Повнотекстовий доступ до ілюстрованого часопису для українських дітей і молоді «СВІТ ДИТИНИ»

 

ЛННБ України ім. В. Стефаника пропонує зареєстрованим читачам повнотекстовий онлайн-доступ до ілюстрованого часопису для українських дітей і молоді «СВІТ ДИТИНИ». Електронний ресурс містить 4 описи оцифрованих 79 примірників 20 річників, що становить 7192 сторінки фонду книгозбірні.

 

[Режим доступу]:

Світ Дитини [Електронний ресурс] : ілюстрований часопис для українських дїтий і молодіжи (1919–1922) ; ілюстрований журнал для дітий (1923–1925) ; альманах для дітий (1926–1936) ; журнал для українських дітей (1937–1939). Львів : накладом Михайла Таранька, 1919–1939.

«Світ Дитини» – ілюстрований журнал, перший номер якого вийшов 1 жовтня 1919 року і далі з’являвся у Львові двічі на місяць (1919–1924; 1932 (січ.-верес.); щомісяця (1925–1931; 1932 (жовт.-груд.) – 1939).

Засновником часопису «Світ Дитини» був Михайло Миколайович Таранько, відомий освітянин, меценат і дитячий письменник. Тривалий час він був незмінним видавцем і редактором журналу. Часопис «Світ Дитини» під його керівництвом видавався протягом 20 років.

Михайло Таранько зробив значний внесок у розвиток української дитячої літератури і періодики. Він зосередив навколо себе найкращих педагогів, дитячих письменників та ілюстраторів Заходу України. Співпраця з такими талановитими людьми допомогла створити цікавий і популярний дитячий журнал, який посідав важливе місце в українському дитячому літературному середовищі.

Часопис «Світ Дитини» дійсно відігравав важливу педагогічну та національно-виховну роль як на західних українських землях, так і серед української діаспори. Це видання було спрямоване на підтримку української культури, мови та національної ідентичності серед молодших читачів. Дібрані матеріали допомагали дітям вивчати навколишній світ, зокрема природу, науку та мистецтво. Часопис пропонував цікаві статті, оповідання, вірші, загадки й ігри, які стимулювали творчість і фантазію дітей, а також розвивали їхні навички читання та мовлення. Видання відображало різні аспекти української культури, такі як народні звичаї, свята, народні пісні і традиції, що сприяло збереженню та популяризації української національної спадщини. Публікації у «Світі Дитини» виконували інформаційну й освітню функції, зокрема розширювали світогляд та розвивали культуру українських читачів.

Вплив дитячої преси, зокрема часопису «Світ Дитини», на національно-культурний розвиток українських дітей досліджували І. Ніронович, Р. Зозуляк та інші науковці. Ці розвідки важливі для розуміння значення дитячих видань у формуванні читацької національної і культурної ідентичності.

Редакторсько-видавничу діяльність М. Таранька у контексті функціонування та розвитку української книги і періодики для дітей, зокрема часопису «Світ Дитини», розкрито у дослідженнях Л. Кусий.


Ніронович І. Українська національна домінанта реклами у пресі Східної Галичини 20–30 років ХХ століття. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: журналістика. 2022. № 1 (3). С. 19–27.

Зозуляк Р. Українська дитяча преса Галичини (1890–1939-ті рр.). Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2003. Вип. 17. С. 240–246.

Кусий Л. Михайло Таранько – редактор і видавець літератури для дітей та молоді : монографія / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. Львів, 2020. 254 с.


Режим доступу до газетних текстів організовано зі сторінки Електронного каталогу ЛННБ України ім. В. Стефаника: Інші каталоги – Цифрові колекції – Електронна версія періодики.

[ДжерелоСвіт Дитини. Львів : накладом Михайла Таранька, 1919–1939.

 

Інформацію підготувала: м.н.с. Г. Мельник-Хоха.