Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2019-9(27)-2

Кулеша Надія, канд. філол. наук, старший науковий співробітник, завідувач наукового відділу національної бібліографії укра їнської преси Науково-дослідного інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

«УКРАЇНСЬКИЙ ПРАПОР» (1923—1932 рр.): БЕРЛІНСЬКИЙ ПЕРІОД ЧАСОПИСУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНСЬКОЇ  НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ

Анотація:

Розглянуто умови функціонування часопису «Український Прапор» у його берлінський період, висвітлено основні напрямні редакційної політики, охарактеризовано специфіку його змістового наповнення, проаналізовано публіцистичні матеріали провідних авторів часопису.

Ключові слова:

часопис, еміграція, Східна Галичина, радянська Україна, радянофільство, українська державність, українізація.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Витвицький М. С. Українці в Німеччині (Вражіння з подорожі по Німеччині) // Новий Час. 1930. Ч. 79—83.
 2. Вячеслав Липинський. Архів / ред. Іван Лисяк-Рудницький. Філядельфія, Пенсильванія, 1976. Т. 7: Листи Осипа Назарука до Вячеслава Липинського. 532 с.
 3. Кедрин І. У межах зацікавлення. Ню-Йорк; Париж; Сидней; Торонто. 1986. 527 c.
 4. Книш З. Власним руслом: Українська Військова Організація від осени 1922 до літа 1924 року. Торонто: Срібна сурма, 1966. 184 с.
 5. Книш З. На повні вітрила! (Українська Військова Організація в 1924—1926 роках). Торонто: Срібна сурма, 1970. 424 с.
 6. Кулеша Н. Українська преса у Німеччині 1919—1945 рр.: формування та функціонування: монографія. Львів, 2009. 344 с.
 7. Кулеша Н. «Український Прапор» (1919—1923 рр.): віденський період часопису ЗУНР // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2014. Вип. 4(22). С. 91—108.
 8. Лозинський М. Моє співробітництво з Презідентом Петрушевичом. Львів, 1925. 44 с.
 9. Павлишин О. Євген Петрушевич (1863—1940): ілюстр. біогр. нарис. Львів: Манускрипт, 2013. 400 с., іл.
 10. Писання А. Жука // Молода Нація. 2002. Ч. 3(24). С. 270—274.
 11. Центральний державний історичний архів, м. Львів. Ф. 359. Оп. 1. Спр. 301. Арк. 1—8.