ЯРОСЛАВ ДАШКЕВИЧ у світлі документальних матеріалів і книжкових видань з фондів ЛННБУ ім. В. Стефаника

 


Режим доступу до текстів оцифрованих видань Ярослава Дашкевича організовано зі сторінки Електронного каталогу ЛННБ України ім. В. Стефаника: Інші каталоги – Цифрові колекції  Тестова версія (в розробці) – Книжкові електронні видання.

У грудні 2021 року виповнилось 95 років від дня народження вченого.

Ярослав Романович Дашкевич (13.12.1926 – 25.2.2010, м. Львів) – український історик, сходознавець, бібліограф, археограф, джерелознавець, громадський діяч. Доктор історичних наук (1994), професор (1996).

Син громадських і військових діячів генерал-хорунжого Армії УНР Романа з Корибутів Дашкевича і хорунжої Українських Січових Стрільців, вченої Олени Степанів. Закінчив І Державну гімназію з українською мовою навчання у Львові (1941–1944). Від лютого до квітня 1944 навчався у Львівському медичному інституті, а від 1945 – у Львівському державному університеті імені Івана Франка (спеціальність «українська мова і література»).

Документи про працю Ярослава Дашкевича у Львівській філії Бібліотеки АН УРСР


Від серпня 1944 працював у Львівській філії Бібліотеки АН УРСР спочатку як бібліотекар відділу рукописів (1944–1945), старший бібліотекар кабінету Івана Франка (1945–1946), бібліограф цього ж кабінету (1946) у колишній Бібліотеці НТШ на вул. Радянській, 24, пізніше – бібліограф, а de facto в.о. завідувача новоствореного відділу бібліографії (1947–1949). У 1944–1948 працював над складанням «Словника українських псевдонімів, криптонімів та криптограм», картотеку якого після арешту автора використав радянський літературознавець О.І. Дей, видавши словник під своїм прізвищем («Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–XX ст.)» (Київ, 1969). У 1946 брав участь у відборі друків ХІХ–ХХ ст. з фондів бібліотеки колишнього львівського Оссолінеуму для передачі їх Польській Республіці. 10 грудня 1949 звільнений з роботи «за антирадянські дії», а його справу передано слідчим органам.

Документи з особової справи Ярослава Дашкевича у ЛфБАН УРСР (1944-1949)


17 серпня 1944. Заява, особистий листок по обліку кадрів й автобіографія Я. Дашкевича

 

24 січня 1946. Фото з особової справи і списки наукових праць Я. Дашкевича

 

1 серпня 1944 – 15 грудня 1949. Накази про призначення і звільнення Я. Дашкевича з роботи

 

21-22 грудня 1945. Обкладинка і 1-й арк. протоколу бібліографічної наради у Києві. Автограф Я.Дашкевича, маш.

 

1947. Колектив Львівської філії БАН УРСР. Я. Дашкевич – в останньому ряду в центрі

У грудні 1949 просто у приміщенні бібліотеки був заарештований. Звинувачений в антирадянській діяльності та засуджений до 10 років виправно-трудових таборів, перебував у в’язницях і таборах у Львові, Золочеві, Києві, Харкові, Петропавловську, Карабасі, Спаську, Караганді (Казахстан).

У 1956 Я. Р. Дашкевич повернувся до Львова, безробітний. У 1957–1966 – бібліограф Інституту суспільних наук АН УРСР, у 1967–1972 працював у Державному музеї етнографії та художнього промислу АН УРСР. У 1973 і від жовтня 1974 до березня 1980 – на різних наукових посадах у Центральному державному історичному архіві УРСР у Львові. Від 1 листопада 1990 – керівник Львівського відділення Археографічної комісії АН УРСР, з 1992 – керівник Львівського відділення Інституту української археографії Академії наук України (з 1 лютого 1995 – Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України).

 

Рукописи й машинописи з домашньої книгозбірні Ярослава Дашкевича й Олени Степанів у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника


Значна частина родинної книгозбірні Олени Степанів і Ярослава Дашкевича після арешту матері  з будинку на вул. Пісковій, 5 потрапила у фонди Львівської філії Бібліотеки АН УРСР. У різних відділах ЛННБ України імені В. Стефаника віднайдено низку книг, машинописів і рукописів із власницькими знаками Ярослава Дашкевича й Олени Степанів. На рукописах і машинописах наукових праць з’явилися помітки спецфонду синім олівцем «автор – враг», «национ[алистическая]». На рукописах і машинописах наукових праць з’явилися помітки спецфонду синім олівцем «автор – враг», «национ[алистическая]».

 

1945. Обкладинка конфіскованої праці Олени Степанів «Львів». Титульний аркуш з написом цензури «Автор – враг»

 

 

 

Книжки з домашньої книгозбірні Олени Степанів і Ярослава Дашкевича у фондах ЛННБ України ім. В. Стефаника


На титульних сторінках книжок здебільшого є автографи власників з датами або дарчі написи. Частина друків – через прізвища авторів чи видавців, через час чи місце видання, через зміст — автоматично потрапила до спецфондів, після розсекречення вони повернулись у фонди бібліотеки.

 

 

Видання Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, підготовані у співпраці з Я. Р. Дашкевичем


Від 1990-х – прихильник та автор проекту фізичної реконструкції Бібліотеки НТШ. Один з активних діячів, які вимагали повернення українських культурних цінностей, зокрема архівних та рукописних матеріалів, вивезених до Польщі з Бібліотеки НТШ у березні 1944. Автор статей і спогадів про Бібліотеку НТШ у Львові.

У 1991 р. львівською академічною бібліотекою опубліковано дуже важливий архівний документ – протокол вікопомної наради 1945 р. у Києві, на якій йшлося про укладання бібліографії української книги 1798-1914 рр. і в якій брав участь молодий бібліограф Я. Дашкевич – «На шляху до створення репертуару української книжки».

Ярослав Дашкевич – ініціатор і науковий редактор багатотомного видання «Репертуар української книжки», започаткованого Ю. Меженком у 1930-х рр., продовженого у ЛфБАН УРСР у 1940-х рр., яке вийшло друком у незалежній Україні. Перший том «Репертуару української книги, 1798–1916: Матеріали до бібліографії» побачив світло денне в 1995 р., останній, дев’ятий – у 2005 р. Видання було підготоване відділом бібліографії у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника НАН України під керівництвом Луїзи Ільницької й за науковою редакцією Ярослава Дашкевича, який написав передмови до окремих томів.

Відділом наукової бібліографії було підготовано репринтне перевидання часопису «Бібліологічні вісті» а також систематичний покажчик змісту Л. Ільницької та О. Хміль до часопису «Журнал «Книгарь» – літопис українського письменства (1917-1920)» (обидва – зі вступними статтями Я. Дашкевича).

Також за участю вченого були підготовані й побачили світ два видання листування Ярослава Дашкевича з Юром Меженком. У збірнику листів Ю. О. Меженка до львів’ян, упорядкованого М.А.Вальо, Я. Р. Дашкевич підготував добірку листів Меженка до нього за1962-1968 рр. і вступну статтю.

Я. Р. Дашкевич був натхненником і науковим керівником великого проекту ретроспективної реконструкції розпорошених і переміщених фондів Бібліотеки НТШ у Львові, зокрема тих її архівних і рукописних фондів, які опинилися за кордоном і зберігаються в Національній бібліотеці у Варшаві й Національному закладі ім. Оссолінських у Вроцлаві. Каталог-інформатор, підготований Галиною Сварник, вийшов у 2005 р. На пропозицію вченого він був присвячений «Співробітникам Бібліотеки Наукового товариства ім. Шевченка у Львові, які у 1920-1940 рр. збирали та зберігали документальні скарби українського народу».

Документи про діяльність Я. Р. Дашкевича у львівській академічній бібліотеці та спогади про долю збірок кол. Бібліотеки НТШ в повоєнний період вміщено у збірниках про переміщення і втрати фондів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника від часу її створення як Львівської філії Бібліотеки АН УРСР до сучасності, – ініціатором і науковим керівником цього дослідницького й видавничого проекту був вчений. У другому томі збірника опубліковано також стенограму загальних зборів Львівської бібліотеки АН УРСР у зв’язку з арештом в.о. завідувача відділу бібліографії Ярослава Дашкевича.

Статті про українське і вірменське книгодрукування, про постаті бібліографів і книгознавців Івана-Омеляна Левицького, Юра Меженка, Федора Максименка, Мирона Кордуби, історика Івана Крип’якевича, мистецтвознавця Мечислава Ґембаровича та ін. опубліковано у збірниках праць вченого «Постаті» (три видання; Львів, 2006, 2007, 2016).
Чимало матеріалів про Бібліотеку НТШ, долю її збірок, про фонди ЛННБ України ім. В. Стефаника і про родинну книгозбірню Я. Дашкевича та його матері Олени Степанів  вміщено в найновішому виданні праць Ярослава Дашкевича «У світі книжки» (Львів, 2021), приуроченого до 95-річчя вченого.

 


Галина Сварник, наук. сп. Відділу рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника