ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. СТЕФАНИКА

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД імені ОССОЛІНСЬКИХ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. ФРАНКА

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО імені  ШЕВЧЕНКА

 

Міжнародна  наукова конференція 

«Василь Стефаник в українському та світовому соціокультурному просторі»,

присвячена 150-річчю з дня народження письменника

(25-26 червня 2021 р., м. Львів)

 

Місце проведення: Львівська національна наукова бібліотека України

імені В. Стефаника, , вул. В. Стефаника,  2, м. Львів.

 

Основні тематичні напрями роботи конференції:

  1. Василь Стефаник – знакова постать епохи «зламу віків».
  2. Бібліотечна Стефаникіана.
  3. Переклади творів Василя Стефаника іншими мовами.
  4. Рецепція творчості Василя Стефаника у міжвоєнній українській та еміграційній книзі.
  5. Василь Стефаник в українській та європейській пресі.
  6. Мова творів Василя Стефаника.
  7. Архівна Стефаникіана.
  8. Василь Стефаник в мистецтві – образотворчому, театральному тощо.
  9. Вивчення творчості В. Стефаника у середній та вищій школі.

 

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Доповіді та повідомлення, а також заповнену анкету учасника конференції просимо надсилати до 20 квітня 2021  р.  за адресою:

E-mail:  [email protected]

Вимоги до оформлення доповідей: формат *dос, обсяг 5–7 сторінок, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля 2 см, покликання у тексті в квадратних дужках та позатекстовий список літератури в алфавітному порядку.

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику «Василь Стефаник в українському та світовому соціокультурному просторі» (Львів, 2021).

Статті публікуватимуться безкоштовно.

Контактні телефони: +38(067) 2628151 Зоряна Тарасівна Грень, вчений секретар