Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2020-12(28)-6

Іван Матковський, науковий співробітник, Постуляційний Центр Монастирів Студійського Уставу УГКЦ

Мова статті — українська

До питання стосунків братів Шептицьких і євреїв

Анотація:

Історія стосунків родини Шептицьких і єврейського народу сягає тих давніх часів, коли представники роду Шептицьких займали високі та почесні світські та церковні посади, а євреї чи то на запрошення короля Данила Галицького, чи то короля Казимира Великого починали будувати у Галичині свій світ. Через все життя братів Шептицьких — Митрополита Андрея та бл. свщмч. Климентія — біжить нитка співпраці з євреями. На основі архівних матеріалів зроблено спробу реконструювати основні моменти цих стосунків та продемонструвати, що
порятунок братами Шептицькими євреїв у часи Голокосту — не випадковість або цинічний розрахунок, а закономірність, джерелом якої була добросусідська та християнська традиція, якій вірні були Шептицькі.

Ключові слова: Митрополит Андрей, бл. свщмч. Климентій Шептицький, євреї, Голокост, Галичина, Праведник народів світу.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Киевская мысль. 1913. 23 окт. (№ 292). 16 с.
 2. Левін К. Мандрівка крізь ілюзії. Львів: Свічадо, 2007. 478 с.
 3. Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали, 1899–1944. Т. І. Пастирські послання, 1899-1914 / упоряд.: О. Гайова, Р. Тереховський. Львів: Артос, 2007. L + 1014 с.
 4. Паньківський К. Роки німецької окупації. Нью-Йорк; Торонто: Ключі, 1965. 124 с.
 5. Публікуємо за посиланням на видання «Патріярхат». URL: http://www. patriyarkhat.org.ua/statti-zhurnalu/lyst-mytropolyta-lvivskoho-andreyasheptytskohodo-papy-piya-hii/ Переклад із польської мови (польською з французької переклали Ян Казимир Шептицький та Анна Шептицька). Опубл. також у: Znak. 1988. N 400. S. 64-68.
 6. Химка І.-П. Митрополит Андрей Шептицький і Голокост / пер. з англ.: А. Ящук, Ю. Кисла за публ.: «Metropolitan Andrey Sheptytsky and the Holocaust». Polin 26 (2013). S. 337-359. URL: http://historians.in.ua/index.php/en/zabuti-zertvy-viyny/973-ivan-pavlo-khymka-mytropolytandreisheptytskyi-i-holokost (дата звернення: 12.02.2018)
 7. ЦДІА України у Львові. Ф. 201. Оп. 1. Спр. 90. Арк. 25-26, рук., фр.
 8. ЦДІА України у Львові. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 113. Арк. 44-46; Спр. 145.Арк. 130.
 9. ЦДІА України у Львові. Ф. 408. Оп. 1. Спр. 555. Арк. 3, а також був опублікований у: Митрополит Андрей Шептицький. Життя і діяльність. Документи і матеріали 1899-1944, Т. ІІ: Церква і суспільне питання, кн. 2: Листування / упор. А. Кравчук. Львів: Місіонер, 1999. C. 571-1096 с.
 10. Щоденник Львівського гетто. Спогади рабина Давида Кахане / упоряд. Ж. Ковба. Вид. 2-ге. Київ: Дух і літера, 2009. 276 с.
 11. Generał Szeptycki w obronie Żydów // Chwila. 1919. 11 lip. (N 177). 6 s.
 12. Gmina żydowska w hołdzie Metropolicie Szeptyckiemu // Chwila. 1935. 31 lip. (N 5876). 12 s.
 13. Krumholz L. Kwestia żydowska w świetle politycznej opinii ukraińskiej. Wywiady «N. Dziennika» z przywódcami ukraińskich ugrupowań politycznych // Nowy Dziennik. 1934. 16 lip. (N 195). 16 s.
 14. Lewin K. Przeżyłem. Saga Świętego Jura spisana w roku 1946 przez syna rabina Lwowa, Zeszyty Literackie. Warszawa, 2006. 188 s.
 15. Ludność żydowska Lidy do gen. Szeptyckiego // Chwila. 1919. 12 list. (N 198). 6 s.
 16. Rabini m. Lwowa u Metropolity Szeptyckiego // Chwila. 1936. 22 stycz. (N 429). 8 s.
 17. Obywatele Państwa Polskiego! // Chwila. 1939. 4 wrześ. (N 7345). 8 s.
 18. Sprawozdania szkolne gimnazjum nowodworskiego św. Anny w Krakowie za rok szkolny 1883. 64 s. Щорічник доступний на електронних ресурсах Жешувської цифрової бібліотеки за посиланням: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication?id=428.
 19. Sztankowa Tetjana M. Dokumenty archiwum historycznego we Lwowie odnoszące się do kontaktów metropolity Szeptyckiego z Żydami // Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i Materiały, red. Andrzej A. Zięba. Kraków, 1994. S. 229-235.