Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника

 

Інформаційний лист

 

Шановні колеги,

запрошуємо Вас до участі у ІІ Міжнародній науковій конференції

 

«ВИДАВНИЧИЙ РУХ В Україні: СЕРЕДОВИЩА, АРТЕФАКТИ»

(Львів, 28–29 жовтня 2021 року)

 

 

Тематичні напрями:

  1. Видавничий рух в Україні як виразник суспільних ідей і процесів
  2. Світ мистецтва, театру й музики у видавничому втіленні
  3. Видавнича продукція музеїв, архівів, бібліотек як засіб збереження і популяризації історичної та культурної спадщини
  4. Видавничий рух і книжкова культура: територія взаємодії
  5. Особа видавця: просопографічний ракурс

 

Для участі в конференції просимо:

  1. До 15 квітня 2021 року заповнити реєстраційну форму учасника.
  2. До 1 червня 2021 року надіслати доповіді на електронну адресу оргкомітету vydrukh@gmail.com.

У назві файлу з текстом виступів належить зазначити номер тематичного напряму роботи конференції (від 1 до 5) і прізвище доповідача, зразок: 1_Левчук.doc. Тема листа до оргкомітету: Конференція_Прізвище доповідача.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, білоруська, чеська. 

Участь у конференції безкоштовна.

Проїзд, проживання, харчування — коштом учасників. 

У разі подовження термінів загальнодержавних заходів, спрямованих на запобігання поширенню вірусу COVID-19, конференція відбудеться у віддаленому режимі. Про онлайн-платформу проведення буде повідомлено додатково.

 

Загальні вимоги до оформлення тез доповідей:

Формат файлу: *.doc, *.docх*. Ілюстративний матеріал слід додатково подавати у форматах *.tif або *.jpg з роздільною здатністю не менше 300 dpi.

Обсяг: 36 сторінок (сторінки не нумерувати)

Параметри сторінки: формат А 4, орієнтація книжкова, береги: ліве — 3 см, праве — 1,5 см, верхнє і нижнє — по 2 см;

Шрифт: для основного тексту — гарнітура Times New Roman, кегль 14 пунктів. Назву доповіді складають напівжирним шрифтом, кеглем 14 пунктів; прізвища авторів — нежирним шрифтом,
кеглем 14 пунктів, місто — курсивом, 12 пунктів.

Вирівнювання: за шириною сторінки.

Абзацний відступ: 1,25 см.

Міжрядковий інтервал: 1,5.

Бібліографічні покликання: підрядкові, розміщені у нижній частині сторінки. Їх складають шрифтом 12 кеглю і нумерують посторінково. Бібліографічні описи належить оформити відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання».

Приклади

Книга

Ціборовська-Римарович І. О. Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів: історія та видавнича діяльність, 1758–1844. Київ, 2019. 652 с.

Вакарченко О. Г., Радченко А. І. Науково-видавнича діяльність Національної академії наук України, 2002–2011 рр. Київ, 2013. 142 с.

Стаття

Миколаєнко А. Українське видавництво «Смолоскип» в еміграції: еволюція від часопису до видавництва. Вісник Книжкової палати. 2019. № 5. С. 37–40.

Електронний ресурс  

Подоляка Н. Редакторська підготовка творів Бориса Грінченка харківським кооперативним видавництвом «Рух» // Український інформаційний простір2020. № 1. С. 197–206. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrinfsp_2020_1_16 (дата звернення: 12.02.2021)

Корбут А. Змагання велетнів: книговидання англійською // Читомо : портал про культуру читання і мистецтво книговидання.URL: https://export.chytomo.com/zmagannya-veletniv-knygovydannya-anglijskoyu/ (дата звернення: 14.02.2021)

Ілюстрації й таблиці
потрібно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, і вирівнювати по центру сторінки, без обтікання текстом та не виходячи за межі шпальти. Ілюстрації й таблиці повинні мати назву та номер (якщо їх дві і більше). У підписах шрифт понижують до 10 пунктів.

Оргкомітет залишає за собою право відбирати тексти відповідно до оголошеної тематики і за якісними критеріями

 

 З повагою Оргкомітет

 

Адреса оргкомітету:

Львівська
національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника

вул. В. Стефаника, 2

м. Львів, 79000

Контактні особи:

+38 (096) 743 0895 – Лариса Головата

+38 (097) 771 3327 – Надія Зубко

+38 (067) 981 8502 – Ірина Качур

+38 (097) 001 8964 – Валентина Мудроха

+38 (050) 586 0637; (093) 098 3024 – Володимир Пасічник