Програма “Гербертіана” у рамках ДІАЛОГУ ДВОХ КУЛЬТУР 2018

Програма “Гербертіана” у рамках ДІАЛОГУ ДВОХ КУЛЬТУР 2018 / Program “Herbertiady” w ramach DIALOGU DWÓCH KULTUR 2018:
14.00:
Вірші Збіґнєва Герберта у виконанні / Recytacje wierszy Zbigniewa Herberta przez:
• лауреатів конкурсу читців поезії (учні польських шкіл у Львові) / laureatów konkursu recytatorskiego (uczniowie szkół polskich we Lwowie) (підготували: Марія Іванова, Тереса Дудкевич / przygotowanie: Maria Iwanowa, Teresa Dutkiewicz)
• студентів Львівського національного університету ім. Івана Франка / studentów Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki
15.00:
Наукова конференція/ Konferencja naukowa
• Dr hab. Rafał Żebrowski, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie: Lwowskie korzenie Zbigniewa Herberta / д-р габ. Рафал Жебровскi, Єврейський історичний інститут ім. Еммануеля Рінгерблюма у Варшаві: Львівське коріння Збіґнєва Герберта.
• Алла Татаренко, проф., д-р філол. наук, Львівський національний університет ім.Івана Франка: Приватна міфологія З. Герберта / prof., dr hab. nauk filolog. Ałła Tatarenko, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki: Prywatna mitologia Z. Herberta.
• Dr Józef M. Ruszar, Akademia Ignatianum w Krakowie, redaktor naczelny Kwartalnika Kulturalnego „Napis”: Lwów i Rzym w twórczości Zbigniewa Herberta / д-р Юзеф М. Рушар, Академія Ignatianum у Кракові, головний редактор квартальника „Napis”: Львів і Рим в творчості Збіґнєва Герберта.
• Остап Сливинський, доц., канд. філол. наук, Львівський національний університет ім.Івана Франка: „Врешті залишиться камінь”: гербертівський міф міста / doc. dr nauk filolog. Ostap Śliwiński, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki: „Zostanie tylko kamień”: herbertowski mit miasta.
• Mariusz Olbromski, dyrektor Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, literat: Powrót Księcia Poetów do Lwowa / Маріуш Ольбромскі, директор музею ім. Анни і Ярослава Івашкевичів у Ставіску, літератор: Повернення Князя Поетів до Львова.
• Андрій Павлишин, Український католицький університет, Львів: Герберт в українському Львові. Рецепція польського генія в сучасній українській культурі / Andrij Pawłyszyn, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów: Herbert w ukraińskim Lwowie. Recepcja polskiego geniusza we współczesnej ukraińskiej kulturze.

Презентація видань з творами Збіґнєва Герберта Prezentacja wydawnictw z utworami Zbigniewa Herberta
• Wiktoria Malicka, Pełnomocnik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie: Zapowiedź nowego tomu serii Biblioteka Narodowa: Zbigniew Herbert „Wybór Poezji” w opracowaniu Małgorzaty Mikołajczak / Вікторія Маліцка, представниця Національної бібліотеки Оссолінських у Львові: Оголошення нового тому серії Національна бібліотека: Збіґнєв Герберт „Вибір поезії” в опрацюванні Малґожати Міколайчак.

18.00:
Презентація фільмів Пйотра Залуского на основі творчості Збіґнєва Герберта з коментарями режисера Prezentacja filmów Piotra Załuskiego opartych na twórczości Zbigniewa Herberta z komentarzem reżysera