16 листопада 2023 р. у виставковій залі Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника відбулося урочисте відкриття книжково-документальної виставки «Бібліотека Наукового товариства імені Шевченка – перша національна наукова бібліотека України», присвяченої 150-річчю НТШ та 130-річчю заснування Бібліотеки НТШ.

Відкриваючи виставку, генеральний директор Бібліотеки, кандидат педагогічних наук Василь Ферштей наголосив, що з початком повномасштабного вторгнення росії на територію України 24 лютого 2021 року ідеї, проголошувані НТШ, набувають нових сенсів. У своїх працях члени Товариства відстоювали державницьку українознавчу позицію, розглядаючи Україну як незалежну та цілісну європейську країну зі своєю давньою історією, культурою та мовою, що особливо актуально сьогодні на тлі боротьби проти наративів соціально-політичної доктрини «русского мира» та запереченням агресором легітимності України як суверенної держави. У своїй промові генеральний директор схарактеризував заходи, приурочені до 150-літнього ювілею НТШ: організація наукової конференції відділу наукової бібліографії спільно з Комісією книгознавства та бібліографії НТШ «Наукове товариство імені Шевченка у Львові (1873–1939) у світовому культурному просторі» і круглого столу «Бібліотека НТШ – перша національна наукова Бібліотека України: перервана історія…»; реалізація ґрантового проєкту «Книжкова спадщина НТШ: цифрова колекція»; підготовка до друку антології «Преса НТШ в рецепції європейської журналістики (1873–1939)».

Заступниця генерального директора з наукової роботи, кандидатка історичних наук, доцентка Ольга Колосовська розкрила структуру виставки та окреслила представлені документи. Експозиція виставки складається із розділів: «Історія творення Товариства і Бібліотеки», «Книги особливої долі», «Картографічні документи з Бібліотеки НТШ», «Світлини і листівки з Музею НТШ», «Книжкові пам’ятки Бібліотеки НТШ», «Нотні видання Бібліотеки», «НТШ – перша Національна академія наук», «Портретна галерея діячів Товариства і Бібліотеки».

Завідувачка відділу рукописів, кандидатка історичних наук Мирослава Дядюк охарактеризувала перший розділ «Історія творення Товариства і Бібліотеки», сформований на основі архівних документів із фонду «Колекція НТШ у Львові» та особових фондів Олександра Барвінського, Володимира Гнатюка, Михайла Коса та інших діячів НТШ.

Презентовані документи висвітлюють та ілюструють історію  становлення та розвитку НТШ: документи, пов’язані з видавничою діяльністю, епістолярій, запрошення до участі у спільних видавничих проектах, конгресах та ін., що висвітлюють тісні зв’язки і співпрацю товариства та його членів з Українською академією наук, міжнародними інституціями, видавництвами, редакціями. Зацікавленість гостей викликав комплекс документів та світлин, що висвітлюють діяльність друкарні (рахунки, зразки шрифтів, касова книга та ін.); книгарні (листування в справі закупівлі, обміну видань та ін. ); музеїв (заснування Музею Т. Г. Шевченка, ілюстрації музейних експонатів робітні Івана Франка, природописного музею, запрошення на виставки та ін.). Серед експонатів – документи, присвячені діяльності Бібліотеки до 1940 р., фото очільників книгозбірні (М. Павлика, І. Кревецького, В. Дорошенка), листування, списки та переліки переданих книжкових та рукописних матеріалів. Акцентовано увагу на висвітленні діяльності бібліотекарів НТШ (М. Деркач, О. Штеліги та ін.) та подальшої долі книгозбірні після її входження до складу Львівської філії Бібліотеки АН УРСР  у 1940 р. (Пропам’ятна записка В. Дорошенка «Бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка та її потреби»; Акт передачі бібліотеки НТШ у Львові до складу Львівської філії Бібліотеки АН УРСР (10 лютого, 1940 р.); Перелік інвентаря бібліотеки; опис складу рукописного фонду Бібліотеки та ін., розпорядження про передачу книг та рукописів до різних інституцій України та Польщі).

Окремим розділом представлені зображення кириличних рукописних книг релігійного характеру зі збірки Бібліотеки НТШ. Серед них – «Апостол апракос повний» («Бибельський Апостол», поч. XIV cт.),  «Євангеліє тетр» (кін. XVI cт.), «Октоїх» (1595), «Торжественник мінейний, грудень» (кін. XVI cт.).

На виставці експоновано зображення стародруків з Бібліотеки НТШ, зокрема: першодрук українського книгодрукування «Апостол» Івана Федорова (Львів, 1574). «Острозька Біблія» (1581; з автографом Василя Щурата), «Маргарит» Іоанна Златоуста (1595), «Октоїх» (1604), «Євангеліє Учительноє» (1606), «Служебник» (1604) та інші.

Наступний комплекс виставки презентує корпус видань з фонду відділів україніки, європейської книги ХІХ–ХХ ст., організації фонду і книговидачі. Представлені видання – це унікальні джерела до вивчення історії, літератури, мовознавства, етнографії та інших галузей суспільного життя українського народу. Окремі друки мають провенієнції, екслібриси, дарчі написи, відмітки щодо приналежність до приватних колекцій.

Серед праць як українських так й іноземних авторів ХІХ ст.: «Studien aus dem Gebiete Ruthenisher Sprache» Омеляна Огоновського (Lemberg, 1880) – одна з перших монографій діячів НТШ, публікації польською, німецькою, французькою, латиною Олександра Кониського, Михайла Драгоманова, Івана Верхратського, Антона Кобилянського, отців Івана Могильницького, Йосипа Левицькогота Антона Добрянського, Антона Піхлера та ін., які були видані у Відні, Варшаві, Кракові, Перемишлі, Чернівцях, Станіславові, Львові, у т. ч. у друкарні Товариства.

У розділі виставки «НТШ – перша Національна академія наук» презентовано установчі документи, за якими працювало Товариство як інституція: «Проєкт статута Наукового товариства імени Шевченка у Львові», який надруковано разом з «Мотивами до проєктованої зміни статута» Івана Франка (1903); «Статут Наукового Товариства імени Шевченка у Львові» (1904); брошура «В справі зміни статуту Наукового Товариства імені Шевченка у Львові» (1913); «Статут Наукового товариства імени Шевченка у Львові» (1990) та інші.

Висвітленню діяльності Бібліотеки Товариства присвячені розвідки Івана Кревецького «Бібліотека Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові» (1923), Володимира Дорошенка «Українська національна бібліотека (Бібліотека Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові)» (1936), збірник матеріалів, виданий за результатами круглого столу «Бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка: книги і люди» (1996).

Бібліографічну діяльність НТШ репрезентує праця Івана Левицького «Галицько-руська біблїографія за роки 1772–1800» (1903), видання серії «Матеріяли до української бібліоґрафії» (1909–1937), місячник «Українська книга» (1937–1939).

Експозицію продовжує розділ, присвячений дослідженням, які висвітлюють історію та наукові, видавничі здобутки НТШ: Кубійович В. «Історія Наукового Товариства ім. Шевченка» (1991); Жуковський А. «Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка в Європі» (2000); Кучер Р. «Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка» (1992); Лев В. «Сто років праці для науки й нації: коротка історія наукового товариства ім. Шевченка» (1972); «Каталог видань Наукового товариства ім. Т. Шевченка в Україні : 1990–2007 роки» (2008) та інші. До уваги читачів презентовано багатотомну енциклопедію «Наукове товариство імені Шевченка» (2012–2022), яка репрезентує цілісний і багатовимірний образ Товариства.

Директорка Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів кандитатка мистецтвознавства, доцентка Лариса Купчинська представила комплекс документів з фонду підрозділу – листівки та світлини з фонду Музею Наукового товариства імені Шевченка, нотні та картографічні видання, що зберігалися у фонді Бібліотеки НТШ.

Чільне місце на виставці обіймають листівки та світлини з Музею Наукового товариства імені Шевченка. Найбільшу групу формують поштові картки, які містять портрети історичних постатей, суспільно-політичних діячів, а також представників науки та культури ХІХ – початку ХХ ст. Історична тематика представлена зображеннями Данила Галицького, Максима Залізняка, Богдана Хмельницького. Унікальними є листівки із зображеннями суспільно-політичних діячів.

Також на виставці презентовано велику кількість світлин з Музею НТШ, що були передні 1940 р. у фонд ЛННБ України імені В. Стефаника. Це портрети українських діячів кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., які брали активну участь у формуванні суспільства. Невід’ємною частиною цієї групи є світлини, пов’язані з добою Центральної Ради (М. Грушевський, Д. Антонович і В. Прокопович). До збірки увійшли фотопортрети діячів Української Народної Республіки (УНР): О. Ейхельман, К. Лоський, М. Тишкевич, М. Корчинський та ін.

У збірці вагомо представлена плеяда культурних діячів кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. У ній виділяються фотопортрети духовенства: митрополити Йосиф Сембратович і Андрей Шептицький, перший єпископ Української греко-католицької церкви у США о. С. Ортинський та ін. Окремий ряд становлять фотопортрети культурно-освітніх діячів: М. Полянський, Ю. Романчук, І. Боберський та інші. У збірці багато світлин українських письменників і публіцистів: Ю. Федькович, Б. Познанський, В. Барвінський, І. Белей, К. Білиловський, О. Грабина, О. Кобилянська, М. Левицький, І. Филипчак, Я. Веселовський, Х. Алчевська, С. Русова, М. Голубець, В. Ґренджа-Донський, Б.-І. Антонич. Чисельністю їм не поступаються світлини українських композиторів: Н. Вахнянин, М. Аркас, Є. Купчинський, А. Річинський, П. Бажанський, В. Березовський, Ф. Колесса; українських живописців і графіків: О. Кульчицька, Й. Бокшай, Л. Ґец, М. Глущенко; акторів українського театру: Г. Борисоглібська, Н. Дорошенко та ін.

На презентованих групових фотопортретах задокументовані знаменні події у житті українського народу кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Значне місце серед них займають відображення сторінок Першої світової війни. Цінними є світлини подій українського шкільництва, навчальних закладів різних міст і містечок України. На багатьох світлинах увіковічнена діяльність численних українських товариств, спілок, кооперативів. На інших зафіксовані з’їзди вчених. Вагомою є збірка фотографій, присвячених діяльності українських театрів і хорових колективів. До збірки увійшли фотографії з життя і діяльності відомих діячів.

Картографічна збірка з Бібліотеки Наукового товариства ім. Шевченка займає унікальне місце серед інших збірок кабінету картографії, яке, головним чином, зумовлене її виразною особливістю – україноцентричністю. У збірці Бібліотеки НТШ зберігаються стародруковані карти України та її земель Г. де Боплана, Г. Валка, Ф. де Вітта, Й.-Б. Гоманна, Т. Лоттера, А. Ортелія, П. Шенка та ін., які репрезентують відомі тогочасні європейські центри картодрукування: Амстердам, Антверпен, Аугсбург, Нюрнберг, Париж. Значний масив картографічних документів збірки відображає основні етапи розвитку української картографії XIX–п.п. XX ст. У ній зберігаються праці основоположників української національної картографії, дійсних членів НТШ, вчених географів, картографів та істориків: Г. Величка, М. Кордуби, В. Кубійовича,  М. Кулицького, С. Рудницького.

Окрасою експозиції стали фотокопії оригінальних картографічних документів українознавчої тематики: карти, атласи українських земель, плани та види міст України.

Збірка нотних видань Бібліотеки НТШ, яка сьогодні головним чином зберігається у фондах ЛННБ України імені В. Стефаника, налічує понад 2 000 одиниць (ХІХ – початку ХХ ст.). Нотні видання Бібліотеки НТШ мають унікальну мистецьку та історичну вартість. Вони є прекрасним джерелом вивчення творчості багатьох українських композиторів, її особливостей з огляду на традиції української школи музики і в контексті нових вимог часу. Збірка відображає загальну спрямованість музичного життя в Україні, яка визначалася суспільно-політичною ситуацією та естетичними пріоритетами суспільства ХІХ – першої половини ХХ ст. Вона засвідчує велике значення української музичної школи з її самобутнім характером у світі.

Участь у урочистому відкритті ювілейної виставки взяли почесні гості голова Наукового товариства імені Шевченка, директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, академік НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук Роман Кушнір, професор, доктор економічних наук Степана Антоновича Давимука, доктор філологічних наук, професор Михайло Гнатюк, які також виступили з вітальними промовами.Запрошуємо всіх бажаючих відвідати ювілейну експозицію.