Відділ організації фонду та книговидачі

Координати відділу


м. Львів, 79000, вул. В. Стефаника, 2
телефон (032) 236-80-24
завідувач відділу — Яструбчак Зоряна Стефанівна
e-mail: [email protected]

Функції відділу


Організація, збереження основного документного фонду, формування і ведення довідково-бібліографічного апарату на основний книжковий фонд Бібліотеки, бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

Структура відділу


  • сектор обслуговування користувачів
  • сектор організації фонду та виконання читацьких вимог
  • сектор організації фонду та виконання читацьких вимог із віддалених книгосховищ
  • сектор організації фонду рідкісних видань
  • група нових надходжень та диспетчеризації
  • група абонемента та первинного інформування

Опис фонду і колекцій


Фонд відділу розміщено у восьми книгосховищах Бібліотеки. Обсяг фонду — понад два мільйони од. зб. Універсальний за змістом фонд відділу організації фонду та книговидачі ЛННБ України імені В. Стефаника містить книжкові видання українською, російською, польською, французькою, англійською, іншими європейськими мовами, які вийшли друком на поч. XIX — XXI ст.

Детальний опис

Ядро фонду відділу сформоване шляхом злиття фондів громадських, приватних, державних колекцій та бібліотек, які функціонували до 1939 р. на теренах Західного регіону України. Це видання бібліотеки НТШ, наукового закладу «Оссолінеум», бібліотеки монастиря чину Василія Великого, книгозбірні «Студіон», тощо. Цілісно зберігаються особисті збірки: М. Возняка, родини Деркачів, М. Фостуна, В. Лучука, Т. Преторіуса, В.Л. Винара, І. Герасима, Д. Дацька, родини Антоновичів, Б. Гаврилюка, Л. Крушельницької, В. Яреми.

Особливу наукову, історико-культурну та художню цінність має окремий масив фонду, в якому зібрано книжкові видання, вилучені упродовж 1940 – 1950 рр. до т. зв. «спецфонду» книгозбірні.

Вагомий масив фонду складають видання, які надходили до книгозбірні з 1940 -1995 рр. (крім 1941-1946 рр.) як всесоюзний обов’язковий платний примірник книжкових видань.

Згідно з Постановою КМУ від 10.05.2002 р. №608 фонд відділу поповнюється шляхом отримання всеукраїнського безоплатного обов’язкового примірника усіх видань, а згідно з Постановою Президії ВАК від 22.05.1997р. №16/5 — авторефератів дисертацій та наукових видань.

Інформація про наявні документи, що вийшли друком з 1990 р., відображена в електронному каталозі. Відомості про видання, що вийшли друком до зазначеного року, містяться в імідж-каталозі та читацьких карткових каталогах.

Фонд читального залу імені Омеляна та Тетяни Антоновичів сформований сучасними та зарубіжними документами технічної, економічної, природничої, філологічної, історичної, суспільно-політичної, психологічної, юридичної, медичної тематики, а також журналістики і педагогіки. Для зручності роботи користувачів весь фонд є у вільному доступі.

Фонд абонемента складає понад 2000 од.зб. Це художні та науково-популярні видання. Через індивідуальний абонемент здійснюється обслуговування документами з основного книжкового фонду ЛННБ України ім.В Стефаника науковців установ Західного наукового центру НАН України та МОН України і наукових працівників інших установ, що мають вчений ступінь.

 

Довідково-бібліографічний апарат відділу


 Фонд відділу повністю відображено у топографічному каталозі підрозділу, а також в електронному та імідж-каталозі Бібліотеки.

Науково-методична діяльність


У співпраці з відділом бібліотекознавства працівники відділу розробляють й впроваджують у діяльність науково-методичні, нормативні, інструктивні та технологічні документи, які регламентують основні процеси, пов’язані з організацією та збереженням основного фонду Бібліотеки.

Історію відділу висвітлено:

 • Радковець І. Формування фонду книгосховищ відділу та створення структури основних книжкових фондів 1939–1941 рр. / Іван Радковець // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. — Львів, 2010. — Вип. 2 (18). — С. 207-226.
 • Радковець І. Розвиток фондосховищ відділу: 1941–2010 рр./ Іван Радковець, Галина Кулай // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. — Львів, 2010. — Вип. 2 (18). — С. 226-254.