Відділ обмінно-резервних фондів та ретроспективного комплектування

Координати відділу

м. Львів, 79040, вул. Авіаційна, 1

завідувач відділу — Солук Віра Іванівна

e-mail: [email protected]

Функції відділу

Організація та збереження обмінного та резервного фондів відділу, поповнення основного фонду Бібліотеки, здійснення книгообміну.

Структура відділу

    • сектор формування і каталогізації іншомовних видань XIX-XX ст.
    • група організації обмінного та резервного фондів

Опис фонду

Обсяг фонду понад 1,5 млн од. зб., основний масив становлять книжкові та періодичні видання ХІХ-поч. XX ст. латинкою і кирилицею. Окремі видання з фонду відділу пропонуються для книгообміну з вітчизняними партнерами. Окрім того, фонд відділу містить тиражі видань Бібліотеки, які
пропонуються для книгообміну та продажу.

Довідково-бібліографічний апарат відділу

Фонд відображено в карткових каталогах відділу. Видання, які пропонуються для книгообміну представлені в електронному каталозі Бібліотеки.

Історію відділу висвітлено :

Солук В. Відділ обмінно-резервних фондів та ретроспективного комплектування / Віра Солук // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2010. — Вип. 2 (18). — С. 332-360.