Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2019-9(27)-10

Кобрин Наталія, канд. іст. наук, викладач Львівської середньої спеціалізованої музичної школи ім. С. Крушельницької

Мова статті — українська.

Діяльність співацького товариства «Лютня» за матеріалами газети «Діло» у 80-х роках ХІХ ст.

Анотація:

Досліджено українські сторінки концертування хорового товариства «Лютня» у 80-х рр. ХІХ ст. за публікаціями газети «Діло», яка традиційно висвітлювала всі репрезентативні у національному аспекті мистецькі події. Уточнено перелік концертів під егідою українських товариств чи з частково українською програмою; проаналізовано особливості співпраці «Лютні» та її диригента С. Цетвінського з українською громадою Львова; визначено репертуар товариства в частині творів українських композиторів.

Ключові слова:

українське концертне життя, хорове товариство «Лютня», українська музична критика, газета «Діло», Львів.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

  1. Аркуша О. Г., Кондратюк К. К., Мудрий М. М., Сухий О. М. Час народів. Історія України ХІХ століття. Львів, 2016. 408 с.
  2. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII — початок ХХ ст.). Львів: Світ, 1996. 448 с.
  3. Кияновська Л. Галицька музична культура ХІХ—ХХ століття: навч. посіб. Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. 424 с.
  4. Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до Музичної Академії у Львові: у 2 т. Львів: Сполом, 2003. Т. 1. 288 с.
  5. Мазепа Т. Л. Галицьке Музичне Товариство у культурно-мистецькому процесі XIХ — початку ХХ століття: дис. доктора мистецтвознавства. Київ, 2018. 568 с. URL: https://nakkkim.edu.ua/science/materialidisertatsij.
  6. Czerepanyn M. Polski chór «Lutnia» we Lwowie. // Lwów: miasto, społeczeń stwo, kultura. Prace Monograficzne nr 240. Kraków:Wydawnictwo Naukowe WSP, 1998. T. 2. S. 425—433.
  7. Łapicki E. Sprawozdanie Towarzystwa «Lwowski chor męski» za drugi rok istnienia t.ej. Od 12 List. 1881 do kończ Paźd. 1882 r. Lwów, 1882. 26 s.
  8. Scematyzm Królewstwa Calicyi i Lodomeryi z Wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1884. Lwów, 1884. 867 s. URL: http://www.mtg-malopolska. org.pl/bibliotekacyfrowa.html.
  9. Scematyzm Królewstwa Calicyi i Lodomeryi z Wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1890. Lwów, 1890. 983 s. URL: http://www.mtgmalopolska. org.pl/bibliotekacyfrowa.html.
  10. Zbierzchowski W., prof. Sprawosdanie Lwowskiego Towararzystwa spiewackiego «Lutnia» za trzeci rok istnienia t.j. od 15 List. 1882 do 15 List. 1883. Lwów, 1883. 16 s.