English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-1

Козак Сергій, канд. філол. наук, головний філолог, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України.

Мова статті — українська.

Часопис «Українські вісті» як джерело до вивчення особливостей функціонування журналу «Нові дні» (Канада, 1950—1997)

Анотація:

Досліджено історію створення та особливості функціонування журналу «Нові дні» (1950—1997) крізь призму публікацій у часописі «Українські вісті» (Німеччина, 1945 — США, 2000). Під час виконання цього завдання вивчено значний масив публікацій, здобуто цінний фактаж про історію створення журналу, діяльність Видавничої спілки та окремих осіб, які опікувалися його випуском, установлено імена головних редакторів часопису, розкрито ті зміни, які відбулися в редакції після смерті засновника видання Петра Волиняка, а також найважливіші фактори життєдіяльності часопису в умовах еміграційної дійсності.

Ключові слова: часопис, «Українські вісті», «Нові дні», Канада, редакція, Видавнича спілка, стаття, еміграція.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Багряний І. Листування / упоряд. Олексій Коновал. Київ: Смолоскип, 2002. Т. 1. С. 196—239.
2. Бендер В. …Два кольори… (Подорожні нариси, враження, рефлексії) // Українські вісті. 1971. Ч. 30. С. 7.
3. Боднарчук І. Вияснення // Українські вісті. 1957. Ч. 68. С. 4.
4. Велика і тяжка наша втрата // Українські вісті. 1970. Ч. 3/4. С. 2.
5. Воскобійник М. 25-ліття «Нових днів» — перемога ділових оптимістів-реалістів // Українські вісті. 1975. Ч. 15. С. 4; Ч. 16. С. 4.
6. Качуровський І. Про книжку Петра Волиняка «Поговоримо відверто» // Українські вісті. 1977. Ч. 23/24. С. 5.
7. Козак С. «Нові дні» на берегах Онтаріо: бібліографічний покажчик змісту журналу «Нові дні» (1950—1997. Канада). Київ: Літературна Україна, 2015. 587 с.
8. Коновал О. «Нові дні» та Мар’ян Дальний // Українські вісті. 1998. Ч. 29. С. 3.
9. [Коновал О.]. Редактор «Нових днів» відвідає Чікаго // Українські вісті. 1971. Ч. 43. С. 1. Підп.: ОКО.
10. Ліщина Л. Яким я знав Петра Волиняка // Українські вісті.1970. Ч. 8. С. 4.
11. Мовчан Ю. Петро Волиняк не живе… // Українські вісті. 1970. Ч. 1/2. С. 2.
12. На порозі другого року // Нові дні. 1951. Ч. 12 (січ.). С. 2 обкл.
13. Слабошпицький М. А тепер — «Нові дні» з Торонто // Козак С. Раритети української діаспори. Київ: Ярославів Вал, 2016. Т 3. С. 4—5.
14. Слово до читачів // Нові дні. 1950. Ч. 1 (лют.). С. 2 обкл.
15. Яблонський М. «Нові Дні» і преса української діаспори (на матеріалі аналітичних публікацій Петра Волиняка початку 1960-х рр.) // Наукові записки Інституту журналістики. Київ, 2017. Т. 1(66). С. 58—65.