Фонд ЛННБ України ім.В.Стефаника поповнився цінними та рідкісними виданнями

Згідно з наказом Міністерства культури України від 13.11.2017 № 1192 «Про передачу вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівних фондів або релігійним організаціям», Львівська митниця Державної фіскальної служби України передала у грудні 2019 року до Бібліотеки на постійне зберігання  такі два видання:

Большая Энциклопедия: Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания / под ред. С.Н.Южакова. – Т. 1-20. – С.-Петербург, 1901-1905;

Серк Л.А. Промышленная архитектура: Курс проектирования промышленных зданий. –Т. 1. –Москва; Ленинград, 1935.

Сумарно до Бібліотеки  передано 21 примірник книг. Зокрема, 20 томів видання «Большая Энциклопедия…»,- це скорочений російськомовний переклад п’ятого видання авторитетного німецького енциклопедичного словника Мейєра, статті якого в російському варіанті доповнені новими історичними матеріалами. Усі статті та замітки, на відміну від попередніх видань енциклопедій, супроводжуються бібліографією, а характерною рисою даного видання є відсутність підписів авторів під статтями та замітками. Редактором усіх томів був відомий соціолог Сергій Южаков, а 2–5 томи також упорядковував історик Павло Мілюков. Енциклопедія є єдиним багатотомним повним російським енциклопедичним виданням одного головного редактора . Упродовж 1908-1909 рр.  було видано два додаткових томи «Большой Энциклопедии…», де вміщено біографічні відомості про діячів революційного руху Росії та короткі дані про періодичні видання цих років. Авторами енциклопедичних статей були видатні діячі науки та культури Росії та України. Серед них – Максим Антонович, Борис Грінченко, Веніамін Кордт. З огляду на культуру книговидання ця енциклопедія є шедевром поліграфічного  виробництва, а з літературно-довідкової точки зору –  якісним джерелом знань свого часу.

Усі передані бібліотеці томи мають оригінальну напівшкіряну палітурку: на корінці з чорної шкіри збереглось золоте тиснення назви видання, заголовка та номера кожного тому. На примірниках енциклопедії не виявлено печаток книгозбірень, букіністичних крамниць, інших ознак приналежності до будь-яких зібрань; частково знищені палітурки свідчать про активне використання енциклопедії.

Окремі томи цього видання енциклопедії нерідко трапляються на антикварних ринках, однак, повні комплекти енциклопедії у добре збереженому стані є великою рідкістю і високо цінуються, передовсім завдяки багатій ілюстрованості.

Друге видання – це перший том підручника Л.Серка «Промышленная архитектура»,– він  зберіг записи невстановлених осіб (вірогідно – дарувальника та власника). Ґрунтовність даного видання засвідчує наявність у ньому численних креслень, рисунків, схем, а про читацький попит на таку літературу свідчить і певна зношеність книги.