć jego świat, którego centrum stanowił Lwów. Przypomina miejsca, ludzi, zdarzenia kształtujące wyobraźnię i talent pisarza. Potwierdzenia swoich hipotez oraz
intuicji szuka w jego twórczości. Dzieło Grabińskiego ukazuje jako zjawisko oryginalne, uformowane przez osobiste doświadczenie i prowincjonalny mikrokosmos, a zarazem wpisujące się – świadomie
lub nie – w przemiany zachodzące w makrokosmosie literatury i kultury europejskiej.

Spotkanie poprowadzi Taras Nazaruk, koordynator projektu “Interaktywny Lwów” w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej.

Joanna Majewska – doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i l’UFR d’Études slaves de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. Adiunkt w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, gdzie prowadzi zajęcia z literatury powszechnej, klasyki dramatu i analizy przekładu literackiego. Interesuje się zapomnianymi obszarami europejskiego modernizmu oraz kulturowymi konsekwencjami kryzysu teoriopoznawczego przełomu XIX i XX wieku. Autorka tekstów na temat Huysmansa, de Maupassanta, Prusa, Reymonta, Żeromskiego i wiktoriańskiej literatury grozy.

Опубліковано Admistration в Без рубрики

20 вересня 2018р. У рамках 25 Book Forum Презентація книги кандидата філологічних наук Інни Ренчки «Лексикон тоталітаризму»

У рамках 25 Book Forum Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника та Видавництво «Кліо» запрошують на презентацію книги кандидата філологічних наук Інни Ренчки «Лексикон тоталітаризму», що відбудеться 20 вересня в читальному залі ім.Тетяни та Омеляна Антоновичів (вул. Стефаника, 2).


У книжці висвітлено наслідки впливу радянської тоталітарної ідеології на українську мову та ідеологічно зумовленого владного втручання в українську лексикографічну практику. Авторка показує, як штучними засобами цілі пласти лексики (політичної, релігійної, мистецької) набували потрібного владі ідеологічного забарвлення, а лексичний склад мови звужувався та максимально уніфікувався до російських відповідників. Особлива увага приділена лексикографічним прийомам ідеологізації лексики в радянський час, а також головним тенденціям у сучасному словникарстві.
Запрошуємо. Початок о 16:00.

Опубліковано Admistration в Без рубрики

20 вересня 2018р. У рамках 25 Book Forum Презентація книги відомого мовознавця, професора Лариси Масенко «Мова радянського тоталітаризму»

У рамках 25 Book Forum Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника та Видавництво «Кліо» запрошують на презентацію книги відомого мовознавця, професора Лариси Масенко «Мова радянського тоталітаризму», що відбудеться 20 вересня в читальному залі ім.Тетяни та Омеляна Антоновичів (вул. Стефаника, 2).


У презентованому виданні мова радянської тоталітарної епохи розглянута у двох аспектах: як мова великого ошуканства, яка була покликана за словесними фікціями приховати огидну дійсність і створити у радянських громадян потрібний владі погляд на світ, та як мова державного тероризму, яка легітимізувала знищення тисяч людей, що належали до небажаних класів. Антилюдську суть радянської новомови авторка розкриває на основі аналізу текстів комуністичних вождів і документів каральних органів та приділяє окрему увагу її деструктивному впливові на родинні стосунки і безпрецедентній уніфікації національного життя народів СРСР.
Запрошуємо. Початок о 16:00.

Опубліковано Admistration в Без рубрики

20 вересня 2018р. У рамках 25 Book Forum презентація книги «Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914-1939 : бібліографічний покажчик. Т.4 : 1928-1931″

У рамках 25 Book Forum Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника запрошує на презентацію книги «Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914-1939 : бібліографічний покажчик. Т.4 : 1928-1931″, що відбудеться 20 вересня в читальному залі ім. Тетяни та Омеляна Антоновичів (вул. Стефаника, 2).

Видавничий проект ЛННБ України ім. В. Стефаника вперше передбачає створення повної бібліографії української книги в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції за 1914-1939 рр. Територіально бібліографія охоплює сучасні західні області України —Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Закарпатську, Волинську, окремі етнічні українські території (Лемківщина, Підляшшя, Холмщина), які після 1945р. залишились у складі Польщі, еміграційні центри українськоговидавничого руху — Відень, Берлін, Прага, Подєбради, Торонто, Вінніпег, Нью-Йорк та ін.

Запрошуємо. Початок об 11:00. Детальніше про подію: http://bookforum.ua/?p=31981

Опубліковано Admistration в Без рубрики

19 вересня 2018 р. У рамках 25 Book Forum Презентація книги «Український книжковий знак ХІХ—ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки»

У рамках 25 Book Forum в ЛННБУ ім. В. Стефаника відбулася презентація книги «Український книжковий знак ХІХ—ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки», що відбулася 19 вересня в читальному залі ім. Тетяни та Омеляна Антоновичів (вул. Стефаника, 2).

 
Презентований тритомник, що становить сьогодні найповніший реєстр українських екслібрисів, присвячений екслібрису загалом і в повному обсязі характеризує колекцію Степана Давимуки. Проект став результатом кропіткої праці колективу співробітників книгозбірні: упорядника й автора вступної частини Лариси Купчинської, наукового редактора Лідії Сніцарчук та групи науковців.

Опубліковано Admistration в Без рубрики

12 вересня 2018. Зустріч з авторкою книги „Був дім у Львові” Ельжбетою Смулковою

   

“Культурнe пограниччя в особистому досвіді на прикладі книги
„Був дім у Львові” – LXXX Оссолінськa зустріч з авторкою книги, проф. Ельжбетою Смулковою, лінгвісткою, славісткою, у 1992-1995 рр. Послом РП у Білорусі.
Зустріч відбудеться: 12 вересня 2018р. о 17.00 год., у читальному залі ім. Омеляна та Тетяни Антоновичів ЛННБ України імені В. Стефаника, вул. Стефаника 2. Лекція  польською мовою, дискусія після лекціі – двомовна.

 

“Pogranicze kulturowe w osobistym doświadczeniu na przykładzie książki „Był dom we Lwowie”” – LXXX Spotkanie Ossolińskie z autorką książki, prof. Elżbietą Smułkową, językoznawczynią, slawistką, w latach 1992–1995 ambasadorem RP na Białorusi.
Wykład w języku polskim, dyskusja po wykładzie po polsku i ukraińsku.

Опубліковано Admistration в Без рубрики

Програма “Гербертіана” у рамках ДІАЛОГУ ДВОХ КУЛЬТУР 2018

Програма “Гербертіана” у рамках ДІАЛОГУ ДВОХ КУЛЬТУР 2018 / Program “Herbertiady” w ramach DIALOGU DWÓCH KULTUR 2018:
14.00:
Вірші Збіґнєва Герберта у виконанні / Recytacje wierszy Zbigniewa Herberta przez:
• лауреатів конкурсу читців поезії (учні польських шкіл у Львові) / laureatów konkursu recytatorskiego (uczniowie szkół polskich we Lwowie) (підготували: Марія Іванова, Тереса Дудкевич / przygotowanie: Maria Iwanowa, Teresa Dutkiewicz)
• студентів Львівського національного університету ім. Івана Франка / studentów Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki
15.00:
Наукова конференція/ Konferencja naukowa
• Dr hab. Rafał Żebrowski, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie: Lwowskie korzenie Zbigniewa Herberta / д-р габ. Рафал Жебровскi, Єврейський історичний інститут ім. Еммануеля Рінгерблюма у Варшаві: Львівське коріння Збіґнєва Герберта.
• Алла Татаренко, проф., д-р філол. наук, Львівський національний університет ім.Івана Франка: Приватна міфологія З. Герберта / prof., dr hab. nauk filolog. Ałła Tatarenko, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki: Prywatna mitologia Z. Herberta.
• Dr Józef M. Ruszar, Akademia Ignatianum w Krakowie, redaktor naczelny Kwartalnika Kulturalnego „Napis”: Lwów i Rzym w twórczości Zbigniewa Herberta / д-р Юзеф М. Рушар, Академія Ignatianum у Кракові, головний редактор квартальника „Napis”: Львів і Рим в творчості Збіґнєва Герберта.
• Остап Сливинський, доц., канд. філол. наук, Львівський національний університет ім.Івана Франка: „Врешті залишиться камінь”: гербертівський міф міста / doc. dr nauk filolog. Ostap Śliwiński, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki: „Zostanie tylko kamień”: herbertowski mit miasta.
• Mariusz Olbromski, dyrektor Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, literat: Powrót Księcia Poetów do Lwowa / Маріуш Ольбромскі, директор музею ім. Анни і Ярослава Івашкевичів у Ставіску, літератор: Повернення Князя Поетів до Львова.
• Андрій Павлишин, Український католицький університет, Львів: Герберт в українському Львові. Рецепція польського генія в сучасній українській культурі / Andrij Pawłyszyn, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów: Herbert w ukraińskim Lwowie. Recepcja polskiego geniusza we współczesnej ukraińskiej kulturze.

Презентація видань з творами Збіґнєва Герберта Prezentacja wydawnictw z utworami Zbigniewa Herberta
• Wiktoria Malicka, Pełnomocnik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie: Zapowiedź nowego tomu serii Biblioteka Narodowa: Zbigniew Herbert „Wybór Poezji” w opracowaniu Małgorzaty Mikołajczak / Вікторія Маліцка, представниця Національної бібліотеки Оссолінських у Львові: Оголошення нового тому серії Національна бібліотека: Збіґнєв Герберт „Вибір поезії” в опрацюванні Малґожати Міколайчак.

18.00:
Презентація фільмів Пйотра Залуского на основі творчості Збіґнєва Герберта з коментарями режисера Prezentacja filmów Piotra Załuskiego opartych na twórczości Zbigniewa Herberta z komentarzem reżysera

Опубліковано Admistration в Без рубрики