ПЕРЕЛІК ВИДАНЬ
ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА
ДЛЯ ПРИДБАННЯ*

зображення назва ціна (грн)
  Бачинський М. “Сіріють у сумерках півночі шатра … ” : (до сильвети Леоніда Бачинського 1896–1989) : [спогади] / Михайло Бачинський ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника; відп. ред. М. М. Романюк ; заг. ред. тексту М. Пономаренко. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2009. — 268 с. : іл., фотогр. 49.20
  Бачинський М. За межею болю : тернистий шлях Наталі Бачинської (1925–2008) : [спогади] / Михайло Бачинський ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника; відп. ред. М.М. Романюк ; заг. ред. тексту М. Пономаренко. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2011. — 242 с. : іл. 84.00
  Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939) напрями діяльності та постаті : зб. наук. праць / упорядкув. і заг. ред. текстів Л. І. Ільницької ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2010. — 498 с. 91.20
  Бібліотеки на західноукраїнських землях XVIII–XX ст. : доповіді та повідомлення другої наукової конференції, Львів, 29–30 жовтня 2004 р. / упоряд. : М. Р. Кульчицький, Н. Е. Кунанець ; наук. ред. С. А. Арсірій ; НАН України, Львів. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. — Львів, 2006. — 203 с. 10.80
  Буття в мистецтві : збірник наукових праць і матеріалів на пошану Степана Костюка з нагоди 80-річчя / наук. ред. і упоряд. Л. Купчинська ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2007. — 549 c. : іл. 163.20
  Дарія Віконська (1893–1945 pp.) : біобібліографічний покажчик / укл., авт. передм. та прим. Василь Ґабор ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. — Львів, 2007. — 164 с. 12.00
  Газети у фондах наукових бібліотек м. Львова (1990–2000 рр.) / уклад. Ю. О. Романишин (кер. проекту) та ін. ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2004. — 191 с. 4.80
  Галушко М. Українські часописи Тернополя і Тернопільщини: історико-бібліографічне дослідження / Марія Галушко; відп. ред. Л. В. Сніцарчук; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. — Львів, 2008. — 352 с.: іл. — (Серія: Періодичні видання міст України ) 37.20
  Головата Л. Товариство “Просвіта” у Львові 1868-1939 : покажчик видань / уклад. : Лариса Головата, Люба Сущ, Ольга Бербека ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення “Наукова бібліографія і книгознавство”. — 2-е вид., випр. і допов. — Львів, 2008. — 520 с. : іл. 180.00
  Микола Голубець (1891–1942) : бiблiографiчний покажчик / уклад. : Степан Костюк, Тарас Стефанишин ; передм. Т. Стефанишин ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львiв, 2005. — 150 с. : іл. 21.60
  Михайло Андрійович Голубець : біобібліографічний покажчик. Література за 2000–2010 рр. / уклад. : Н. І. Кошик, Н. П. Прокопенко ; авт. передм. : М. П. Козловський та ін. ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника, Ін-т екології Карпат. — Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. — 94 c. : портр. 10.80
  Володимир Гошовський (1922-1996) : біобібліографічний покажчик / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника ; уклад. та авт. перед. В. Пасічник. — Львів, 2007. — 115 с. : іл. 8.40
  Гошовський В. Українські пісні Закарпаття / Володимир Гошовський ; пер. з рос. Р. Мисько-Пасічник, В. Пасічник ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2003. — 446 с. : ноти. 24.00
  Ґабор В. Іван Колос — поет Карпатської України : нарис життя і творчості. Бібліографія. Публікації / Василь Ґабор ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. — Львів, 2010. — 208 c. 12.00
  Ярослав Дашкевич : бібібліографічний покажчик / уклад. М. Кривенко ; авт. вступ. ст. А. Содомора ; наук. ред. Л. Ільницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006. — 263 с. : іл. 30.00
  Дзендзелюк Л. С. Підготовка пам’яток писемності та друку до реставрації : матеріали, лабораторні дослідження / Л. С. Дзендзелюк, Л. М. Льода; відп. ред. Л. В. Сніцарчук; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2012. — 134 с. 34.80
  Олександр Дзьобан : бібліографічний покажчик / упоряд. і передм. М. М. Трегуб ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділ рукописів. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006. — 140 c. : іл. 6.00
  Дубова Т. Галичина і галичани на сторінках журналу “Кіевская старина” (1882-1906) : історико-бібліографічне дослідження / Тетяна Дубова ; [відп. ред. Л.В. Сніцарчук] ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. – Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2012. — 272,[1] 81.60
  Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2003. — Вип 11. — 428 с. 33.60
Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2004. — Вип 12. — 510 с. 36.00
Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2005. — Вип. 13. — 526 с. 43.20
Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006. — Вип. 14. — 537 с. 31.20
Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. ; уклад. імен. покажч. : М. О. Пономаренко, Л. О. Ільницька — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2007. — Вип. 15. — 536 с. 51.60
Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. ; уклад. імен. покажч. : М. О. Пономаренко, Л. О. Ільницька. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2008. — Вип. 1 (16). — 686 с. 118.60
Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2009. — Вип. 1 (17). — 672 с. 115.20
Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2010. — Вип. 2 (18). — 694 с. 115.20
Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2011. — Вип. 3 (19). — 626 с. 159.60
Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2012. — Вип. 4 (20). — 628 с. 256.80
  Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2013. — Вип. 5 (21). — 632 с. 124.80
Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, ЛЛНБ України ім. В. Стефаника ; редкол.: М. М. Романюк (голов. ред.) та ін. — Львів, 2016. — Вип. 8 (24). — 420 с. 136.70
  Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2003. — Вип. 11. — 888 с. 57.60
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2004. — Вип. 12. — 512 с. 44.40
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2005. — Вип. 13. — 636 с. 50.40
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики” ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2006. — Вип. 14. — 556 с. 39.60
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики” ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2007. — Вип. 15. — 472 с. 56.40
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики” ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2008. — Вип. 1 (16). — 520 с. 97.20
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики” ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2009. — Вип. 1 (17). — 640 с. 110.40
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2010. — Вип. 2 (18). — 600 с. 106.80
Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2011. — Вип. 1 (19). — 500 с. 128.40
Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2012. — Вип. 2 (20). — 456 с. 60.00
Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2013. — Вип. 3 (21). — 616 с. 116.00
  Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2014. — Вип. 4 (22). — 608 с. 169.00
  Луїза Ільницька : біобібліографічний покажчик / уклад. Н. І. Кошик, Л. Я. Кужель ; відп. ред. М. М. Романюк ; вступ. стаття М. А. Вальо ; автобіогр. нарис Л. І. Ільницької ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2009. — 111 с. : іл. 14.40
  Ільницька Л. “Русалка Дністровая” (1837) у бібліотеках і музеях світу : історико-книгознавче дослідження / Луїза Ільницька ; наук. консульт. Я. Д. Ісаєвич ; відп. ред. Л. В. Головата; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ України ім. В. Стефаника, 2007. — 248 с. : 32 с. іл. — Тит. арк. парал. : укр., англ. 28.80
  Картографічна україніка (1945–2000) у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України : каталог / уклад. Т. М. Огородник, Н. В. Падюка ; наук. ред. І. І. Ровенчак ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2006. — 344 с. 28.80
  Володимир Качкан : біобібліографічний покажчик / уклад. і авт. передм. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики. — Львів, 2005. — 204 с. : іл. 9.60
  Володимир Качкан — письменник, вчений, педагог, громадсько-культурний діяч : біобібліографічний покажчик / укл. і авт. передм. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. — Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. — 312 с. : фотоіл. 72.00
  Кириличні рукописні книги у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України : каталог. Т. XI–XVI ст. / уклад. : М. М. Кольбух (голов. ред.) та ін. ; передм. М. М. Кольбух ; уклад. наук.-довідк. апарату : М. М. Кольбух, Я. П. Сеник ; відп. ред. Л. В. Головата ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. — Львів : Оріяна-Нова, 2007. — 522 с. : іл. 145.20
  Ковпак В. Українська спортивна періодика Галичини 20–30-х рр. ХХ ст. : монографія / Вадим Ковпак ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. — Львів : 2008. — 236 с. : іл. 63.60
  Кострова М. В. Наталія Дорошенко (1888–1974) — бібліотекар, письменник, педагог : біобібліографічний нарис / М. В. Кострова, О. В. Харгелія ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2012. — 196 : портр., іл. 49.20
  Кривенко М. Історичні колекції Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : з досвіду вивчення та наукової реконструкції / Маргарита Кривенко, Галина Сварник ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника, Науково-дослідний відділ історичних колекцій. – Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2014. – 111 с. : іл., факс. 34.00
  Лариса Крушельницька : біобібліографічний покажчик / уклад. Софія Когут ; передм. М.А. Вальо ; відп. ред. М.М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів, 2008. — 170 с. 14.40
  Крушельницька Л. Епістолярна спадщина Ярослава Пастернака / Лариса Крушельницька ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника.— Львів, 2013. — Зош. 1. — 308 : фотогр., портр., факс., іл. — (Епістолярій). 28.00
  Крушельницька Л. Культура Ноа на землях України / Лариса Крушельницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006. — 176 с. : іл. 22.80
  Кулеша Н. Українська преса у Німеччині 1919-1945 рр. : формування та функціонування : монографія / Надія Кулеша ; наук. ред. М. М. Романюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. — Львів, 2009. — 344 с. : іл. — (Серія : Українська періодика за кордоном). 67.20
  Кульчицька Т. Мирон Кордуба (1876-1947) : історико-біобібліографічне дослідження / Тетяна Кульчицька ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. – Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2012. – 236, [5] c., [1] арк. портр. , фотоіл. 82.00
  Купчинська Л. Українські меценати Іванна і Мар’ян Коці : подарована колекція творів мистецтва XVIII–XX століть : каталог / Лариса Купчинська ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка імені В. Cтефаника, Відділення “Палац мистецтв імені Тетяни та Омеляна Антоновичів”. — Львів, 2011. — 316 с. : іл. 360.00
  Олег Купчинський : бібліографічний покажчик / уклад. М. М. Трегуб ; передм. М. А. Вальо ; бібліогр. ред. Н. І. Кошик ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2006. — 232 с. : іл. 21.60
  Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944 рр.) : історико-бібліографічне дослідження : у 2 т. / Костянтин Курилишин ; наук. ред.-консульт. М. М. Романюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділ україніки, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. — Львів, 2007. — Т. 1: А–М. — 640 с. 128.40
  Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944 рр.) : історико-бібліографічне дослідження : у 2 т. / Костянтин Курилишин ; наук. ред.-консульт. М. М. Романюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділ україніки, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. — Львів, 2007. — Т. 2: Н–Я. — 592 с. 120.00
  Кусий Л. Історія відділу спецфондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР : документальний нарис / Леся Кусий ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук ; НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника –– Львів, 2015. –– 200 с. 109.00
  Листи Ганни Берло до Олександра та Богдана Барвінських / упоряд. О. Дзьобан ; відп. ред. М. Дядюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка імені В. Стефаника. — Львів, 2011. — 180 с. : іл. — (Епістолярій). 20.40
  Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульського : (1901-1933) / упоряд. Роман Дзюбан ; наук. ред. Г. Сварник ; відп. ред. серії Л. Головата; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Центральний держ. іст. архів України, м. Львів. — Львів, 2004. — 153 с. : іл. — ( Епістолярій). 15.60
  Листи Вячеслава Липинського до Осипа Назарука (1921–1930) / упоряд. Мирослава Дядюк ; наук. ред. Я. Федорук ; відп. ред. серії Л. Головата; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2004. — 156 с. : іл. — ( Епістолярій). 21.60
  Літературно-мистецький журнал “Ми” (1933–1939) : систематичний покажчик змісту / уклад. Оксана Рудюк ; передм. Д. Я. Ільницького; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2011. — 156 с. : іл. 20.40
  Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника : покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність (2006–2009) / уклад. : Л. О. Ільницька та ін. ; авт. вступ. ст. М. М. Романюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2010. — 278 с. 62.40
  Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України : покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність (2001–2005) / уклад. В. М. Мартинович ; авт. вступ. ст. М. М. Романюк ; відп. ред. С. А. Арсірій ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2007. — 300 с. 42.00
  Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України : покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність (1981–2000 рр.) / уклад. Л. П. Квятковська, В. М. Мартинович ; авт. вступ. ст. М. М. Романюк ; відп. ред. С. А. Арсірій ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2004. — 324 с. 27.60
  Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника : переміщення і втрати фондів : збірник документів і матеріалів / упоряд. Г. Сварник (керівник) … та ін. ; наук. ред. Я. Дашкевич, М. Романюк, Г. Сварник ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника, Науково-дослідний відділ історичних колекцій. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2010. — Т. 1: 1939–1945. — 620 с. — (Джерелознавча серія). 158.40
  Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника : історія і сучасність : доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції, Львів, 28–30 жовтня 2010 р. / відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2010. — 624 c. 201.60
  Матеріали до біографічного словника І. О. Левицького : анотований покажчик архівних документів / упорядкув., передм. та наук.-дов. апарат М. М. Трегуб ; вступ. ст. М. М. Романюка ; наук. ред. М. М. Романюк ; відповід. ред. Л. В. Сніцарчук ; наук. консульт. Л. І. Ільницька ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника, Відділ рукописів. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2012. — Т. 1 : А–Б. — 355 с. 122.40
  Мистецтво = L’Art : ілюстрований мистецький журнал (1932-1936) : орґан Асоціяції Незалежних Українських Мистців : історико-бібліографічний комплекс / [уклад. С.Д. Романюк ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук] ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника, Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів. – Львів : [б.в.], 2013. – 298 с., [24] с. іл., факс. : іл., портр. 88.00
  Мілясевич І. Періодичні видання Волинської губернії XIX – початку XX ст. : історико-бібліографічне дослідження / Ірина Мілясевич ; наук. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики. — Львів, 2004. — 376 с. 22.80
  Наша культура, 1935–1937 : систематичний покажчик змісту / упоряд. і авт. передм. Н. Прокопенко ; наук. ред. Л. Головата ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006. — 124 с. 6.00
  Норми на основні процеси бібліотечно-бібліографічної діяльності Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника / уклад. С. А. Арсірій, Н. Е. Кунанець ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — 3-є вид., переробл. та доповн. — Львів, 2008. — Ч. 3. — 83 с. 3.60
  Норми на основні процеси бібліотечно-бібліографічної діяльності ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України / уклад. Н. Е. Кунанець, В. М. Мартинович, В. О. Підгірна, О. В. Харгелія ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ бібліотекознавства. — 3-є вид., переробл. та доповн. — Львів, 2005. — Ч. 2. — 72 с. 3.60
  Норми на основні процеси бібліотечно-бібліографічної діяльності ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України / уклад. В. М. Мартинович, В. О. Підгірна; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ бібліотекознавства. — 3-є вид., переробл. та доповн. — Львів, 2004. — 116 с. 3.60
  Пам’яті Володимира Гошовського, 1922–1996 : збірник статей та матеріалів / упоряд. , передм., прим. Володимира Пасічника ; редкол. : М. Мушинка, А. Іваницький, Я. Мироненко ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2006. — 204 с. : іл. 30.00
  Передирій В. Видання “Червоної Калини” (1922–1939) : історико-бібліографічне дослідження / Валентина Передирій ; відп. ред. Є. П. Наконечний ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2004. — 357 с. : іл. 42.00
  Путівник алфавітними каталогами Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України / упоряд. М.С. Дідик ; наук. ред. Т. Б. Паславський; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2004. — 28 с. 1.20
  Юліан Редько (1905–1993) : Статті. Спогади. Матеріали / упоряд. Т. Кульчицька ; наук. ред. О. Луцький ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2006. — 504 с. : іл. 68.40
  Репертуар української книги, 1798–1916 : матеріали до бібліографії : у 9 т. / упоряд., підгот. до друку та прим. Л. І. Ільницької, О. І. Хміль ; передм. і наук. ред. Я. Р. Дашкевича, відп. ред. Л. І. Крушельницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львівське відділення. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2005. — Т. 9 : 1914–1916. — 247 с. 22.80
Репертуар української книги, 1798–1916 : матеріали до бібліографії : у 9 т. / упоряд., підгот. до друку та прим. Л. І. Ільницької, О. І. Хміль ; передм. і наук. ред. Я. Р. Дашкевича, відп. ред. Л. І. Крушельницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львівське відділення. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2004. — Т. 8 : 1913–1913. — 404 с. 26.40
Репертуар української книги, 1798–1916 : матеріали до бібліографії : у 9 т. / упоряд., підгот. до друку та прим. Л. І. Ільницької, О. І. Хміль ; передм. і наук. ред. Я. Р. Дашкевича, відп. ред. Л. І. Крушельницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львівське відділення. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2003. — Т. 7 : 1910–1911. — 364 с. 24.00
Репертуар української книги, 1798–1916 : матеріали до бібліографії : у 9 т. / упоряд., підгот. до друку та прим. Л. І. Ільницької ; передм. і наук. ред. Я. Р. Дашкевича, відп. ред. Л. І. Крушельницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львівське відділення. — Львів, 1995 — Т. 1 : 1798–1870. — 388 с. — (Перевид. 2005 р.) 34.80
  Романюк М. Оратаї журналістської ниви : українські редактори, видавці, публіцисти : навч. видання / Мирослав Романюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики. — Львів, 2004. — Кн. 2. — 240 с. 20.40
  Романюк С. Олександр Барвінський — публіцист, редактор, видавець : монографія / Світлана Романюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів, 2009. – 376 с. 73.20
  Рукописи та першодруки музичних творів Михайла Вербицького : (із фондів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України) : нотографічний покажчик / уклад. і авт. передм. О. Б. Письменна ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2004. — 105 с. 7.20
  Сирота Л. Літературна група “Митуса” (1921–1922) : О. Бабій, В. Бобинський, Р. Купчинський, Ю. Шкрумеляк : бібліографічний покажчик / Лілія Сирота ; наук. ред.-конс. М. Романюк; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики. — Львів, 2004. — 190 с. 7.20
  “Сьогочасне й минуле” (1939) : систематичний покажчик змісту / уклад. і авт. передм. В. Передирій ; наук. ред. Ю. Романишин ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2009. — 60 с. 7.20
  Творчість Івана Франка в музиці : нотографічний покажчик : до 150-ліття від дня народження / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника ; упоряд. та перед. О. П, Осадці. — Львів, 2007. — 118 с. 7.20
Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики ; за ред. М. М. Романюка ; наук. консульт. Я. Р. Дашкевич. — Львів, 2004. — Вип. 11. — 568 с. 31.20
Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики ; за ред. М. М. Романюка ; наук. консульт. Я. Р. Дашкевич. — Львів, 2005. — Вип. 12. — 616 с. 36.00
Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики” ; за ред. М. М. Романюка ; наук. консульт. Я. Р. Дашкевич. — Львів, 2006. — Вип. 13. — 576 с. 40.80
Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики” ; за ред. М. М. Романюка ; наук. консульт. Я. Р. Дашкевич. — Львів, 2007. — Вип. 14. — 396 с. 30.00
Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики” ; за ред. М. М. Романюка ; наук. консульт. Я. Р. Дашкевич. — Львів, 2008. — Вип. 15. — 388 с. 70.80
Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики” ; за ред. М. М. Романюка ; наук. консульт. Я. Р. Дашкевич. — Львів, 2009. — Вип. 16. — 392 с. 70.80
Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства ; за ред. М. М. Романюка ; відп. ред. Л. Сніцарчук. — Львів, 2010. — Вип. 17. — 400 с. 79.20
Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства ; за ред. М. М. Романюка ; відп. ред. Л. Сніцарчук. — Львів, 2011. — Вип. 18. — 456 с. 116.40
  Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства ; за ред. М. М. Романюка ; відп. ред. Л. Сніцарчук. — Львів, 2012. — Вип. 19. — 380 с. 57.00
  Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства ; за ред. М. М. Романюка ; відп. ред. Л. Сніцарчук. — Львів, 2013. — Вип. 20. — 664 с. 131.00
  Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939 : бібліографічний покажчик / уклад.: Л. І. Ільницька (кер. проекту) та ін. ; відп. ред. М.М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. — Т. 1 : 1914–1919. — 472 с. 158.40
  Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939 : бібліографічний покажчик / уклад. : Л. І. Ільницька (кер. проекту) та ін. ; відп. ред. М.М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2012. — Т. 2 : 1920–1923. — 804 с. 294.00
Українська періодика : історія і сучасність : доповіді та повідомлення дев’ятої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, Львів, 28–29 жовтня 2005 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики ; за ред. М. М. Романюка. — Львів, 2005. — 676 с. 51.60
  Українська періодика : історія і сучасність : доповіді та повідомлення десятої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, Львів, 31 жовтня –1 листопада 2008 р. / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”; за ред. М. М. Романюка ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. — Львів, 2008. — 776 с. 88.80
  Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст. : історико-бібліографічне дослідження / уклад.: М. М. Романюк (кер. проекту), М. В. Галушко, Л. В. Сніцарчук ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. — Львів : Оріяна-Нова, 2007. — Т. 1: 1812–1890. — 560 с. 136.80
  Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст. : історико-бібліографічне дослідження / уклад.: М. М. Романюк (кер. проекту), М. В. Галушко, Л. В. Сніцарчук ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. — Львів, 2009. — Т. 2: 1891–1905. — 480 с. 127.20
  Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст. : історико-бібліографічне дослідження / уклад.: М. М. Романюк (кер. проекту), М. В. Галушко, Л. В. Сніцарчук ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства. — Львів, 2011. — Т. 3: 1906–1910. — 496 с. 196.80
  Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст. : історико-бібліографічне дослідження / уклад.: М. М. Романюк (кер. проекту), М. В. Галушко, Л. В. Сніцарчук ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства. — Львів, 2014. — Т. 4: 1911–1916. — 568 с. 174.00
  Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство : бібліографічний покажчик за 2004 рік / уклад.: Н. І. Кошик, Н. П. Прокопенко, О. Т. Юркевич ; наук. ред. : М. А. Голубець (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2011. — 348 с. 93.60
Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство : бібліографічний покажчик за 2003 рік / уклад.: В. Г. Денисюк, Н. І. Кошик, Н. П. Прокопенко ; наук. ред. : М. А. Голубець (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2009. — 284 с. 60.00
Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство : бібліографічний покажчик за 2002 рік / уклад.: В. Г. Денисюк, Н. І. Кошик, Н. П. Прокопенко ; наук. ред. : М. А. Голубець (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2008. — 270 с. 50.40
Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство : бібліографічний покажчик за 2001 рік / уклад.: В. Г. Денисюк, Н. І. Кошик, Н. П. Прокопенко ; наук. ред. : М. А. Голубець (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006. — 239 с. 36.00
Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство : бібліографічний покажчик за 2000 рік / уклад.: В. Г. Денисюк, Н. І. Кошик ; наук. ред. : М. А. Голубець (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2005. — 328 с. 37.20
Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство : бібліографічний покажчик за 1999 рік / уклад.: В. Г. Денисюк, Н. І. Кошик ; наук. ред. : М. А. Голубець (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2004. — 299 с. 34.80
Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство : покажчик літератури за 1998 рік / уклад.: В. Г. Денисюк, Н. І. Кошик, Н. П. Прокопенко ; наук. ред. : М. А. Голубець (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2003. — 303 с. 26.40
  Черняков Б. І. Джерела до історії української преси учнівської та студентської молоді (XIX – початок XX ст.) / Б. І. Черняков ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики. — Львів, 2005. — 116 с. 7.20
  Як користуватися систематичним каталогом Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України : (путівник) / уклад. Т. В. Алексеєва ; наук. ред. Т. Б. Паславського ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006. — 22 с. 1.20

* Придбати видання можна за адресою:

м. Львів, вул. Стефаника, 2; бухгалтерія; тел. для довідок: 261-49-57

 


Flag Counter