Презентація книги Константина Чеховича «Християнський націоналізм»

На презентації книги Константина Чеховича «Християнський націоналізм», що відбулася 28 березня у Львівській національній науковій бібліотеці  України імені В. Стефаника, присутні ознайомилися із життям і творчістю талановитого українського вченого, розквіт діяльності якого припав на міжвоєнне двадцятиліття. Низка фото К. Чеховича та архівних документів унаочнили його основні життєві віхи.

У розмові було порушено важливі світоглядні питання, актуальні для сьогодення, зокрема принципів «християнського націоналізму» як ідеологічного підґрунтя та як націоцентричного підходу до аналізу історичних, мовних і літературних явищ.Особливу увагу було звернено на монографію про Олександра Потебню (Варшава, 1931), у якій К. Чехович представив його як українського вченого. Незважаючи на те, що О. Потебня писав російською мовою через репресивні акти царського уряду супроти українського слова — Валуєвський циркуляр і Емський указ — його висновки базувалися на ґрунтовному аналізі української мови та народно-поетичної творчості. Йшлося також про новизну К. Чеховича в підході до творчості Т. Шевченка й І. Франка, в аналізі мовних явищ — від підпису Анни Ярославни до критики теорії про спільну східнослов’янську прамову.

Презентували книгу, видану в авторській серії «Приватна колекція» літературної ангенції «Піраміда», автор серії Василь Ґабор (модератор), упорядники книги Олег Петрук та Мар’яна Комариця. В обговоренні взяли участь генеральний директор бібліотеки Василь Васильович Ферштей, заступник генерального директора з наукової роботи Лідія Віталіївна Сніцарчук, науковий співробітник Маргарита Кривенко та ін.