ЛННБ України ім. В. Стефаника пропонує зареєстрованим читачам повнотекстовий онлайн-доступ до публікацій фахового релігійно-наукового часопису Української греко-католицької церкви «НИВА»

ЛННБ України ім. В. Стефаника пропонує зареєстрованим читачам повнотекстовий онлайн-доступ до публікацій фахового релігійно-наукового часопису Української греко-католицької церкви «НИВА». Електронний ресурс містить 11 описів 33 річників 132 примірників 19614 сторінок оцифрованого видання із фондів ЛННБ України ім. В. Стефаника.
  

Нива [Електронний ресурс] : часопись посьвячена справам церковним і суспільним. Львів : Видає Ярослав Левицкий, 1904- [Режим доступу].

«НИВА : часопись посьвячена справам церковним і суспільним» – двотижневик (1904–1914), місячник посвячений церковним і суспільним справам (1916–1918, 1920–1939). Видавали 1904–1939 у Львові: Редакційний комітет (1906–1914), Товариство св. Апостола Павла (1920–1929), Львівська греко-католицька архієпархія (1929–1933), Богословське наукове товариство (1933–39). Виходив у друкарнях, зокрема, «Дїла», Ставропіґійського Інституту під упр. А. Яськова, Щ. Беднарського в аренді «Кооперативи промислу ґрафічного» у Львові, «Бібльос» та ін. Редактори: Я. Левицький (1904–1907, 1911–1917, 1918), Д. Яремко (1907–1908), О. Волянський (1908–1909), О. Малицький (1909–1910), Г. Костельник (1917–1929), П. Хомин (1929–1938), П. Козіцький (1938–1939). Усього – 511 чисел, деякі були конфісковані або перевидані. У часописі публікували наукові статті з проблем богослов’я та історії Церкви, філософії, культурології, а також дописи, дискусійні матеріали, проповіді*.

* Детальніше висвітлено:
Комариця М. Нива. Українська преса в Україні ті світі ХІХ–ХХ ст. : іст.-бібліогр. дослідж. Львів, 2009. Т. 2 : 1891–1905 рр. С. 312–326.
Комариця М. Нива [Електронний ресурс]. Енциклопедія Сучасної України. Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2021. Т. 23 : Нґ–Ня. [Режим доступу: https://esu.com.ua/article-71868].

Електронний каталог Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: Цифрові колекції – Електронна версія періодики [Режим доступу ].