Виставка, присвячена 100-річчю з дня проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки

22 січня Україна святкує День Соборності – сто років тому, у 1919 році, було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки.

До цієї події у виставковій залі Бібліотеки розгорнуто книжково-документальну експозицію, на якій представлено наукові праці Інституту історії України НАН України, Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та провідних вчених-істориків. У дослідженнях висвітлено події, пов’язані з державотворчими процесами, які відбувалися в країні від часу її проголошення (13 листопада 1918 р.) до кінця існування (20 квітня 1923 р.). Це, зокрема, збірники наукових статей «Україна Соборна» (Київ, 2005, 2006), науковий збірник «Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 18: Західно-Українська Народна Республіка: до 90-річчя утворення» (Львів, 2009), до яких увійшли статті, присвячені історії українського національно-визвольного руху першої третини XX століття. Експонується монографія І. Гошуляка «Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки)» (Київ, 2009), на сторінках якої здійснено комплексне дослідження проблеми соборності українських земель.

Численними на виставці є видання присвячені історії та передумовам проголошення Західно-Української Народної Республіки. Це енциклопедичний збірник «Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Ілюстрована історія» (Львів; Івано-Франківськ, 2008), п’ятитомне видання «Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Документи і матеріали» (Івано-Франківськ, 2001-2005), книга М. Литвина та К. Науменко «Історія ЗУНР» (Львів, 1995), Лозинський М. «Галичина в рр. 1918-1920» (Нь Йорк, 1970) та ін.

До уваги відвідувачів експозиції видання, присвячені історії створення Української Галицької армії та легіону Українських січових стрільців, а саме: «Українська Галицька Армія: у 40-річчя її участи у визвольних змаганнях» (Віненпеґ, 1958), Шанковський Л. «Українська Галицька Армія: воєнно-історична студія» (Вінніпеґ, 1974), «Українська Галицька Армія: збірка спогадів» (Львів, 2002), Лазарович М.В «Леґіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба» (Тернопіль, 2005).

Експоновано також спогади та історичні розвідки видатних діячів Західно-Української Народної Республіки. Це, зокрема, спогади К. Левицького «Історія визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни 1914-1918 з ілюстраціями на підставі споминів і документів» (Львів, 1929), історична розвідка «Великий зрив: До історії української державності від березня до листопада 1918 р. на підставі споминів та документів» (Львів, 1931), спогади І. Мазепи –– керівника уряду  Української Народної Республіки періоду Директорії «Україна в огні й бурі революції 1917-1921» (Мюнхен, 1950), книга О. Кузьми — сотника Української Галицької армії, історика національно-визвольних змагань — «Листопадові дні 1918 р.» (Львів, 1931) та ін.

Один з розділів експозиції презентує видання про видатних діячів Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки: С. Петлюру, В. Винниченка, Л. Бачинського, Є. Коновальця, Д. Вітовського, Є. Петрушевича, К. Левицького, Л. Цегельського та ін.

Книжкову експозицію доповнюють архівні фотоматеріали.