Відділ організації фонду та книговидачі

Координати відділу

м. Львів, 79000, вул. В. Стефаника, 2

телефон (032) 236-80-24

завідувач відділу — Яструбчак Зоряна Стефанівна

e-mail: [email protected]

Функції відділу

Організація, збереження основного документного фонду, формування і ведення довідково-бібліографічного апарату на основний книжковий фонд Бібліотеки, бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

Структура відділу

  • сектор обслуговування користувачів
  • сектор нової німецькомовної книги
  • сектор організації фонду та виконання читацьких вимог
  • сектор організації фонду та виконання читацьких вимог із віддалених книгосховищ
  • сектор організації фонду рідкісних видань
  • група нових надходжень та диспетчеризації
  • група абонемента та первинного інформування

Опис фонду і колекцій

Фонд відділу розміщено у восьми книгосховищах Бібліотеки. Обсяг фонду — понад два мільйони од. зб. Універсальний за змістом фонд відділу організації фонду та книговидачі ЛННБ України імені В. Стефаника містить книжкові видання українською, російською, польською, французькою, англійською, іншими європейськими мовами, які вийшли друком на поч. XIX — XXI ст.

Детальний опис

Ядро фонду відділу сформоване шляхом злиття фондів громадських, приватних, державних колекцій та бібліотек, які функціонували до 1939 р. на теренах Західного регіону України. Це видання бібліотеки НТШ, наукового закладу «Оссолінеум», бібліотеки монастиря чину Василія Великого, книгозбірні «Студіон», тощо. Цілісно зберігаються особисті збірки: М. Возняка, родини Деркачів, М. Фостуна, В. Лучука, Т. Преторіуса, В.Л. Винара, І. Герасима, Д. Дацька, родини Антоновичів, Б. Гаврилюка, Л. Крушельницької, В. Яреми.

Особливу наукову, історико-культурну та художню цінність має окремий масив фонду, в якому зібрано книжкові видання, вилучені упродовж 1940 – 1950 рр. до т. зв. «спецфонду» книгозбірні.

Вагомий масив фонду складають видання, які надходили до книгозбірні з 1940 -1995 рр. (крім 1941-1946 рр.) як всесоюзний обов’язковий платний примірник книжкових видань.

Згідно з Постановою КМУ від 10.05.2002 р. №608 фонд відділу поповнюється шляхом отримання всеукраїнського безоплатного обов’язкового примірника усіх видань, а згідно з Постановою Президії ВАК від 22.05.1997р. №16/5 — авторефератів дисертацій та наукових видань.

Інформація про наявні документи, що вийшли друком з 1990 р., відображена в електронному каталозі. Відомості про видання, що вийшли друком до зазначеного року, містяться в імідж-каталозі та читацьких карткових каталогах.

Фонд читального залу імені Омеляна та Тетяни Антоновичів сформований сучасними та зарубіжними документами технічної, економічної, природничої, філологічної, історичної, суспільно-політичної, психологічної, юридичної, медичної тематики, а також журналістики і педагогіки. Для зручності роботи користувачів весь фонд є у вільному доступі.

Фонд сектора абонемента та первинного інформування складає понад 2000 од.зб. Це художня та науково-популярна література. Через індивідуальний абонемент здійснюється обслуговування документами з основного книжкового фонду ЛННБ України ім.В Стефаника науковців установ Західного наукового центру НАН України та МОН України і наукових працівників інших установ, що мають вчений ступінь.

Фонд сектора нової німецькомовної книги налічує понад 12 тис. од. зб. та  складається з: довідкових, інформаційних, бібліографічних, мистецьких видань та художніх творів, зокрема, повних збірок Й. Рота, А. Шніц­лера, А. Цвейга, Ф. Кафки, Р. Музіля, Г. Додерера, Р. Рільке, П. Целяна, І. Бахмана тощо, праць з філософії — З. Фрейда, А. Ад­лера, Л. Вітґенштайна, К. Поппера, В. Франкля. Всі документи, що зберігаються у фонді сектора, відображені в електронному каталозі Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника та є доступними для всіх категорій читачів, які також мають можливість користуватися абонементом кабінету.

 

Довідково-бібліографічний апарат відділу

 Книжковий фонд повністю відображено у топографічному каталозі відділу, а також в електронному та імідж-каталозі Бібліотеки.

Науково-методична діяльність

У співпраці з відділом бібліотекознавства працівники відділу розробляють й впроваджують у діяльність науково-методичні, нормативні, інструктивні та технологічні документи, які регламентують основні процеси, пов’язані з організацією та збереженням основного фонду Бібліотеки.

Історію відділу висвітлено: