Науково-дослідний інститут пресознавства

Координати НДІ пресознавства


м. Львів, 79008, вул. Лисенка, 14
телефон (032) 276-05-43
в. о. керівникаканд. філол. наук, ст. наук. співробітник Кулеша Надія Михайлівна
e-mail в. о. керівника: [email protected], [email protected]

e-mail Інституту: [email protected]

Структура Інституту


 • відділ наукових досліджень української періодики
  завідувач відділу – д-р філол. наук, ст. наук. співробітник Комариця Мар’яна Миколаївна
  e-mail: [email protected];
 • науковий відділ національної бібліографії української преси
  завідувач відділу – канд. філол. наук, ст. наук. співробітник Кулеша Надія Михайлівна
  e-mail: [email protected]

Науково-дослідна та науково-бібліографічна діяльність


Формування бібліографії української преси, що реалізовується багатотомним історико-бібліографічним дослідженням «Українська преса в Україні та світі XIX–XX ст.», яке містить деталізований контент-аналіз медіаоб’єктів із визначенням комунікативно-функціональних особливостей; укладання історико-бібліографічного банку даних полілінгвальної преси, яка функціонувала в українському інформаційному просторі упродовж XIX–XX ст. Cкладовими банку даних є бази даних «Історія української преси. Пресодруки», «Історія української преси. Імена», «Історія української преси. Прибрані імена». Результати досліджень публікувалися у щорічнику «Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства» (1994–2021 рр.), від 2022 р. публікуються у науковому піврічнику «Пресознавство / Press Studies».

Науково-методична діяльність


Організація та проведення наукових конференцій і семінарів, керівництво кандидатськими та докторськими дослідженнями, рецензування результатів наукових досліджень співробітників інших наукових інституцій, опонування кандидатським і докторським дисертаціям, консультування та керівництво стажуванням викладацького складу вищих закладів освіти.

Проведення наукових конференцій 


Проведено дванадцять Всеукраїнських науково-теоретичних конференцій «Українська періодика: історія і сучасність» та Всеукраїнську з міжнародною участю наукову конференцію «Пресознавство: теоретичні, методологічні та практичні виміри».

Видавнича діяльність Інституту


Основні видання Науково-дослідного інституту пресознавства:

 • «Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства» (упродовж 1994–2021 рр. вийшло 29 випусків).
 • «Періодика Західної України 20–30-х рр. ХХ ст.: матеріали до бібліографії: у 5 т.» (1998–2003).
 • «Українська журналістика в іменах: матеріали до енциклопедичного словника» (з 1994 р. до 2013 р. вийшло 20 випусків).
 • «Українська преса в Україні та світі XIX–XX ст.: історико-бібліографічне дослідження» (2006. Т.1: 1816–1890 рр.; 2009. Т. 2: 1891–1905 рр.; 2011. Т. 3: 1906–1910 рр.; 2014. Т. 4: 1911–1916 рр.; 2019. Т. 5: 1917 р.; 2020. Т. 6: 1918 р.; 2022. Т. 7: 2019 р.).
 • «Українські часописи Львова: історико-бібліографічне дослідження: у 3 т., 4 кн.» (2001–2003).
 • Понад 150 фахових наукових праць, серед яких – хрестоматійні видання, наукові дослідження, посібники, анотовані та систематичні покажчики, каталоги і списки української періодики, матеріали конференцій, бібліографічні покажчики, монографії, підготовлені та видані в НДІ пресознавства.
 • «Пресознавсто / Press Studies» (науковий піврічник; з 2022 р. вийшло 3 випуски).

Історія Інституту


НДІ пресознавства (раніше – Науково-дослідний центр періодики (1993–2006 рр.), Відділення «Науково-дослідний центр періодики» (2007 – листопад 2010 рр.) створений згідно із розпорядженням Президії АН України № 420 від 04.03.1993 р. і розпочав свою діяльність 3 травня 1993 р. Упродовж 1993–2003 рр. Науково-дослідним центром періодики керував М. М. Романюк, надалі Центр очолює Л. В. Сніцарчук. У грудні 2010 р. на базі Відділення був створений Науково-дослідний інститут пресознавства, керівник – Л. В. Сніцарчук. В Інституті функціонують два відділи – відділ наукового дослідження української періодики та науковий відділ національної бібліографії української преси. За період існування інституції її працівники захистили чотири докторські (Н. В. Антонюк, М. М. Романюк, Л. В. Сніцарчук, М. М. Комариця) і шістнадцять кандидатських дисертацій (І. Я. Вдовичин, В. В. Габор, В. А. Передирій, М. М. Комариця, І. З. Павлюк, О. Р. Дроздовська, Л. В. Сніцарчук, О. І. Денека, М. Р. Процик, Н. М. Кулеша, В. О. Ковпак, О. З. Середа, Р. М. Романюк, З. І. Наконечна, М. І. Пелипець, Р. І. Бліхарський). Працівники НДІ пресознавства двічі на рік готують до друку науковий журнал «Пресознавсто / Press Studies» та періодично «Українська преса в Україні та світі XIX–XX ст.: історико-бібліографічне дослідження».

Історію Інституту висвітлено:


 • Науково-дослідний центр періодики (1993–2003 рр.): у 2 т. Т. 1: Наукова діяльність: покажчик видань; Т. 2: Постаті: бібліографічний покажчик. Львів, 2003.
 • Романюк Мирослав. Сімнадцять років творчого поступу і наукових здобутків. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: зб. наук. пр. / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника; редкол.: М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. Львів, 2010. Вип. 2 (18). С. 107–120.