Виставка з нагоди 400-річчя Граматики Мелетія Смотрицького

У читальному залі відділу рідкісної книги експонується виставка з нагоди  400-річчя Граматики Мелетія Смотрицького.

Граматика старослов’янської мови Мелетія Смотрицького — «Грамматїки Славεнскиѧ правилноε Сvнтаґма» — один із найвидатніших творів давнього слов’янського мовознавства. Автор — досвідчений педагог, викладав церковнослов’янську мову в школах Вільна, Острога, Києва, був добре обізнаний із європейською граматичною наукою і з церковнослов’янськими текстами. Його Граматика стала основним підручником церковнослов’янської мови, тішилася популярністю і неодноразово перевидавався.

Зі значними переробками Граматика М. Смотрицького без зазначення імені й прізвища автора була надрукована в Москві 1648 р.

Найдосконаліше перевидання Граматики М. Смотрицького було здійснено у Москві 1721 р., воно користувалося великою популярністю, тривалий час було основним шкільним підручником .

Твір М. Смотрицького відіграв визначну роль і в історії культури південних слов’ян. 1755 р. в м. Римніку (Румунія) Карловацький митрополит П. Ненадович здійснив передрук  Граматики Смотрицького (з видання 1721 р.) під назвою «Грамматика въ пользу и употребленіе отроковъ Сербски желающихъ основательнаго наученія Славенскаго діалекта…».

Значний вплив М. Смотрицького відстежується і в роботі А. Мразовича «Руководство къ славεнстѣй грамматіцѣ»  (Будин, 1800), за взірцем якої В. Караджич уклав граматику сербської мови.

Граматика М.Смотрицького була знана в країнах Європи і поза ареалом функціонування церковнослов’янської мови у перекладах латинською, що свідчило про її загальноєвропейське визнання. Зокрема в Оксфорді 1696 року Генріх Лудольф опублікував короткий виклад  «Grammatica Russica» латинською мовою, опираючись на працю Мелетія Смотрицького.

Завдячуючи доробку М. Смотрицького, передовсім його Граматиці українська філологія стала помітною галуззю європейського мовознавства старожитньої епохи.

Смотрицкий Мелетий. Грамматїки Славεнскиѧ правилноε Сvнтаґма. – Ев’є, 1619

 

Смотрицький Мелетий, Грамматика славянская…Москва, 1648

Смотрицький Мелетий, Грамматика славянская… Москва, 1671

Ненадович Павл.  Грамматика въ ползу употребленія отроковъ сербски…-Римно, 1755

Мразович Авраам. Руководство къ славенстѣй грамматіцѣ…2-е изд. Будин град, 1800