100 років від дня народження Володимира Гаврилюка

 

 

13 серпня 2021 року минає 100 років від дня народження Володимира Гаврилюка (1921, Станіславів — 2017, Париж) — українського журналіста, редактора, дослідника української культури, бібліофіла. Публікаційну діяльність В. Гаврилюк розпочав під час гімназійних студій у Станіславові в періодичних виданнях. 1940 р. вступив на філологічний факультет Львівського університету. Під час окупації був призначений керівником відділу інформації та пропаганди ОУН Станіславівщини, працював з Ярославом Мельником. 1943 р. арештований гестапо.

 

З 1946 р. В. Гаврилюк в еміграції в Парижі. Вищу освіту здобував упродовж 1947—1951 рр. в Інституті політичних наук, Школі східних мов, студіював журналістику. На мирній конференції в Люксембурзькій палаті в Парижі був акредитований як кореспондент кількох українських газет, що виходили в Західній Німеччині та США. Як журналіст В. Гаврилюк був акредитований постійним кореспондентом при французькому міністерстві інформації, дописував до низки українських діаспорних газет про життя і діяльність українців у Франції, ознайомлював зарубіжного читача з тогочасною ситуацією та суспільно-політичним становищем в Україні.

В. Гаврилюк досліджував і пропагував історію та культуру українців, художню літературу, зокрема творчість Г. Сковороди, Т. Шевченка, писав про переслідування дисидентів, релігійне становище українців. Публікував дописи за тематикою власних досліджень щодо культурно-історичної спадщини українців. З дослідницькою метою провадив розшуки в архівних установах Франції, відкриваючи нові документи незнаних сторінок української минувшини.

Заслугою В. Гаврилюка є те, що він ознайомлював західний світ із духовною та культурною спадщиною України. Здійснив факсимільне видання Реймського Євангелія

Hawryluk Vladimir. Évangéliaire slave de Reims dit "Texte du Sacre" [Paris] : Éditions Beaurepaire, 2009. 44, [112] p.

 

Напередодні 300-річчя публікації «Конституції» Пилипа Орлика В. Гаврилюк опублікував у Парижі франкомовний нарис «Українська конституція 1710-го року»

Hawryluk Vladimir. Constitution ukrainienne, 1710 : Première constitution en Europe . [Paris] : Éditions Beaurepaire, 2009. - 191 p.

 

В опублікованому доробку В. Гаврилюка дослідження про франкомовну першу українську газету «Gazette de Leopol» (Львів, 1776 р.), з доповненнями репродукцій усіх збережених номерів річника

Hawryluk Vladimir. Gazette de Leopol, année 1776 : le premier journal en Ukraine . [Paris] : Éditions Beaurepaire, 2012. - 151, [264] p. : fac-sim.

 

Публікації поважних наукових праць В. Гаврилюка сприяло власне книжкове зібрання, яке наприкінці свого життєвого шляху власник висловив бажання передати до фондів ЛННБ України ім. В. Стефаника, в результаті чого бібліотека отримала близько дев’ятисот книжкових та добірку періодичних видань.

У книгозбірні наявні нечисленні примірники стародруків:

Тріодіон: Тріодь цвітна. Львів: друк. Ставропігійського Успенського братства 1747 р.

Патерик печерський. Київ: друк. Печерської лаври, 1777

Якуб Генріх Зернеке (1672-1741). Thornische Chronica ….[Берлін, 1727]. Автор книги - (нім. Jacob Heinrich Zernecke) – торуньський науковець, літописець, історик, бурмістр Торуня, який 1703 р. врятував з палаючої міської ратуші багато цінних документів. Книга містить 8 мідеритних таблиць, які ілюструють Хроніку міста Торуня.

Найдавнішим виданням колекції є примірник скороченої версії твору Йоганна Дамбакського De consolatione theologiae, надрукованої в Парижі у 1493 р. Примірник містить численні маргіналії латинською мовою XVI ст.

У колекції зберігаються дбайливо укомплектовані власником прижиттєві та перші видання української класичної літератури (зокрема рідкісне видання Б. І. Антонича Зелена Євангелія: Посмертне видання (Львів, 1938); примірники видань зарубіжної україніки, енциклопедичні, довідкові, факсимільні та ювілейні видання, що становлять значну наукову цінність.

Низка видань зберегла автографи знаних осіб (авторів видань, дарувальників), як, до прикладу, автограф Олеся Гончара на його творі та вітальна поштівка В. Гаврилюкові з нагоди Нового 1992 року

Бібліофільське зібрання В. Гаврилюка описане, відображене в електронному каталозі і доступне користувачам Бібліотеки.