Дарунок краєзнавця Василя Лаби

Фонд Львівської національної наукової бібліотеки України ім.В.Стефаника  поповнено низкою ілюстрованих науково-популярних  краєзнавчих видань Василя Лаби, подарованих автором. Це, зокрема розвідки: «Хроніка життя Щирця у 1939-59 роках», «Історія села Володимирці», «Історія села П’ятничани від давніх часів до 1939 року», «Літопис парафії Смереків від давніх часів до 1939 року», монографічна праця «Історія села Лани», а також покажчик окремих видань В.Лаби  та краєзнавчих публікацій у періодичних виданнях за 1984-2019 роки «35 років на службі галичан» і ще 30-ть інших книг, які, фактично склали своєрідну серію.

Спонукою до продуктивної краєзнавчої праці, за словами автора, є його любов до ближнього, яка «наказує працювати, йти до людей і голосити правду про минуле», а за мотто, фактично могли б бути слова Михайла Грушевського про те, що «завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна – державою».

Дякуємо шановному Василеві Лабі за подаровані книги – його вагому націєтворчу працю, спрямовану на повернення історичної пам’яті нашому народу. Дай Боже!