Українська English

Гаяна Юксель
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0894-7544
кандидатка філологічних наук, доцентка,
доцентка кафедри журналістики
Навчально-наукового Інституту філології та журналістики
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
(Київ, Україна)
[email protected]


DOI: https://doi.org/10.37222/2786-7552-2023-3-11

Реінтеграція медійного простору Криму після деокупації: виклики, ризики, перспективи (експертний звіт)

Анотація:

У статті надано інформацію про розділ проєкту «Формування комплексного бачення та рекомендацій органам державної влади України щодо подолання наслідків окупації та викликів у процесі реінтеграції ТОТ АР Крим та м. Севастополя в інформаційній сфері», який присвячено інформаційній реінтеграції та медійному середовищу Криму. Зроблено опис бачення майбутньої моделі інформаційної реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, проведено оцінку ризиків та загроз, багатоваріантність можливих сценаріїв розвитку подій. Наведено детальний опис етапів захоплення інформаційної сфери півострова з 2014 р., примусового переформатування медійного ландшафту, а також ідеологічних та організаційних наслідків окупації. У рекомендаційній частині зосереджено увагу на післяокупаційних заходах державних органів влади у сфері інформаційної політики, на темі Криму як частини міжнародної політики та висвітлення питання деокупації у міжнародних ЗМІ.

Надано інформацію про можливість подолання наслідків гібридних інформаційних викликів та заходи у сфері видавничої справи. Зазначені пропозиції щодо законодавчого забезпечення реалізації інформаційної політики з питань реінтеграції ТОТ АР Крим та м. Севастополь. Пропонуються необхідні кроки з притягнення до відповідальності окремих осіб за колабораційну, антидержавну діяльність в інформаційній сфері за період окупації.

Ключові слова: Крим, Україна, деокупація, медіа, інформаційна сфера, ЗМІ.

Повний текст


Література

 1. Доповідна записка на виконання доручення Президента України щодо розробки першочергових кроків держави після деокупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. 28.04.2023. 46 с.
 2. Задорожній О. В. Анексія Криму – міжнародний злочин / Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. відносин. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, каф. міжнар. права. Київ: К.І.С., 2015. 572 с.
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2021 р. № 1171-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/prozatverdzhennya-planu- zahodiv-z-1171r (дата звернення: 01.06.2022).
 4. Указ Президента України № 58/2020 від 26 лютого 2020 р. «Про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя». URL: https://www.president.gov.ua/ documents/582020-32537 (дата звернення: 26.02.2022).
 5. Указ Президента України № 78/2021 від 26 лютого 2021 р. «Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/78/2021#Text (дата звернення: 27.07.2022).
 6. Указ Президента України № 117/2021 від 24 березня 2021 року «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року “Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”». URL: https://www. president.gov.ua/documents/1172021-37533 (дата звернення: 27.07.2022).
 7. Указ Президента України № 121/2021 від 25 березня 2021 р. «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року “Про Стратегію воєнної безпеки України”». URL: https://www.president.gov.ua/ documents/1212021-37661 (дата звернення: 27.07.2022).
 8. Указ Президента України № 685/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 р. “Про Стратегію інформаційної безпеки”». URL: https://www. president. gov.ua/documents/6852021-41069 (дата звернення: 27.07.2023).
 9. Формування комплексного бачення та рекомендацій органам державної влади України щодо подолання наслідків окупації та викликів у процесі реінтеграції ТОТ АР Крим та м. Севастополя у 4 сферах: інформаційній, освітньо-науковій, культурній, релігійній. Голос Криму. 2023. URL: https://www.voicecrimea.com.ua/wp-content/uploads/2023/12/4.-
  ЗВІТ.-Інформаційний-напрямок.pdf (дата звернення: 21.12.2023).
 10. Юксель Г. З. Кримська інформаційно-медійна парадигма в контексті окупації півострова (лютий 2014 – лютий 2022 рр.): трансформація медійної сфери та інформаційна політика України: монографія. Київ: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк». 2023. 564 с.