Виставка, присвячена 180-річчю з дня народження Павла Чубинського

Павло Чубинський – відомий вчений-етнограф, поет, активний діяч українського національного руху на Правобережній Україні. У студентські роки був учасником діяльності петербурзької української громади та брав активну .участь у редакційно-видавничому процесі журналу “Основа”, де познайомився з Т.Шевченком, М. Костомаровим, П. Кулішем, В. Білозерським, братами Михайлом, Василем, Іваном та Олександром Лазаревськими. Впродовж 1861–1862 років пише статті для «Основи», співпрацює з «Черниговским листком» та з «Киевскими губернскими ведомостями».

Павло Чубинський в юності захоплювався віршуванням. 1871 року в Києві вийшла друком збірка його віршів «Сопілка Павлуся», яка представлена на книжковій виставці. На книжковій виставці експонується низка видань, які висвітлюють багатогранну творчість українського вченого, письменника і громадського діяча Павла Платоновича Чубинського, зокрема: видання «Нитка життя : зі спадщини Павла Чубинського» (загальна редакція О. Скопненка ; Київ, 2016), наукова розвідка Н. Зелінської «”Я сіяв те, що Бог послав …”: сторінки публіцистичної, наукової та літературної творчості Павла Чубинського» (Львів, 2009), дослідження А. Зиля «Народознавець Павло Чубинський і його доба» (Київ, 2009), книга «Ангели на сходах неба : народні повір’я та забобони» (підготовка та упорядкування текстів О.Верес ; Київ, 1992) та ін.

Вперше текст вірша Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна» опубліковано у львівському журналі «Мета» (1863, № 4). Знаний композитор свого часу, отець Михайло (Вербицький), захоплений віршем Павла Чубинського написав музику до нього. Зацікавленість відвідувачів викличе  видання «Українська муза : поетична антологія : історична хрестоматія од початку до наших днів» (під редакцією О.Коваленко; Київ, 1908), яке містить першу публікацію пісні «Ще не вмерла Україна» на слова П.Чубинського.

Виставка експонуватиметься до 25 лютого 2019 р.