8 лютого 2022 р. виповнюється 75 років від дня народження відомого українського економіста, політичного і громадського діяча, професора, доктора економічних наук Степана Антоновича Давимуки.

На ювілейній виставці представлено матеріали, які презентують коло наукових інтересів вченого, його громадську, політичну та культурно-меценатську діяльність.

Сьогодні у науковому доробку С. А. Давимуки налічується понад 220 наукових публікацій, зокрема 26 окремих праць — «Соціально-економічні проблеми приватизування об’єктів і шляхи їх вирішення» (Львів, 1996), «Приватизація на Львівщині: результати та перспективи» (Львів, 1998), «Теоретико-методологічні аспекти приватизації і механізми її реалізації в Україні» (Львів, 1998), «Львівщина-98: соціальний портрет в загальноукраїнському контексті» (Львів, 1999), «Політичні режими сучасності та перехід до демократії» (Львів, 1999; співавтори: А. Колодій, Ю. Кужелюк, В. Харченко), «Соціально-економічна думка: регіональний зріз» (Львів, 1999; співавтор Ю. Кужелюк), «Львівщина на порозі ХХІ століття: соціальний портрет» (Львів, 2001; співавтори А. Колодій, Ю. Кужелюк, В. Подгорнов, Н. Черниш), «Інтелектуальна власність у науково-технічній сфері: методи та принципи вартості оцінки» (Київ, 2014; співавтор Г. Андрощук), «Національні інноваційні системи: еволюція, детермінатори результативності» (Київ, 2015; співавтори: Г. Андрощук, Л. Федулова), «Регіональні інноваційні екосистеми: напрями розбудови в умовах європейської інтеграції» (Львів, 2016; співавтор Л. Федулова); «Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні» (Львів, 2016; співавтори: Л. І. Федулова, Н. М. Попадинець та ін.), «Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови» (Львів, 2017; співавтор Л. Федулова); «Культурний імператив соціально-економічного розвитку: цивілізаційний аспект» (Львів, 2019; співавтор Л. Федулова); «Екосистема мистецтва: наукові засади становлення та сучасні практики» (Львів, 2021).

Винятковим є внесок С. А. Давимуки у розвиток колекцій ЛННБ України імені В. Стефаника. До уваги відвідувачів репрезентовано документи з архіву відомого історика, академіка АН України, колишнього директора Інституту суспільних наук АН України Івана Петровича Крип’якевича, який С. А. Давимука у 2007 р. придбав і подарував  Бібліотеці. Складовою унікальної родинної спадщини є подаровані фонди отця Франца Крип’якевича, Савини Сидорович та єпископа Мальчинського. Загальний обсяг подарованих колекцій становить 8 тисяч рідкісних історичних джерел і документів, понад 10 музейних експонатів (4 картини) та 1200 видань.

Наступний розділ експозиції містить матеріали з архіву видатного історика, археографа, публіциста, педагога, громадського діяча Мирона Кордуби (1876–1947), який у 2009 р. С. А. Давимука придбав для Бібліотеки. Це понад 3 000 документів і матеріалів, зокрема 108 листів М. Грушевського, понад 900 листів діячів культури і науки — Д. Дорошенка, В. Кубійовича, С. Томашівського та ін., а також редакцій, видавництв, українських і закордонних наукових інституцій ХІХ–ХХ ст.

Окремою складовою експозиції є графічні твори мистецтва: екслібриси, рисунки, акварелі, естампи. У листопаді 2014 р. С. Давимука подарував Бібліотеці колекцію книжкових знаків, яка налічувала 12 342 екслібриси і була сформована у 1964–2014 роках у тісній співпраці з відомими колекціонерами України. Твори датовані ХІХ – початком ХХІ ст. і виконані художниками України та української діаспори, Італії, Королівства Бельгії, Королівства Нідерландів, Німеччини, Португалії, Республіки Білорусь, Республіки Польща, Російської Федерації, Угорщини, Франції, Чеської Республіки та інших європейських країн. Колекція відображає історію розвитку книжкових знаків на теренах України, увиразнює їхнє місце і роль у контексті європейського мистецтва.

На виставці експоновано фундаментальне тритомне видання «Український книжковий знак ХІХ–ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки» (упорядник і автор вступної частини — Л. О. Купчинська), яке підготовлене та видане за матеріалами колекції і нині є найповнішим реєстром українських екслібрисів і вповні відображає розвиток жанру на прикладі творчості сотень авторів. Видання було номіноване на Міжнародну премію імені Івана Франка в номінації «за вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» (2019).

Упродовж 2018–2021 років С. А. Давимука подарував Бібліотеці ще 714 графічних творів (рисунків, акварелей, естампів), серед яких унікальні твори Святослава Гординського, Леопольда Левицького, Євгена Безніска, Стефанії Гебус-Баранецької, Любомира Медведя, Володимира Черкасова, а також рисунки Андрія Бокотея.

Для ЛННБ України ім. В. Стефаника С. А. Давимука є багатолітнім прихильником, меценатом і благодійником, відданим поціновувачем української культури і мистецтва, колекціонером, головою наглядової ради Бібліотеки.

З роси і води, дорогий Ювіляре!