«Imago Ucrainæ» крізь призму віків (виставка)

Картографічні документи з фонду кабінету картографії ЛННБ України ім. В. Стефаника засвідчують трансформацію «Imago Ucrainæ» у європейській та світовій картографії від пізнього Середньовіччя і дотепер. Вони є джерелом для розуміння тогочасних історичних і геополітичних реалій, наукових знань та пересічних уявлень про Україну. Поява перших друкованих картографічних документів в епоху Відродження (на зламі XV-XVІ ст.), на яких зображено українські землі, була зумовлена інтенсивним розвитком книгодрукування, географії, картографії (особливо зацікавленням працями античних географів, зокрема Клавдія Птоломея). Такою є найдавніша карта (1513 р.) у збірці із страсбурзького видання «Географії» К. Птоломея німецького картографа М. Вальдземюллера.

 

 

Конститутивну роль у процесі формування «Imago Ucrainæ» в європейській картографії середини XVII-XVIII ст. відіграли праці Гійома Левассера де Боплана, які з’явилися майже водночас із становленням Гетьманщини, що сприяло утвердженню назви «Україна» в тогочасному європейському комунікаційному просторі, а також європейській картографії.

 

Carte d'Ukranie | Contenant plusieurs Prouinces com= | prises entre les Confins de Moscouie et | les Limites de Transiluanie [Карта України, що містить кілька провінцій між кордонами Московії і Трансільванії] / Dressez par G.L.V. sieur de Beauplan | Ingénieur et Capitaine de l'Artillerie du |sérénissime Roy de Pologne. – A Rouen : Chez Jacques Cailloue, [1660]. Із книги: Description | d'Vkranie, qvi sont plvsievrs | Prouinces du Royaume de | Pologne. Contenvës depvis | les confins de la Moscouie, iusques |aux limites de la Transilvanie / par le Sieur de Beavplan. – A Rov̈en : Chez Iacqves Cailloüe, dans la Cour du Palais, M. DC. LX

Carte d’Ukranie | Contenant plusieurs Prouinces com= | prises entre les Confins de Moscouie et | les Limites de Transiluanie [Карта України, що містить кілька провінцій між кордонами Московії і Трансільванії] / Dressez par G.L.V. sieur de Beauplan | Ingénieur et Capitaine de l’Artillerie du |sérénissime Roy de Pologne. – A Rouen : Chez Jacques Cailloue, [1660]. Із книги: Description | d’Vkranie, qvi sont plvsievrs | Prouinces du Royaume de | Pologne. Contenvës depvis | les confins de la Moscouie, iusques |aux limites de la Transilvanie / par le Sieur de Beavplan. – A Rov̈en : Chez Iacqves Cailloüe, dans la Cour du Palais, M. DC. LX

Свідченням цього стала поява в тодішніх світових картографічних центрах Амстердамі, Парижі, Нюрнберзі, Аугсбурзі карт України та її окремих земель, які ґрунтувалися на працях Боплана.

 

 

Наприкінці XIX ст. процес формування модерної української нації спричинив появу етнічних карт українського народу, зокрема авторства М. Кимаковича та Г. Величка.

 

 

На початку XX ст. зацікавленість «українським питанням» у світовій геополітиці, а також етнічний принцип визначення кордонів майбутньої Української держави були посутніми для публікації серії карт України провідними європейськими картографічними видавництвами (Freytag & Berndt, Kummerly & Frey, Imprimerie Dufrénoy).

 

 

 

Напередодні та в часи Першої світової війни, особливо з початком Української революції, картографічні документи стали одним із ефективних засобів пропаганди Української держави у світовому комунікаційному просторі. Серед них варто відзначити картографічні праці видатного українського вченого-географа Степана Рудницького. Процес державотворення у період Української революції 1917-1921 рр. відображений у картографічних документах, на яких Україна постала в міжнародно визнаних державних кордонах.

 

 

 

Після поразки Української революції справу пропаганди Української державності ефективно виконували картографічні праці видатного українського вченого-географа Володимира Кубійовича.

Етнографічна карта України = Ethnographical map of Ukraine / В[олодимир] Кубійович, М[икола] Кулицький ; Encyklopedia of Ukraine "Molode Žyttja" publishing house. – Масштаб 1:5 000 000. – [Мюнхен ; Нью-Йорк] : Molode Žyttja, [1949].

Етнографічна карта України = Ethnographical map of Ukraine / В[олодимир] Кубійович, М[икола] Кулицький ; Encyklopedia of Ukraine “Molode Žyttja” publishing house. – Масштаб 1:5 000 000. – [Мюнхен ; Нью-Йорк] : Molode Žyttja, [1949].