Передплачені ресурси

 

ЛННБУ ім. В.Стефаника пропонує своїм читачам у локальній комп’ютерній мережі доступ до таких онлайнових повнотекстових та реферативних баз даних


Web of Science  — пропонує доступ до бібліографічних даних наукових статей з престижних періодичних видань, книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості цих матеріалів. Вона охоплює понад 57 млн. записів із 18 711 найбільш впливових журналів світу (в тому числі й тих, які знаходяться у відкритому доступі) та 150 000 матеріалів конференцій в галузі природничих, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва.

 http://webofscience.com/


Scopus — бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Є однією зі складових інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse. На січень 2017 р. містить понад 50 млн. реферативних записів.

 http://scopus.com/


Academic Search Complete (ASC) ― найбільша багатофункціональна база даних у світі, спеціально розроблена для наукових установ. Даний ресурс сьогодні становить тексти навчальних матеріалів з багатьох дисциплін і включає понад 8 500 повнотекстових періодичних видань включно з 7 300 рецензованими журналами. Окрім повнотекстових версій, подає анотований покажчик до більш ніж 12 500 журналів і у загальній кількості до значного числа публікацій, охоплюючи монографії, звіти, матеріали конференцій та ін. У цілому, це велика колекція критично важливої інформації з багатьох галузей наукової діяльності.

Містить PDF-файли за період з 1887 р. по сьогодні, для більшості з яких підтримується режим пошуку. Для більш ніж 1 400 журналів забезпечується пошук цитованих джерел.

search.ebscohost.com


Energy & Power Source ― база даних, що містить повну інформацію з більш як 1 000 публікацій, включаючи журнали, монографії, періодичні та галузеві видання, безпосередньо пов’язані з діяльністю енергетичної індустрії. Вміщує тисячі найважливіших галузевих та маркетингових звітів. Інформаційне наповнення також охоплює десятки тисяч додаткових технічних статей з результатами випробувань і кращими практичними прикладами, відібраними з безлічі галузевих і промислових видань. База розроблена для фахівців у галузі енергетики та науковців і сьогодні є найкращою збіркою інформації, пов’язаної з питаннями виробництва енергії та електричної потужності.

search.ebscohost.com


Institute of Physics Publishing ― електронна база даних видавництва IOP Publishing, що видає понад 60 журналів, які охоплюють широкий спектр галузей: прикладної фізики, астрономії та астрофізики, атомної, молекулярної та оптичної фізики, хімії, обчислювальних наук, конденсованих середовищ, освіти, техніки, навколишнього середовища, високих енергій та ядерної фізики, матеріалознавства, математики, вимірювання, медичних і біологічних наук, фізики плазми.

http://iopscience.iop.org/


Cambridge University Press ― електронний архів відомого британського Видавництва Кембриджського університету. Надає у користування більш як 200 найменувань електронних версій наукових журналів цього видавництва. База даних охоплює різні галузі знань. У вільному доступі ― зміст журналів, бібліографічні описи статей з рефератами. У передплаченому доступі система проводить пошук і видає бібліографічні результати за журнальними статями та книгами видавництва, проте доступ до повних текстів можливий виключно для журнальних публікацій.

http://www.cambridge.org/core

Список періодичних видань (включених у ліцензію доступу) https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals


Royal Society Publishing ― колекція періодичних рецензованих видань Лондонського королівського товариства. Зараз триває унікальний доступ до найповнішого вмісту бази (Proceedings A та  Proceedings B). Глибина доступу до повних текстів від 1665 р. і по сьогоднішній день.

http://royalsocietypublishing.org/search/


ScienceDirect − надає доступ до текстів наукових статей 3 500 журналів − це біля 12 млн. повнотекстових статей і 34 000 електронних книг, довідників, наукових збірників. ScienceDirect – одна з найбільших онлайн колекцій, опублікованих наукових досліджень. Наукова електронна бібліотека видавництва належить голландському видавництву Elsevier. На основі ScienceDirect у 2002 році було створено базу даних Scopus.

Статті згруповано за основними розділами: фізичні і технічні науки, природничі науки, медичні науки та соціальні і гуманітарні науки. Анотації більшості статей знаходяться у вільному доступі.