Друга міжнародна науково-практична конференція „Збереження та захист творів мистецтва і документів на паперовій основі”

26–27 вересня у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника відбулася Друга міжнародна науково-практична конференція „Збереження та захист творів мистецтва і документів на паперовій основі”.
Зі вступним словом виступив проректор з наукової роботи Української академії друкарства професор В. Маїк. Він зазначив, що учасники конференції зможуть обмінятися досвідом та отримати нові знання в галузі реставрації та консервації пам’яток культури..
У роботі конференції взяли участь 49 фахівців з реставраційних закладів України, Білорусі, Казахстану та Молдови. Було виголошено 16 доповідей та продемонстровано фільм про усунення наслідків аварійних ситуацій у бібліотеках. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького С. Зінченко провела майстер-клас “База даних оцифрованих протирок відбитків тиснення на книжкових оправах XV–XVI ст. із німецьких бібліотек”.
Великий інтерес учасників конференції викликали доповіді М. Левицької (“Порятунок «Атлантичного кодекса» Леонардо да Вінчі: український слід”); Т. Митківської (“Мікологічна експертиза пам’яток на паперовій основі”); Д. Муратової (“Організація мікробіологічного контролю документів з фондів Національної бібліотеки Білорусі”); О. Андріанової (“Технологічне дослідження паперових основ графіки Сергія Шишка”) та Г. Тємнишева (“Практика становлення і розвитку сучасного інтролігаторського мистецтва”).
Активно обговорювали також доповіді О. Гальченко (“Переносні сумки-футляри середньовічних ефіопських кодексів: особливості конструкції”); О. Шпак (“Форзаци кириличних рукописних і друкованих книг XV–XVIІ ст. як джерело для дослідження народного деревориту (За матеріалами збірки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)”; Ю. Стемпіцької (“Декоративні елементи в оздобленні оправ рукописів та стародруків з фондів ЛННБ України ім. В. Стефаника”); Є. Рябчун-Кабарівської (“Дереворити “Свята Параскева П’ятниця”: іконографія, особливості реставраційного процесу”) та А. Садикходжаєвої (“Нові підходи до збереження рукописних, стародрукованих та рідкісних книг”).
Учасники конференції обговорили проблеми консервації та збереження писемних культурних пам’яток та творів мистецтва, ознайомили присутніх з новими засобами і матеріалами для їх збереження та захисту.