Місяць: Березень 2021

Книжкова виставка з нагоди відзначення Шевченківських днів

 

З нагоди відзначення Шевченківських днів у виставковій залі ЛННБ України імені В. Стефаника розгорнуто книжкову експозицію.

Окремий розділ експозиції присвячено прижиттєвим виданням творів Тараса Григоровича Шевченка. Окрасою фонду книгозбірні є раритетне перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка, яке вийшло друком 1840 року у Санкт-Петербурзі за сприяння письменника Євгена Гребінки.

До експозиції увійшли прижиттєві видання  митця —  поема «Гайдамаки»  (1841) , «Чигиринській кобзарь и Гайдамакы» (1841), поема «Тарасова нічъ»  (1860), «Букварь южнорусскій 1861 р.».

Окремо потрібно відзначити перше мініатюрне видання «Кобзаря», видруковане у Женеві 1878 року  (формат 55 х 85 см, тираж 1 000 примірників).

На особливу увагу заслуговує фототипічна копія першого видання «Кобзаря» (Санкт-Петербург, 1840) — «Кобзарь Т. Шевченка» (Львів, 1914) та низка творів письменника, виданих від кінця XIX ст. до наших днів, — «Кобзарь Тараса Шевченка» (Санкт-Петербург, 1867), «Поезії Тараса Григоровича Шевченка, заборонені в Росії» (Женева, 1890), «Наймичка: поема» (Львів, 1893), «Кобзар Тараса Шевченка: книжочка для дїтий» (Львів, 1905), «Твори Т. Шевченка: з малюнками: Т. 1: Кобзар» ([Санкт-Петербург], 1913) за редакцією В. Доманицького, «Повний збірник творів Т. Г. Шевченка: з портретом поета, його біографією, критичною статтею і 50 малюнками художника Б. Смирнова» за редакцією Д. Дорошенка (Катеринослав, 1914), «Кобзар» з ілюстраціями Софії Караффи-Корбут (Львів, 2011).

Зарубіжна шевченкіана репрезентована оригінальними творами Т. Г. Шевченка, виданими поза межами України українською та іншими мовами народів світу, а також виданнями, які розкривають творчий і життєвий шлях Великого Кобзаря, зокрема «Kobzarz Tarasa Szewczenki» (переклад В. Сирокомла; Вільно, 1863), «Najemnica» (переклад Л. Совінського; Львів, 1870), «Kobzar: izbrane pesmi Tarasa Ševčenka z zgodovinskim pregledom Ukrajine in pesnikovim življenjepisom» (переклад Жос. Абрама;  Любляна, 1907), «Кобзар: повне видання ілюстроване малюнками Тараса Шевченка» (Буенос-Айрес, 1950), «Перший «Кобзар» Тараса Шевченка 1840 р.» за редакцією К. Біди (Оттава, 1961) та ін.

Вагомою частиною експозиції є низка наукових розвідок шевченкознавців, зокрема літературо-, мово- та мистецтвознавчі дослідження О. Білецького, М. Євшана, В. Смілянської, Л. Тарнашинської та ін.

Зацікавлять відвідувачів виставки путівники по шевченківських місцях, зокрема науково-популярне картографічне видання «Шляхами Великого Кобзаря» (Київ, 2014).

Суттєво доповнюють тематичну експозицію документи з фонду ЛННБ України ім. В. Стефаника, присвячені візуалізації творчості Великого Кобзаря, зокрема «Шевченкіана» видатного українського художника Івана Марчука, у якій  відтворено образи таких відомих творів «Кобзаря», як «Сон», «Катерина», «Марія», «Гайдамаки» та ін.

Запрошуємо ознайомитися з експозицією виставки, яка діятиме до 16 квітня 2021 року.

 

Опубліковано root в Книжкові виставки

Міжнародна наукова конференція, присвячена 150-річчю з дня народження Василя Стефаника (25-26 червня 2021 р.)

Шановні колеги,

запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науковій конференції «Василь Стефаник в українському та світовому соціокультурному просторі», яка відбудеться 25-26 червня 2021 р.

 

 

Інформаційний лист

 

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. СТЕФАНИКА

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД імені ОССОЛІНСЬКИХ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. ФРАНКА

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО імені  ШЕВЧЕНКА

 

Міжнародна  наукова конференція 

«Василь Стефаник в українському та світовому соціокультурному просторі»,

присвячена 150-річчю з дня народження письменника

(25-26 червня 2021 р., м. Львів)

 

Місце проведення: Львівська національна наукова бібліотека України

імені В. Стефаника, , вул. В. Стефаника,  2, м. Львів.

 

Основні тематичні напрями роботи конференції:

 1. Василь Стефаник – знакова постать епохи «зламу віків».
 2. Бібліотечна Стефаникіана.
 3. Переклади творів Василя Стефаника іншими мовами.
 4. Рецепція творчості Василя Стефаника у міжвоєнній українській та еміграційній книзі.
 5. Василь Стефаник в українській та європейській пресі.
 6. Мова творів Василя Стефаника.
 7. Архівна Стефаникіана.
 8. Василь Стефаник в мистецтві – образотворчому, театральному тощо.
 9. Вивчення творчості В. Стефаника у середній та вищій школі.

 

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Доповіді та повідомлення, а також заповнену анкету учасника конференції просимо надсилати до 20 квітня 2021  р.  за адресою:

E-mail:  150stefanyk_conference@ukr.net

Вимоги до оформлення доповідей: формат *dос, обсяг 5–7 сторінок, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля 2 см, покликання у тексті в квадратних дужках та позатекстовий список літератури в алфавітному порядку.

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику «Василь Стефаник в українському та світовому соціокультурному просторі» (Львів, 2021).

Статті публікуватимуться безкоштовно.

Контактні телефони: +38(067) 2628151 Зоряна Тарасівна Грень, вчений секретар

Опубліковано root в Без рубрики
ІХ Міжнародна наукова конференція «Мистецька культура: історія, теорія, методологія» (19 листопада 2021 р., м. Львів)

ІХ Міжнародна наукова конференція «Мистецька культура: історія, теорія, методологія» (19 листопада 2021 р., м. Львів)

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у роботі ІХ Міжнародної наукової конференції «Мистецька культура: історія, теорія, методологія» (19 листопада 2021 р., м. Львів)

 

 

 Інфомаційний лист

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника

Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів

 

Шановні колеги!

запрошуємо Вас до участі у роботі

ІХ Міжнародної наукової конференції

 

«Мистецька культура: історія, теорія, методологія»

(19 листопада 2021 р., м. Львів)

 

Робота конференції планується за такими тематичними напрямами:

 1. Декоративно-ужиткове мистецтво.
 2. Музичне мистецтво.
 3. Образотворче мистецтво.
 4. Театр, кіно і фотографія.
 5. Культурологія.
 6. Музейництво і колекціонерство.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, білоруська

Для участі у конференції просимо:

До 1 травня 2021 р. надіслати заявку (форма додається) під назвою: Прізвище доповідача_Заявка, на електронну адресу rilarlviv@gmail.com

До 1 червня 2021 р. надіслати доповідь на електронну адресу rilarlviv@gmail.com

Вимоги до оформлення доповіді:

 • Текст доповіді повинен бути набраний у редакторі Word із розширенням doc, обсяг – п’ять–сім сторінок (не нумерованих) формату А-4, кегль 14, вирівнювання за шириною сторінки, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см, поля 2 см.
 • Бібліографічні покликання оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання» і подаються у кінці тексту за алфавітом, а в тексті в квадратних дужках зазначається номер позиції і номер сторінки.
 • У назві файлу належить зазначити номер тематичного напряму роботи конференції (16) і прізвище доповідача. Тема листа до оргкомітету: Прізвище доповідача_Конференція. 

Доповіді планується видати до початку конференції.

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей. 

Участь у конференції безкоштовна. Витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), беруть на себе учасники конференції.

 Контактні особи:

+38 (067) 353 11 48 – Лариса Купчинська

+38 (067) 706 97 75 – Маркіян Нестайко

+38 (063) 455 15 14 – Ольга Осадця

  

Чекаємо на Вас! З повагою, Оргкомітет

Опубліковано root в Без рубрики