Відділ каталогізації та організації електронного каталогу

Координати відділу


м. Львів, вул. Стефаника, 2
телефон +380 (32) 236-80-22
завідувач відділу — Гладій Віра Олександрівна
e-mail: [email protected]

Структура відділу


  • сектор каталогізації книжкових видань
  • сектор формування баз даних авторитетних записів
  • сектор каталогізації серіальних видань та інших видів документів

 Функції відділу


  • каталогізація  нових надходжень і документів із ретроспективної частини фонду бібліотеки;
  • створення бази даних авторитетних записів;
  • послуги для користувачів – визначення індексів УДК для наукових робіт та видань

 Довідково-бібліографічний апарат містить:


— Електронний каталог.

Електронний каталог (ЕК) бібліотеки, започаткований з 2007 р. є доступним для користувачів і працює в реальному режимі часу. ЕК розкриває склад і зміст фонду бібліотеки, забезпечує вільний доступ до інформаційних ресурсів і слугує для реалізації багатоаспектного інформаційного пошуку. Хронологічно охоплює видання з 1990 р. і до сьогоднішнього часу.

— Імідж-каталог.

Імідж-каталог (ІК) – це складова частина інформаційно-пошукової системи бібліотеки, представлена у вигляді зісканованої копії алфавітного карткового каталогу. ІК дозволяє здійснювати пошук та замовлення видань, які ще не введені до ЕК.

З січня 2010 р. документи, які надходять до бібліотеки, відображаються лише в електронному каталозі.

 Науково-методична діяльність


У співпраці з відділом бібліотекознавства працівники відділу розробляють й впроваджують у діяльність науково-методичні, нормативні та технологічні документи, які регламентують основні процеси, пов’язані з формуванням електронного каталогу Бібліотеки тощо.

Історію відділу висвітлено:


  • Дідик М. Відділ опрацювання і алфавітних каталогів / Марія Дідик // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2010. — Вип. 2 (18). – С. 121-139.
  • Красник ,У., Сахарова А. Відділ наукової систематизації / Уляна Красник, Аліна Сахарова  // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2010. – Вип.. 2 (18).  – С. 140-149.
  • Мелешко Н. Розвиток Відділення на сучасному етапі / Наталія Мелешко // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2010. – Вип.. 2 (18).. – С. 150-156.