Відділ формування інформаційних ресурсів (науково-організаційний)

Координати відділу


м. Львів, 79000, вул. Стефаника, 2
телефон (032)236-80-22
завідувач відділу — Кулай Галина Мирославівна
e-mail: [email protected]

Функції відділу


  • формування основного фонду Бібліотеки документами на всіх видах носіїв інформації шляхом отримання обов’язкового примірника усіх видань, що вийшли в Україні, а також купівлі, передплати, книгообміну, одержання дарів, тощо;
  • облік та реєстрація документів в автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі Aleph;
  • формування обмінного фонду Бібліотеки для здійснення міжнародного та внутрішньоукраїнського документообміну;
  • формування резервного фонду Бібліотеки.

Структура відділу


  • група  серіальних видань
  • сектор книжкових видань

Науково-методична діяльність


У співпраці з відділом бібліотекознавства працівники відділу розробляють й впроваджують у діяльність науково-методичні, нормативні та технологічні документи, які регламентують основні процеси, пов’язані з формуванням фонду Бібліотеки.

Історію відділу висвітлено:


Максимова Є. Відділ комплектування / Євгенія Максимова // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. — Львів, 2010. — Вип. 2 (18). — С. 284-291.