Відділ періодичних видань імені Мар’яна та Іванни Коців

Координати відділу


м. Львів, 79000, вул. П. Ковжуна, 8
телефон (032) 297-55-10.
завідувач відділу — кандидат історичних наук, доцент  Романишин Юрій Олександрович
e-mail: [email protected]
телефон (032) 261-17-07

Функції відділу


Формування, організація та збереження фонду періодичних видань, своєчасне та якісне обслуговування користувачів, проведення науково-дослідної роботи за профілем діяльності відділу.

Структура відділу


  • група наукового опрацювання періодичних видань
  • сектор читального залу періодики
  • сектор обслуговування користувачів документами з фонду основного зберігання періодичних видань
  • сектор організації та використання документального фонду іноземних періодичних видань     ХІХ-ХХ ст.

Опис фонду та колекцій


Обсяг фонду – 1 мільйон 800 тисяч. Особливе місце у фонді належить універсальній добірці українських газет, які друкувалися на теренах Західної України та поза її межами, зокрема: “Бережанський вісник” (Бережани), “Буковина” (Чернівці), “Волинське слово” (Луцьк), “Діло” (Львів), “Прикарпатська Русь” (Львів), “Руслан” (Львів), “Русская Рада” (Коломия,; “Подільське слово” (Тернопіль), “Станїславівські Вісти” (Станіславів), “Хлібороб” (Лубни), “Беларускі звон” (Вільня), “Заря” (Берлін), “Краківські вісті” (Краків), “Наша жизнь” (Вільно). У сховищах відділу зберігаються газетні видання української еміграції США, Канади, Бразилії, Польщі, Німеччини. США: “Гайдамаки” (Нью-Йорк), “Католицький провід” (Чикаго), “Правда” (Філадельфія), “Наш стяг” (Чикаго); Канада: “Західні вісті” (Едмонтон), “Канадійський фармер” (Вінніпег), “Канадійський Русин” (Вінніпег); Бразилія: “Праця”; Польща: “Український Бескид” (Перемишль), “Холмська земля” (Краків); Німеччина: “Український прапор” (Берлін). Фонд нараховує чималу кількість польської і німецької періодики ХІХ-ХХ століть, виданої національними мовами цих країн. Це журнали: “Kurjer rolniczy”(Warszawa), “Gornik”(Gorlice), “Ziemia”(Krakow), “Dziennik polytechniczny”(Warszawa); “Deutscher Buch und Steindrucker” (Berlin), “Correspondent fur Deutschlandsbuchdrucker und Schriftgiesser” (Leipzig). І газети: “Dziennik Warszawski” (Warszawa); “National Zeitung” (Berlin), “Gazeta Lwowska” (Lwow), “Gazeta Podkarpacka” (Stanislawow), “Glos Polski” (Tarnopol), а також видання післявизвольного періоду, починаючи з 1945 року.

У відділі є газети і журнали колишнього СРСР та “братніх соціалістичних країн”, а також районні газети Львівської області, видані у радянські часи. Окрім цього у сховищах зберігаються мікрофільми (близько 200 назв) та понад 635 назв журналів, скопійованих на мікрофішах, фонд яких складає 25 000 мікрофіш. Серед них – переважно закордонні наукові журнали.

Читальні зали відділу


Журнальний читальний зал розрахований на 41 робоче місце. У ньому зберігаються журнальні видання за останні три роки, які становлять понад 20000 од. зб. Документи розміщено за універсальною десятковою класифікацією. Щотижня експозиція поповнюється надходженнями нових журналів.

Газетний читальний зал розрахований на 16 робочих місць. До послуг користувачів читального залу у вільному доступі понад 500 назв газет, що вийшли друком в Україні та за кордоном. Серед найбільш запитуваних газетних видань України — “Голос України” (Київ); “Урядовий кур’єр” (Київ); “Демократична Україна” (Київ)”; “День” (Київ); ” Експрес” (Львів); “Літературна Україна” (Київ); “Львівська газета” (Львів); “Львівська пошта” (Львів); “Молодь України” (Київ); “Ратуша” (Львів); “Сільські вісті” (Київ); “Україна молода” (Київ); “Україна – центр” (Кіровоград).

Значною є добірка газет української діаспори. Зі Сполучених Штатів Америки: “America” (Філадельфія), “Свобода” (Нью-Йорк), “Час і Події” (Чикаго); Канади: “Гомін України” (Торонто), “Новий шлях” (Торонто), “Українсько-Канадський вісник” (Торонто); Великобританії: “Українська думка” (Лондон).

Довідково-бібліографічний апарат відділу


Фонд відділу відображено в електронному каталозі Бібліотеки: газети — від 2009 р., журнали — від 1990 року. Інформацію про серіальні видання, які вийшли друком до зазначених років, користувач може отримати через імідж каталог Бібліотеки.

Правила користування документами наукового відділу періодичних видань імені Мар'яна та Іванни Коців
1. Загальні положення1.1 Правила користування  відділом періодичних видань імені Мар’яна та Іванни Коців (далі ВПВ ім. Мар’яна та Іванни Коців) розроблені згідно з чинними “Правилами користування” Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (далі ЛННБ України ім. В. Стефаника).1.2 Фонди ВПВ ім. Мар’яна та Іванни Коців – складова частина єдиного бібліотечного фонду ЛННБ України ім. В. Стефаника.1.3 Користуватися фондами ВПВ ім. Мар’яна та Іванни Коців дозволяється лише у читальному залі. Виключення становить видача документів через міський абонемент для користувачів бібліотек Західного наукового центру НАН України та МОН України.1.4 Користування фондами ВПВ ім. Мар’яна та Іванни Коців безкоштовне. Окремі види послуг (ксеро-, фото- і мікрокопіювання) є платними. Їх вартість визначена прейскурантом, затвердженим дирекцією ЛННБ України ім. В. Стефаника.1.5 ВПВ ім. Мар’яна та Іванни Коців обслуговує користувачів згідно з встановленим графіком.2. Права та обов’язки користувачів

2.1 Право користування фондами ВПВ ім. Мар’яна та Іванни Коців мають користувачі, які оформили читацький квиток згідно з встановленими в ЛННБ України ім. В. Стефаника правилами.

2.2 При відсутності читацького квитка користувач має право скористатися фондами читального залу один раз за спеціальною перепусткою.

2.3 Одноразова перепустка видається завідувачем відділу при наявності документа, що засвідчує особу. Для подальшого користування фондами відділу користувач зобов’язаний оформити читацький квиток затвердженого в ЛННБ України ім. В. Стефаника взірця.

2.3.1.Читацький квиток реєструється та виготовляється у приміщенні ЛННБ України ім. В.Стефаника, вул. Стефаника, 2.

2.4 Користувач має право:

2.4.1 Користуватися підсобними фондами читального залу.

2.4.2. Замовляти зі сховищ відділу документи, оформивши бланки замовлень. Одноразово користувач може подати на виконання не більше п’яти бланків замовлень.

2.4.3 Зберігати документи, замовлені зі сховища відділу, для подальшої роботи у читальному залі. Термін зберігання становить для:

– співробітників бібліотеки – один місяць,

– наукових співробітників та спеціалістів – 15 календарних днів,

– студентів – 10 календарних днів.

2.4.4 Отримати пояснення причин відмови щодо невиконаних замовлень.

2.4.5 Отримувати фактографічні, уточнюючі, бібліографічні довідки та консультації за фондами відділу.

2.4.6 Копіювати необхідні документи згідно з “Правилами виготовлення копій документів з фондів ЛННБУ ім. В.Стефаника”.

2.4.7 У випадку технічної неможливості виконати такі копії у бібліотеці, здійснити (з дозволу завідувача відділу) копіювання документів власною копіювальною технікою у читальному залі.

2.4.8 Вносити цифрову копіювальну техніку лише з дозволу завідувача відділу.

2.5 Користувач зобов’язаний

2.5.1 При вході до ВПВ ім. Мар’яна та Іванни Коців пред’явити черговому контрольно-пропускного пункту читацький квиток та зареєструватися у електронній базі даних на пункті охорони.

2.5.2 Заповнити контрольний талон у читальному залі.

2.5.3 При отриманні документів, уважно їх переглянути. У випадку виявлення дефектів або пошкоджень – повідомити про це чергового бібліотекаря.

2.5.4 Усвідомлювати персональну відповідальність за збереження документів, отриманих для користування.

2.5.4 Повідомити чергового бібліотекаря читального залу про необхідність зробити копії документа.

2.5.5 Дотримуватися тиші та правил поведінки в читальному залі та інших приміщеннях відділу.

2.5.6 По завершенні роботи у читальному залі здати черговому бібліотекарю документи і надати контрольний талон для погашення.

2.5.7 При виході з читального залу відмітити читацький квиток у електронній базі даних на пункті охорони.

2.5.8 Користувач, який вперше звернувся у ВПВ ім. Мар’яна та Іванни Коців, повинен ознайомитися з “Правилами користування відділу ВПВ ім. Мар’яна та Іванни Коців”, які діють у межах цього підрозділу.

2.6 Користувачеві забороняється:

2.6.1 Передавати свій читацький квиток іншим особам і користуватися чужим читацьким квитком.

2.6.2 Вносити до читального залу власні книги, журнали, газети та іншу друковану продукцію.

2.6.3 Вносити до читального залу відділу портфелі, валізи, сумки, пакунки, непрозорі поліетиленові пакети й папки.

2.6.4 Виносити документи з читального залу без дозволу чергового бібліотекаря.

2.6.5 Псувати отриманні для користування документи: робити будь-які помітки на сторінках та загинати їх, копіювати будь-які елементи через копірку, відривати сторінки, вирізати будь-які частини, розшивати газетні чи журнальні зошити.

2.6.6 Заходити до приміщення читального залу у верхньому одязі.

2.6.7 Користуватися у читальному залі мобільним телефоном.

2.6.8 Курити у приміщенні ВПВ ім. Мар’яна та Іванни Коців.

2.6.9 Порушувати громадський порядок у бібліотеці. Нетактовно поводитися з персоналом, посадовими особами та іншими користувачами.

3. Відповідальність користувачів

3.1. Користувачі, з вини яких завдано шкоду фондам ВПВ ім. Мар’яна та Іванни Коців, несуть матеріальну і кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

3.2 Користувачі позбавляються права користування ВПВ ім. Мар’яна та Іванни Коців згідно з “Правилами користування ЛННБ України ім. В. Стефаника” за:

– спробу крадіжки документів з фондів відділу;

– нанесення непоправної шкоди документам з фондів відділу;

– пошкодження комп’ютерного обладнання відділу;

– передачу читацького квитка іншій особі;

– порушення громадського порядку у відділі, нетактовну поведінку щодо персоналу, посадових осіб чи інших користувачів;

– винесення документів з читального залу до інших приміщень відділу.

 

Науково-дослідна діяльність


Згідно з положенням про відділ здійснюється науково-дослідна робота, спрямована на організацію та проведення досліджень з розкриття колекцій і збірок фонду відділу, підготовку  бібліографічних каталогів, покажчиків, статей. За результатами досліджень створюються та поповнюються бази даних.

Науково-методична діяльність


У співпраці з відділом бібліотекознавства працівники відділу розробляють й впроваджують у діяльність науково-методичні, нормативні, інструктивні та технологічні документи, які регламентують основні процеси, пов’язані з організацією, збереженням фонду відділу, оперативним і якісним обслуговуванням користувачів.

Видавнича діяльність


  • Каталог газет, 1990-2000 рр. : за матеріалами відділу періодичних видань ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України / Ю. Романишин … [та ін.] – Львів : [ЛНБ ім. В. Стефаника], 2001. – 89, [1] c.
  • Газети у фондах наукових бібліотек м. Львова, (1990-2000 рр.) / уклад. Ю.О. Романишин … [та ін.] ; Національна академія наук України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів : [б.в.], 2004. – 188, [1] с.
  • Українська преса (1990-1995) / [укл. Ю.О. Романишин .. [та ін.]. – Львів : [б.в.], 2004. – 264 с.

Історію відділу висвітлено:


  • Романишин Ю. Науковий відділ періодичних видань ім. Мар’яна та Іванни Коців / Юрій Романишин // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2010. — Вип. 2 (18). — С. 501-511.