Відділ поліграфії та первинної реставрації фондів

Координати відділу


м. Львів, 79000, вул. Дудаєва, 15
телефон (032) 297-55-09
завідувач відділу — Шульц Ольга Богданівна

Функції відділу


Виготовлення друкованої продукції, ксерокопій для потреб установи, оправляння та ремонт пошкоджених видань з фонду Бібліотеки.

Науково-методична діяльність


У співпраці з відділом бібліотекознавства працівники відділу розробляють й впроваджують у діяльність науково-методичні, нормативні, інструктивні та технологічні документи, які регламентують основні процеси.

Історію відділу висвітлено:


Мервінська В. Відділ поліграфії та первинної реставрації фондів / Валентина Мервінська // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. — Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. — Вип. 2 (18). — С. 388-399.