Відділ наукової бібліографії

Координати відділу


м. Львів, 79000, вул. Стефаника, 2
телефон (032) 236-80-26
в. о. завідувача відділу —  кандидат історичних наук Мовна Маріанна Василівна
e-mail: [email protected]

Функції відділу


Провідними напрямами діяльності відділу є науково-дослідна робота з питань теорії й методики бібліографії і книгознавства та науково-бібліографічна робота.

Науково-дослідна і науково-бібліографічна діяльність


Напрям: Українська книга на західноукраїнських землях та в еміграції в І половині ХХ ст.: джерельна база, науково-бібліографічні та книгознавчі аспекти:

 1. Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939 рр.: бібліографічний покажчик.
 2. Українські видавництва і видавничі серії в Галичині (1914 – 1939) : анотований каталог.
 3. Культурна репрезентація української еміграції в Європі в середині 1940-х – початку 1950-х рр. (на матеріалах літературно-мистецьких видавничих проектів) : монографія.
 4. Перше видання «Енеїди (1798) І. Котляревського у бібліотеках, музеях, архівах світу : історико-книгознавче дослідження.
 5. Рецепція творів західноукраїнських письменників міжвоєнного періоду у польських літературознавчих джерелах : історико-бібліографічне дослідження.
 6. Книгознавча діяльність громадських організацій в Галичині до 1939 рр.: поліетнічність та синтез культур : історико-бібліографічне дослідження.

Науково-методична діяльність


Працівники відділу розробляють і впроваджують у діяльність організаційно-управлінські документи та методичні посібники.

Видавнича діяльність


 • «Руська трійця» : Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький : бібліографічний покажчик (1834 – 1990) / уклад. Л. І. Ільницька , наук. ред. Ф. І. Стеблій ; АН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, 1993. – 379 с.
 • Бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка : книги і люди : матеріали круглого столу / упоряд. Л. І. Ільницька ; редкол. : Л. І. Крушельницька та ін. ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 1996. – 138 с.
 • Репертуар української книги, 1798–1916 : матеріали до бібліографії : у 9 т. / упоряд., підгот. до друку та прим. Л. І. Ільницької, О. І. Хміль ; передм. і наук. ред. Я. Р. Дашкевича, відп. ред. Л. І. Крушельницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львівське відділення. — Львів, 1995 — 2005. — Т.1 — Т. 9.
 • Іван Омелянович Левицький : збірник наукових праць / упорядкув. Л. І. Ільницької ; редкол. : Л. І. Крушельницька та ін. ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника ; НТШ в Україні, комісія з книгознавства та бібліографії. – Львів, 2002. – 187 с. ; іл.
 • Наша культура, 1935–1937 : систематичний покажчик змісту / упоряд. і авт. передм. Н. Прокопенко ; наук. ред. Л. Головата ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2006. — 124 с.
 • Юліан Редько (1905–1993) : Статті. Спогади. Матеріали / упоряд. Т. Кульчицька ; наук. ред. О. Луцький ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2006. — 504 с. : іл.
 • Ільницька Л. “Русалка Дністровая” (1837) у бібліотеках і музеях світу : історико-книгознавче дослідження / Луїза Ільницька ; наук. консульт. Я. Д. Ісаєвич ; відп. ред. Л. В. Головата; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2007. — 248 с. : 32 с. іл.
 • Лариса Крушельницька : біобібліографічний покажчик / уклад. Софія Когут ; передм. М.А. Вальо ; відп. ред. М.М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів, 2008. — 170 с.
 • Луїза Ільницька : біобібліографічний покажчик / уклад. Н. І. Кошик, Л. Я. Кужель ; відп. ред. М. М. Романюк ; вступ. стаття М. А. Вальо ; автобіогр. нарис Л. І. Ільницької ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів, 2009. — 111 с. : іл.
 • Михайло Андрійович Голубець : біобібліографічний покажчик. Література за 2000–2010 рр. / уклад. : Н. І. Кошик, Н. П. Прокопенко ; авт. передм. : М. П. Козловський та ін. ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника, Ін-т екології Карпат. — Львів, 2010. — 94 c. : портр.
 • Українські видавничі осередки в Німеччині, Франції та Чехословаччині у міжвоєнний період (1914 – 1939) : матеріали до бібліографії / уклад. О. І. Хміль ; підгот. до друку М. Мовна ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України , Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. – Львів, 2018. – 108 с.
 • Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939): напрями діяльності та постаті : зб. наук. праць / упорядкув. і заг. ред. текстів Л. І. Ільницької ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів, 2010. —   498 с.
 • Дубова Т. Галичина і галичани на сторінках журналу “Кіевская старина” (1882-1906) : історико-бібліографічне дослідження / Тетяна Дубова ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. – Львів, 2012. – 272, [1] c.
 • Кульчицька Т. Мирон Кордуба (1876-1947) : історико-біобібліографічне дослідження / Тетяна Кульчицька ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. – Львів, 2012. – 236, [5] c. : портр., фотоіл.
 • Кострова М. В., Харгелія О. В. Наталія Вікторівна Дорошенко (1888 – 1974) – бібліотекар, письменник, педагог : біобібліографічний нарис / Майя Кострова, Олена Паргелія ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, ЛННБ України імені В. Стефаника. Львів, 2012. – 196 с.
 • Мовна М. В. Путівники Львовом (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття) : історико-бібліографічне дослідження / Маріанна Мовна ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. – Львів, 2013. – 604 с.
 • Головата Л. В. Український легальний видавничий рух Центрально-Східної Європи, 1939 – 1945 / Лариса Головата ; НАН України , Ін-т історії, ЛННБ України імені В. Стефаника. – Київ – Львів, 2013. – 580 с.
 • Іван Калинович (1884-1927) : бібліографічний покажчик / уклад. Т. Ю. Кульчицька; авт. Вступ. Ст.. М. Вальо; відп.ред.Л. В. Сніцарчук ; НАН України, ЛННБ України імені В. Стефаника. – Львів, 2015. – 94 с.
 • Ільницька Л.І. , Хміль О. І. Журнал «Книгарь» : літопис українського письменства (1917 – 1920) : систематичний покажчик змісту / відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, ЛННБ України імені В. Стефаника. Львів , 2016. – 394 с.
 • Хміль О. І. Зенон Кузеля (1882 – 1952) : бібліографічний покажчик / Ольга Хміль ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, ЛННБ України імені В. Стефаника. – Львів, 2016. – 442 с.
 • Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939 : бібліографічний покажчик / уклад.: Л. І. Ільницька (кер. проекту) та ін. ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів, 2010 – 2018. — Т. 1–4.

Проведення наукових конференцій


У відділі з 1993 р. проводяться щорічні наукові конференції спільно з комісією з книгознавства і бібліографії Наукового товариства ім. Шевченка у Львові.

Перелік тем наукових конференцій (за хронологією):

1995 – Проблеми біобібліографії вчених; Джерела українського книжкового репертуару (11 доп.)
1996 – НТШ і проблеми літературознавства та бібліографії (8 доп.)
1997 – З рукописної та архівної україніки (7 доп.)
1998 – Іван Омелянович Левицький – видатний український бібліограф (9 доп.)
1999 – Іван Калинович – український бібліограф (1884-1928): круглий стіл
2000 – Українська бібліографія: проблеми і постаті (6 доп.)
2001 – “Бібліологічні вісті” (1923-1930) в контексті української книгознавчої періодики 1920-30-х років    (7 доп.)
2002 – Українські видавництва у Львові до 1939 р. (17 доп.)
2003 – Українські видання в Галичині та в еміграції періоду I Світової війни та визвольних змагань          (12 доп.)
2004 – Бібліографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка (1909-1939): напрями діяльності та постаті (16 доп.)
2005 – Наукові і культурні зв’язки Галичини з Наддніпрянською Україною у XIX-XX ст.: книгознавчий аспект (10 доп.)
2006 – Книга у Львові (XIX – перша половина XX ст.): книгознавчий і джерелознавчий аспекти (27 доп.)
2007 – Книга у Львові (XVIII-XX ст.): видавництва, бібліотеки, історичні колекції (30 доп.)
2008 – Книжкова і рукописна культура Західної України: історія, методологія, джерельна база (31 доп.)
2009 – Українознавча бібліографія в Науковому товаристві ім. Шевченка: друковані та архівні матеріали (До 100-річчя утворення Бібліографічної комісії) (11 доп.)
2010 – На шляху до національної бібліографії (До 70-річчя Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника): круглий стіл (11 доп.)
2011 – Бібліографічна Комісія НТШ у Львові (1909-1939 рр.): напрями діяльності та постаті (6 доп.)
2012 — Західноукраїнська та українська еміграційна книга 1914-1939 рр. : бібліографічні розшуки та інтерпретації (8 доп.)
2013 — Українське книговидання на західноукраїнських землях та в еміграції у першій половині ХХ ст.: репертуар, видавничі стосунки, персоналії (13 доп.)
2014 — Видання творів Т. Шевченка в Галичині та в еміграції у 1914-1939 рр. (7 доп.)
2015 — Марія Вальо (1925–2011) – український бібліограф і книгознавець (8 доп.)
2016 – Іван Франко у видавничому процесі на західноукраїнських землях та в еміграції в першій половині ХХ ст. (13 доп.)2017 – Західноукраїнська книга першої половини 1930 –х рр.. : тематико-типологічні аспекти (6 доп.)2018 – Західноукраїнська та українська еміграційна книга першої половини ХХ ст. соціокультурний вимір (9 доп.)
Доповіді на конференціях 1993 та 1998 рр. видані як окремі збірники. Решта доповідей публікувалися з 1999 р., в основному, в збірнику наукових праць: “Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника”.

Історію відділу висвітлено:


Рибчинська Н. Створення і становлення відділу бібліографії (з архівних джерел 1940–1962 рр.) // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. — Львів, 2010. — Вип. 2 (18). — С. 157-180.
Вальо М. Діяльність відділу наукової бібліографії 1963–2010 рр/ Марія Вальо // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. — Львів, 2010. — Вип. 2 (18). — С. 181-206.