12 вересня 2018. Зустріч з авторкою книги „Був дім у Львові” Ельжбетою Смулковою

   

“Культурнe пограниччя в особистому досвіді на прикладі книги
„Був дім у Львові” – LXXX Оссолінськa зустріч з авторкою книги, проф. Ельжбетою Смулковою, лінгвісткою, славісткою, у 1992-1995 рр. Послом РП у Білорусі.
Зустріч відбудеться: 12 вересня 2018р. о 17.00 год., у читальному залі ім. Омеляна та Тетяни Антоновичів ЛННБ України імені В. Стефаника, вул. Стефаника 2. Лекція  польською мовою, дискусія після лекціі – двомовна.

 

“Pogranicze kulturowe w osobistym doświadczeniu na przykładzie książki „Był dom we Lwowie”” – LXXX Spotkanie Ossolińskie z autorką książki, prof. Elżbietą Smułkową, językoznawczynią, slawistką, w latach 1992–1995 ambasadorem RP na Białorusi.
Wykład w języku polskim, dyskusja po wykładzie po polsku i ukraińsku.