Науково – дослідний інститут пресознавства

Координати НДІ пресознавства
м. Львів, 79008, вул. Лисенка, 14
телефон (032) 276-05-43
керівник — д-р наук із соціальних комунікацій, професор Сніцарчук Лідія Віталіївна
e-mail керівника: [email protected]
e-mail Інституту: [email protected]

Функції Інституту
Розкриття унікального фонду українських періодичних видань ЛННБ України імені В. Стефаника; вивчення не менш цінних бібліотечних збірок іншомовних періодичних видань європейськими мовами, а також на ідиш та івриті, які функціонували на українських землях. Комплексний аналіз української преси, що виходила в Україні та світі упродовж XIX—XX ст.; виявлення основних тенденцій і закономірностей її розвитку та функціонування, вивчення й узагальнення пресотворчого досвіду українства. Вивчення динаміки й основних тенденцій пресовидавничого руху; бібліографічне опрацювання медіаоб’єктів, аналіз морфологічної, функціональної, тематичної, типологічної гетерогенності видань, визначення суті і змісту інформаційно-публіцистичного дискурсу, увиразнення концептуальних засад українського пресовидання та його ролі в комплексному формуванні світоглядності суспільства.

Структура Інституту

 • відділ наукових досліджень української періодики
  завідувач відділу — д-р філол. наук, ст. наук. співробітник Комариця Мар’яна Миколаївна
  e-mail: [email protected];
 • науковий відділ національної бібліографії української преси
  завідувач відділу — канд. філол. наук, ст. наук. співробітник Кулеша Надія Михайлівна
  e-mail: [email protected].
 • група формування баз даних

Науково-дослідна та науково-бібліографічна діяльність

Формування бібліографії української преси, що реалізовується багатотомним історико-бібліографічним дослідженням «Українська преса в Україні та світі XIX—XX ст.», яке містить деталізований контент-аналіз медіаоб’єктів із визначенням комунікативно-функціональних особливостей; укладання історико-бібліографічної бази даних полілінгвальної преси, яка функціонувала в українському інформаційному просторі упродовж XIX—XX ст. Результати досліджень публікуються у щорічнику «Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства», який виходить від 1993 р.
Науково-методична діяльність
Організація і проведення наукових конференцій і семінарів, керівництво кандидатськими та  докторськими дослідженнями, рецензування результатів наукових досліджень співробітників інших наукових інституцій, опонування кандидатським і докторським дисертаціям, консультування та керівництво стажуванням викладацького складу вищих закладів освіти.

Проведення наукових конференцій
Проведено одинадцять Всеукраїнських науково-теоретичних конференцій «Українська періодика: Історія і сучасність».

Видавнича діяльність Інституту
Основні видання Науково-дослідного інституту пресознавства:

 • «Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства» (з 1993 до 2017 рр. вийшло 25 випусків)
 • «Періодика Західної України 20-30-х рр. ХХ ст. : матеріали до бібліографії : у 5 т.» (1998—2003).
 • «Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника» (з 1994 р. до 2013 р. вийшло 20 випусків).
 • «Українська преса в Україні та світі XIX—XX ст. : історико-бібліографічне дослідження» (2006. — Т. 1 : 1816—1890; 2009. — Т. 2 : 1891—1905 рр.; 2011. — Т. 3 : 1906—1910; 2014. — Т. 4 : 1911—1916 рр.)
 • «Українські часописи Львова : історико-бібліографічне дослідження : у 3 т., 4 кн.» (2001—2003).Понад 150 фахових наукових праць, серед яких — хрестоматійні видання, наукові дослідження, посібники, анотовані та систематичні покажчики, каталоги і списки української періодики, матеріали конференцій, бібліографічні покажчики, монографії, підготовлені та видані в НДІ пресознавства.

Історія Інституту
НДІ пресознавства (раніше — Науково-дослідний центр періодики (1993—2006 рр.), Відділення «Науково-дослідний центр періодики» (2007 — листопад 2010 рр.) створений згідно із розпорядженням Президії АН України № 420 від 04.03.1993 р. і розпочав свою діяльність 3 травня 1993 р. Упродовж 1993—2003 рр. Науково-дослідним центром періодики керував М. М. Романюк, надалі Центр очолює Л. В. Сніцарчук. У грудні 2010 р. на базі Відділення був створений Науково-дослідний інститут пресознавства, керівник — Л. В. Сніцарчук. В Інституті функціонують два відділи — відділ наукового дослідження української періодики та науковий відділ національної бібліографії української преси. За період існування інституції її працівники захистили чотири докторські (Н. В. Антонюк, М. М. Романюк, Л. В. Сніцарчук, М. М. Комариця) і п’ятнадцять кандидатських дисертацій (І. Я. Вдовичин, В. В. Габор, В. А. Передирій, М. М. Комариця, І. З. Павлюк, О. Р. Дроздовська, Л. В. Сніцарчук, О. І. Денека, М. Р. Процик, Н. М. Кулеша, В. О. Ковпак, О. З. Середа, Р. М. Романюк, З. І. Наконечна, М. І. Пелипець). Працівники НДІ пресознавства щорічно готують до друку «Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства» та періодично «Українська преса в Україні та світі XIX-XX ст.: Історико-бібліографічне дослідження».

Історію Інституту висвітлено:

 • Науково-дослідний центр періодики (1993—2003 рр.) у 2 т.: Т. 1: Наукова діяльність: покажчик видань; Т. 2: Постаті: Бібліографічний покажчик. — Львів, 2003.
 • Романюк Мирослав. Сімнадцять років творчого поступу і наукових здобутків / Романюк Мирослав // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. — Львів, 2010. — Вип. 2 (18). — С. 107—120.