Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника

Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів

 

Шановні колеги!

запрошуємо Вас до участі у роботі

ІХ Міжнародної наукової конференції

 

«Мистецька культура: історія, теорія, методологія»

(19 листопада 2021 р., м. Львів)

 

Робота конференції планується за такими тематичними напрямами:

  1. Декоративно-ужиткове мистецтво.
  2. Музичне мистецтво.
  3. Образотворче мистецтво.
  4. Театр, кіно і фотографія.
  5. Культурологія.
  6. Музейництво і колекціонерство.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, білоруська

Для участі у конференції просимо:

До 1 травня 2021 р. надіслати заявку (форма додається) під назвою: Прізвище доповідача_Заявка, на електронну адресу [email protected]

До 1 червня 2021 р. надіслати доповідь на електронну адресу [email protected]

Вимоги до оформлення доповіді:

  • Текст доповіді повинен бути набраний у редакторі Word із розширенням doc, обсяг – п’ять–сім сторінок (не нумерованих) формату А-4, кегль 14, вирівнювання за шириною сторінки, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см, поля 2 см.
  • Бібліографічні покликання оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання» і подаються у кінці тексту за алфавітом, а в тексті в квадратних дужках зазначається номер позиції і номер сторінки.
  • У назві файлу належить зазначити номер тематичного напряму роботи конференції (16) і прізвище доповідача. Тема листа до оргкомітету: Прізвище доповідача_Конференція. 

Доповіді планується видати до початку конференції.

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей. 

Участь у конференції безкоштовна. Витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), беруть на себе учасники конференції.

 Контактні особи:

+38 (067) 353 11 48 – Лариса Купчинська

+38 (067) 706 97 75 – Маркіян Нестайко

+38 (063) 455 15 14 – Ольга Осадця

  

Чекаємо на Вас! З повагою, Оргкомітет