Відділ реставрації та консервації рідкісних видань

Координати відділу

м. Львів, 79008, вул. Лисенка, 14

телефон (8-032) 276-77-56,

завідувач відділу — Дзендзелюк Леся Степанівна

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

 Функції відділу

 • реставрація та консервація рукописних книг, стародруків, карт, гравюр, документів на паперовій і пергаментній основах;
 • реставрація, консервація та реконструкція шкіряних, пергаментних, паперових, тканинних і металевих оправ;
 • фізико-хімічні дослідження основних і допоміжних реставраційних матеріалів;
 • контроль волого-температурного, світлового режимів і розробка рекомендацій для забезпечення належних умов зберігання;
 • обстеження мікологічного й ентомологічного стану фондів з метою запобігання захворюванням і пошкодженням видань, проведення дезінфекційних і дезінсекційних заходів;
 • вивчення, розробка та впровадження нових технік виконання реставраційних робіт і стабілізації матеріальної основи документів.

Структура відділу

 • Група реставрації та консервації книг
 • Сектор профілактики та збереження фондів

Практична реставраційна діяльність

Здійснено реставрацію понад 3000 унікальних пам’яток, серед яких рукописних документів (XV-XIX cт.) на папері — 558, на пергаменті (зокрема дипломи і грамоти XV-XIX cт.) — 136; 177 стародруків, 45 рукописних книг (XV-XVIII ст.), друкованих документів XVI-XIX ст. – 162, близько 1240 гравюр та малюнків, 940 географічних карт та атласів (XVI-XX ст.), 1 глобус, а також численні рідкісні видання. Серед відреставрованих робіт — гравюри К. Ауера, А. Лянге, А. Горчинського, Н. Орди, А. Пилиховського; карти з атласу фламандського картографа та видавця А. Ортелія (Антверпен, 1590 р.); рукописні книги XVII століття “Ірмологіон” та “Апостол”; друки створені у Львові, Києві, Дермані, Заблудові, Чернігові, Острозі, Почаєві, Уневі, Стрятині, Вільні, Венеції, Майнці, Нюрнбергу, Москві, Празі, Римі. Реставровані документи неодноразово експонувались на виставках в Україні, а також у Польщі, Австрії, США, Франції, Швеції.

Науково-дослідна діяльність

 • вивчення стану документного фонду Бібліотеки, основних причин, які зумовлюють погіршення його фізичної збереженості. Розробка рекомендацій з питань реставрації, консервації та збереження книг, рукописних документів, карт, гравюр тощо;
 • здійснення екологічного моніторингу книгосховищ Бібліотеки, дослідження режимів зберігання документів у фондосховищах, створення бази даних;
 • вивчення і впровадження досвіду в області консервації й реставрації бібліотечних фондів фахівців вітчизняних та закордонних бібліотек;
 • розроблення і використання нових ефективних і перспективних способів реставрації та консервації книг;
 • дослідження і вивчення аспектів інтролігаторського мистецтва різних історичних епох, а також відтворення методик виконання окремих елементів книжкової оправи.
 • результати наукових досліджень співробітники відділу висвітлюють у доповідях на міжнародних наукових конференціях і семінарах, публікують статті у спеціалізованій літературі

Науково-практичні семінари та конференції

2013 р. –– семінар “Збереження пам’яток писемності та друку: аспекти розвитку”

2014 р. –– семінар “Консервація та реставрація історичних документів: тенденції і перспективи”.

2015 р. –– семінар “Забезпечення збереження носіїв інформації: ключові питання”

2016 р. –– семінар “Особливості сучасних теоретико-методологічних концепцій забезпечення збереженості ретроспективних фондів”

2016 р. –– семінар “Актуальні проблеми збереження документів”

2017 р. — семінар “Теоретичні і практичні засади реставрації-консервації рідкісних видань”

2018 р. –– семінар “Врятуй і збережи книгу”

2018 р. — міжнародна конференція “Сучасні проблеми консервації і реставрації пам’яток мистецтва та писемної культури на пергаментній і паперовій основах”

Науково-методична діяльність

 • Романюк О. П., Льода Л. М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Основи хімії та біології для реставраційних процесів” для студентів спеціальності 8.020208 “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” Української академії друкарства .– Львів, 2003. – 36 с.
 • Дзендзелюк Л. С. Реставрація, консервація та збереження стародруків і рукописів: методичні рекомендації до проведення практичних занять / Л. С. Дзендзелюк – Львів: УАД, 2011. – 111 c.
 • Дзендзелюк Л. С., Льода Л. М. Основи реставраційних процесів. Передреставраційні дослідження: методичні поради до практичних занять. Львів: Українська академія друкарства, 2012. – 88 c.

Співробітники відділу проводять стажування реставраторів пам’яток писемності та друку бібліотек та музеїв України, надають консультації, рекомендації й практичну допомогу працівникам музеїв, бібліотек, архівів з питань техніки реставрації, консервації та збереження паперу, шкіри, пергаменту.

Видавнича діяльність

 • Розумна Л.-Д. Дослідження, реставрація та консервація пам’яток культури на папері і пергаменті : бібліографічний покажчик / Людмила-Дарія Розумна ; Національна академія наук України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. — Львів : [б.в.], 2000. — 106 c.
 • Дзендзелюк Л. С., Льода Л.М. Підготовка пам’яток писемності та друку до реставрації: матеріали, лабораторні дослідження / Л. С. Дзендзелюк, Л. М. Льода ; відп. ред. Л. В.Сніцарчук ; НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. – Львів, 2012. – 134 с.
 • Дзендзелюк Л. С. Пергамент: виготовлення, властивості, реставрація /Л. С. Дзендзелюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. – Львів, 2015. – 78 с.

Історію відділу висвітлено:

 • Льода Л. Відділ наукової реставрації та консервації рідкісних видань / Любов Льода, Леся Дзендзелюк // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. — Львів , 2010. — Вип. 2 (18). — С. 315-331.